Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse for præster

Her kan du se aktuelle kurser og tilbud om efteruddannelse og supervision for præster i Lolland-Falsters Stift.

Studieorlov

Tid til studieorlov? 

Se efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her

Aktuelle kurser

Præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:
 


Webinar om at undervise konfirmander online

Webinar 1: Hvordan skaber vi interaktion med konfirmanderne?

Konfirmandcenteret tilbyder en times kursus/webinar omkring interaktion med konfirmanderne. 

Hvordan skaber vi læring, deltagelse og aktivitet?

Webinaret vil komme omkring præsentation og brug af en række digitale redskaber som Kahoot, Mentimeter og padlet.com. Der vil blive henvist til metoder, form og indhold, og der er udarbejdet en række vejledningsvideoer, som man efterfølgende kan gense.

Kurset vil blive gennemført på en KM-computer, så opsætning og muligheder skulle gerne være genkendelige for alle med en KM-computer.

NB: Udover PC skal du have din mobiltelefon klar samt papir og en tyk notesblok + evt. kaffe/the :-)

Datoer for kurser:

Deltagere i kurset vil modtage en kalender-indbydelse til kurset senest 24 timer før, hvor man skal klikke på det aktuelle tidspunkt. Efterfølgende vil kursusdeltagerne få en mail, der følger op på det, der er gennemgået.

 

Webinar 2: YouTube som kommunikationskanal

Konfirmandcenteret tilbyder en times kursus/webinar omkring brug af YouTube som kommunikationskanal med konfirmanderne.

Webinaret vil komme omkring oprettelse af kanal, tilpasning, den første video, redigering, upload og deling af video.

Kurset vil blive gennemført på en KM-computer, så opsætning og muligheder skulle gerne være genkendelige for alle.

NB: Udover PC skal du have din mobil telefon klar + evt. kaffe/the :-)

Datoer for kurser:

Deltagere i kurset vil modtage en kalender-indbydelse til kurset senest 24 timer før, hvor man skal klikke på det aktuelle tidspunkt. Efterfølgende vil kursusdeltagerne få en mail, der følger op på det, der er gennemgået.


Præst og provst emeritus Pia Sundbøll står for supervisionsholdet i 2021.

SUPERVISION 2021 

Torsdag den 21. januar starter nyt supervisionshold op for præster i Lolland Falsters Stift.

- Vil du øge din arbejdsglæde?

‐ Vil du være dygtigere til dit arbejde som præst?

‐ Mangler du indimellem at dele svære samtaler eller andre svære arbejdsopgaver med kollegaer i et fortroligt rum?

Så er supervision måske noget for dig.

Om supervisionen

Supervision er en særlig lærings‐ og udviklingsmetode. På baggrund af de temaer og spørgsmål, der lægges frem fra dit arbejde som præst, gives der hjælp til at se på flere facetter i det, man har oplevet. 

For eksempel: Hvilken teologi ligger der bag det, jeg sagde og gjorde? Eller: På hvilken måde spiller min egen livshistorie ind, når jeg rammes særligt af netop denne sorg eller denne konflikt?  Målet er at få større overblik og indsigt - og måske finde nye veje og muligheder.

Supervision foregår i grupper af 5‐8 præster. Supervisor har ansvaret for at lede den fælles faglige samtale. Samtalen foregår under hensyntagen til tavshedspligten ‐ både i forhold til præsten og de konkrete personer, der måtte blive omtalt. Det er den enkelte præst og dennes arbejde, som er i fokus, og samtalen tager udgangspunkt i den konkrete praksis.

Første gang er torsdag den 21. januar klokken 13.00-18.00 i Klosterkirkens lokaler, Nykøbing F. 

De øvrige datoer planlægges sammen med gruppen. Gruppen forventes at mødes 8 gange à 3 timer i løbet af et år.

Tilmelding

Tilmeld dig via domprovst Anne Birgitte Reiter på e-mail ABRE@km.dk senest den 7. januar 2021.

Om supervisor

Pia Sundbøll har været præst både på landet og i byen og har arbejdet som hospitalspræst i en årrække. Hun har taget en 3 årig uddannelse som supervisor i FUV regi og en supervisor træning i USA. Siden 1998 har hun løbende haft både individuel supervision med præster og supervision i grupper.


Kursuskalender:

27. januar 2021:
Syng med! - Religionspædagogisk kursus i samarbejde med FUV.
_______________________

Præsternes kursusudvalg:

Biskop Marianne Gaarden
Domprovst Anne Reiter
Sp. Hanne Lund
Sp. Jim Bentzen Christiansen
Sp. Henrik Gade Jensen
Sp. Mette Marie Trankjær (tovholder for udvalget)

_______________________

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse