Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse for præster

Tid til studieorlov? Se efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.
 

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her


Aktuelle kurser i Lolland-Falsters Stift

Teologisk konsulent Karen Marie Leth Sø-Nissen og præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:

Dawn Ottoni-Wilhelm er professor i homiletik ved Bethany Theological Seminary i Richmond, Indiana.


Workshop: Preaching as spiritual formation

Præster inviteres til en dags workshop i Maribo den 23. april 2020 med fokus på prædiken, åndelig fordybelse, poesi og kunst. 

Stiftet udbyder i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter dette kursus ved Dawn Ottoni-Wilhelm, som er professor i homiletik og gudstjeneste på Bethany Theological Seminary i Richmond, Indiana (USA), forfatter og bidragsyder til en lang række bøger om prædikenen international, en anerkendt foredragsholder og workshopleder samt formand for Societas Homileticas. Kurset foregår derfor på engelsk.

Læs mere om Dawn Ottoni-Wilhelm her.

Man kan se frem til en dag med øvelse i at prædike, hvor Dawn Ottoni-Wilhelm vil hjælpe deltagerne med at blive bedre til at integrere litteratur, kunst, poesi og egen spiritualitet i deres prædikener og få bibelteksterne til at tale ind i præsternes egen kontekst. Der vil både være undervisning og kollegial samtale og erfaringsudveksling – og måske også mulighed for at arbejde med den kommende prædiken.

Workshoppen foregår i Maribo kl. 10.00-15.00. Der vil blive serveret frokost, kaffe og te. 

Læs mere om program og tilmelding her.


Stiftspræstestævne 2020: Folkekirken og den lokale sammenhængskraft

Vores dagligdag er præget af, at vi hele tiden segmenteres i forskellige sociale grupper, og vores samfund trues af fragmentering og en mangel på sammenhængskraft. 

På Lolland-Falster er situationen desuden præget af, at vi har et samfund med længere mellem top og bund, end man finder det andre steder i Danmark. Folkekirken har, måske mere end i mange år, en stærk rolle at spille i forhold til fortsat at skabe anledninger for os til at mødes på tværs af baggrund og social status. På den baggrund diskuterer vi på årets stiftspræstestævne:

1. Hvad er den historiske og kirkehistoriske baggrund for, at samfundsudviklingen gik denne vej på Lolland-Falster? Hvad har været kirkens rolle? 

2. Hvordan bidrager folkekirken til sammenhængskraften i samfundet, både i Danmark og på Lolland-Falster? Hvordan ser forskellige samfundsgrupper på sammenhængen mellem folkekirke og sammenhængskraften i samfundet på tværs af social skel? 

3. Hvordan kan præsten forstå sit embede og sin rolle i et uhomogent samfund? 

4. Hvad er den lokale kirkes rolle i et uhomogent samfund? 

Endeligt program og info om tilmelding kommer senere.


Kursuskalender:

11. marts 2020:
Kursusdag i Ringsted om den meditative gudstjeneste. Arrangør: Roskilde Stift.
Læs mere her

23. april 2020:
Preaching as spiritual formation. Prædiken-worskshop i Maribo.
_______________________

Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle
SP. Lars Mynster
Sp. Torben E. Jørgensen
Sp. Per Møller
Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen

_______________________

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse