Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse for præster

Studieorlov

Tid til studieorlov? 

Se efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her

Aktuelle kurser

Præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:

OBS! AFLYST PGA. CORONA
23. april 2020
Workshop med Dawn Ottoni-Wilhelm: Preaching as spiritual formation

Dawn Ottoni-Wilhelm er professor i homiletik ved Bethany Theological Seminary i Richmond, Indiana.


AFLYST
21. april og 5. maj 2020
Prædikenkursus: Fordybelse i arbejdet med prædikenen


Få en palet af homiletisk teori, og lær hvordan man anvender det i praksis. Grundidéen i forløbet er, at man skal lære at lave en homiletisk eksegese. Derefter skal man undersøge, om man i sine prædikener får det frem, som man ønsker. 

Her er altså chancen for at se nærmere på sin prædikenpraksis og lære mere om sine egne prædikener.

Kurset strækker sig over to dage i hhv. Holsted og Vordingborg. Det er arrangeret i samarbejde med Roskilde Stift og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).
Tilmelding senest den 10. marts 2020 til lva@km.dk. 

Læs invitation her.


1. - 2. september 2020
Stiftspræstestævne om folkekirken og den lokale sammenhængskraft


Vores dagligdag er præget af, at vi hele tiden segmenteres i forskellige sociale grupper, og vores samfund trues af fragmentering og en mangel på sammenhængskraft. 

På Lolland-Falster er situationen desuden præget af, at vi har et samfund med længere mellem top og bund, end man finder det andre steder i Danmark. Folkekirken har en stærk rolle at spille i forhold til fortsat at skabe anledninger for os til at mødes på tværs af baggrund og social status. 

På årets stiftspræstestævne skal vi bl.a. diskutere: Hvad er den historiske baggrund for samfundsudviklingen på Lolland-Falster, og hvad har været kirkens rolle? 

Hvordan bidrager folkekirken til sammenhængskraften i samfundet? Og hvordan kan præsten forstå sit embede og sin rolle i et uhomogent samfund? 

Endeligt program og info om tilmelding kommer senere.


Kursuskalender:

1.-2. september 2020:
Stiftspræstestævne
_______________________

Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle
SP. Lars Mynster
Sp. Torben E. Jørgensen
Sp. Per Møller

_______________________

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse