Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder fra stiftet
Aktuelt 2024

Nyheder

RSS feed

Nyt værktøj til menighedsrådets arbejde 

Sognerapporten er et nyt redskab til menighedsrådets arbejde, som også kan bruges i arbejdet med det kommende menighedsrådsvalg. Sognerapporterne giver et bredt indblik i sognets befolkning med tal for bl.a. medlemmer, indbyggere, aldersfordeling og herkomst.… Læs mere

Kan man nedtage en kirke? Borgermøde om Herredskirke Kirkes fremtid 

Over 90 mennesker deltog i gårsdagens møde om, hvad der fremover skal ske med Herredskirke Kirke nord for Nakskov på Lolland. Idéerne sad løst, samtalerne var engagerede, og selvom mødet ikke mundede ud i én konkret vej videre ud, var der alligevel en stemning af, at man var kommet et vigtigt skridt videre. … Læs mere

Vis flere