Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Obligatorisk efteruddannelse

Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse

Efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.


Kurser i Lolland-Falsters Stift

Teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen og præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:14. juni 2018

Kristuskrans og pilgrimsvandring - åndelig praksis i konfirmandundervisningen

Vi vil på dette lille kursus reflektere over åndelig praksis som en vigtig læringsform i konfirmandunder-visningen: Praktiserer man noget, får man erfaringer med det, og får konfirmanderne erfaringer med sig, må det siges at være et langtidsholdbart resultat af konfirmandundervisningen.

Oplægsholderne er provst Anna Helleberg Kluge, som er forfatter til konfirmandmaterialet Free Spirit (RPF, 2008), som tager udgangspunkt i Kristuskransen, og Elizabeth Knox-Seith, der som bekendt indtil for nylig var pilgrimspræst her i stiftet og gennem mange år har været engageret i pilgrimsvandring.

Hent programmet (pdf)

Deltagelse i kurset er gratis, og kørsel for tjenestegørende præster dækkes til lav takst. 

Tilmelding til sognepræst Kasper Høyer på kmh@km.dk senest onsdag den 6. juni.

Arrangør: Lolland-Falsters Stifts religionspædagogiske udvalg


29. - 30. august 2018
Stiftspræstestævne om "Fremtidens folkekirke"

Stiftspræstestævnet indledes med et blik ud i fremtiden. Vi skal høre om hvordan forandringerne i samfundet giver nye vilkår for folkekirken. Læs mere


19.09.2018
Supervision - efteruddannelse til præster
Supervision er en måde at dygtiggøre sig i sit virke som præst.  Supervision understøtter faglig og personlig udvikling, i et kollegialt forum. I et fortroligt rum, under ledelse af supervisor, kan vi tale om egne erfaringer,                 forventninger, konflikter, grænser og bearbejde konkrete hændelser.

Download kursusinvitation her (pdf)

Målgruppe: Stiftets præster

Kursussted: Hellig Kors kirkes lokaler, Bispegade 12, Nykøbing Falster

Tilmelding: Til domprovst Anne Birgitte Reiter, email: ABRE@km.dk — senest 1. juni 2018 Præsternes kursusudvalg:

Sognepræst Birgitte Flensburg
Sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen
Sognepræst Ida Støckel Rolle
Sognepræst Lars Mynster
Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen