Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse

Obligatorisk efteruddannelse
Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes hen-holdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse