Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse
 

Efteruddannelseskurser på FUV 
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.
 

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her


Kurser i Lolland-Falsters Stift

Uddannelseskonsulent Karen Marie Leth Nissen og præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:


Onsdag den 20. marts 2019: ”Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab” v/ Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet

Sjælesorgens formål kan udtrykkes på denne måde: "Den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog, og dermed give det en forståelse dér, hvor det har mistet forståelsen af sit liv." (Kjeld Holm)

I sjælesorgen er opgaven at ”iklæde” det anfægtede og sørgende menneske nådens ord. Det er derimod ikke opgaven at ”afklæde” mennesket, som synes at være en dominerende tendens i den psykologiserende mainstream-tænkning. Oplægget vil afsøge mulighederne for at finde et sprog for at ”iklæde” mennesket, der er ramt af sygdom eller tab.

Vi vil bl.a. konsultere Owe Wikstöm for at finde et sprog for sjælesorgen på modernitetens vilkår, og tale om Omsorgen, Besindelsen, Tolkningen og Fordybelsen som dimensioner i sjælesorgen. Vi vil også undersøge, hvordan vi på modernitetens vilkår kan lad os inspirere af den måde Luther taler om at ’berede en døende’.

Vi vil ligeledes diskutere skam som et element i det senmoderne menneskes lidelse, hvor sjælesorgen har et godt svar i kraft af den nådige Gud, som Luther fandt i evangeliet, og som stadig er sjælesorgens omdrejningspunkt.

Formen vil være oplæg til fælles drøftelse.

Kurset afsluttes med sandwich.

Tid: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.00 - 13.00
Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F
Tilmelding: senest mandag den 15. marts 2018 til sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen på mail: TEJO@km.dk.

Om Christian Busch
Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel.  Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har i 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.
Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle
SP. Lars Mynster
Sp. Torben E. Jørgensen
Sp. Per Møller
Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen

Kursuskalender:

Feb. - november 2019
Homiletikkursus

26.02.2019
vielse - kærlighed og ægteskab

20.03.2019
"Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab"

22. - 23. august 2019
Stiftspræstestævne

04.09.2019
FUV-stiftskursus:
Digitale børn og deres voksne