Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsrådene
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) står til rådighed for alle folkekirkelige arbejdspladser med hjælp og sparring i arbejdsmiljøspørgsmål. Det er både muligt at få rådgivning om forebyggelse af potentielle arbejdsmiljøudfordringer og løsning af allerede opståede problemer.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) har siden 2016 eksisteret som et landsdækkende forsøgsprojekt for at imødekomme behovet for understøttelse af det lokale arbejdsmiljøarbejde på de folkekirkelige arbejdspladser.

Med sine specialiserede rådgivere og sit særlige kendskab til folkekirkens forhold kan FAR bidrage til håndtering af konkrete arbejdsmiljøudfordringer såvel som forebyggende indsatser på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljøområde.

Fra 1. januar 2022 overgik FAR fra at være et forsøgsprojekt til at blive etableret som en permanent institution i folkekirken. 

Få hjælp uden afregning

FAR tilbyder uden afregning de lokale folkekirkelige arbejdspladser telefonisk rådgivning om arbejdsmiljøregler og arbejdsmiljøforhold, herunder almene henvendelser i spørgsmål om arbejdsmiljø og standardiseret hjælp til arbejdspladsvurderinger, som ikke kræver udkørsel. 

Hvis der er behov for mere ud over disse basisydelser, er det muligt at tilkøbe yderligere ydelser fra FAR.

Værktøjer og vejledninger

På Folkekirkens IntraNet (FIN) er det også muligt at finde værktøjer og vejledninger inden for en række emner, herunder:

  • Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen
  • Arbejdspladsvurdering for kirkefunktionærer
  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Stresspolitik
  • Etc.

Læs mere om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings arbejde og deres vejledninger her.

Tema om psykisk arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for arbejdsglæde, for at vi kan udføre vores opgave som kirke og for at vi fortsat kan tiltrække nye præster, kirkeligt ansatte og frivillige. Et godt arbejdsmiljø er en sag for alle. 

 

Vi har samlet inspirationshistorier, undersøgelser, ekspertudtalelser og eksempler på personalepolitik for at kunne videregive indsigt og viden i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken her.