Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse for præster

Her kan du se aktuelle kurser og tilbud om efteruddannelse og supervision for præster i Lolland-Falsters Stift.

Studieorlov

Tid til studieorlov? 

Se efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her

Aktuelle kurser

Præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:
 


25.-26. august

Stiftspræstestævne 2021

Stiftspræstestævnet er obligatorisk for stiftets præster 
Emeriti er inviteret til begge dage — dog kun frem til kl. 17.00 onsdag d. 25. august 2021.

Se det spændende program for dagene her.

Tilmelding 
Tilmeldingen er lukket. 
 

Spørgsmål til stiftspræstestævnet kan rettes til: 
Bispesekretær Louise V. Andersen 
Tlf.: 54 84 07 11, e-mail: LVA@KM.DK

 

9.-10. september 2021

Stiftskonferencen 2021: Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige

Præster, teologer, teologistuderende med flere inviteres til Stiftskonferencen på Københavns Universitet. Lolland-Falsters Stift råder over 10 pladser.

Til september afholder Københavns Universitet Stiftskonferencen, der i år handler om homiletikkens vanskelige formidling af både det uudsigelige og det uforudsigelige samt debatten om gudstjenesten og sproglig fornyelse af liturgien.

Ved konferencen kan man møde Charles Campbell fra North Carolina i et oplæg om menneskelivets gådefuldhed og sproget farlige kompleksitet. Billedkunstneren Per Bak Jensen taler om tavshedens sprog. Joakim Garff om billedsprogets forvandlende kraft i Kierkegaards opbyggelige taler. David Bugge om digtningens opstand mod trivialiteten hos Løgstrup og Karl Ove Knausgaard. Og så bidrager forfatter Stine Pilgaard og komponist Katrine Muff Enevoldsen med en romankoncert vestjysk samtalekunst og nye højskolesange. 

Læs mere om konferencen og se hele programmet her.

Lolland-Falsters Stift råder over 10 pladser, der tildeles efter først til mølle-princippet.

Praktiske oplysninger

Tid: 9.-10. september 2021

Sted: Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Arrangør: Center for Kirkeforskning ved Det Teologiske Fakultet i samarbejde med Fyens Stift, Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.

Konferencen er planlagt og tilrettelagt efter fysisk deltagelse. Såfremt der til den tid stadig er forsamlingsbegrænsning, vil konferencen afvikles som hybrid mellem fremmøde og streaming eller via zoom. Vi følger naturligvis de til den tid gældende restriktioner og retningslinjer.

Konferencen er åben for præster, teologer og teologistuderende med flere. Tilmeld dig her. 

 

Ny dato: 29. september 2021

Syng med! - Inspiration til at synge salmer med konfirmander

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters stiftskursus 2021 handler om at synge salmer sammen med konfirmanderne. 

Det er rykket til onsdag den 29. september 2021, kl. 10.00 - 14.00.

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.

Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerne Babysalmesang med mere og Kirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen.

Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb.

Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Praktiske oplysninger

Tilmelding: Kontakt Kasper Michael Høyer på kmh@km.dk senest fredag den 17. september 2021.

Kursussted: Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F.

Pris: Gratis

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

 

Pia Nordin Christensen er sognepræst i Frederiksberg sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletiske vejledere i peer preaching fra Vanderbilt University, Tennessee.

29. september, 6. oktober og 7. oktober

Invitation til kursus i peer preaching

Hvad har formet dig som prædikant, hvordan prædiker du og hvad kunne du tænke dig at arbejde med fremadrettet?

Peer preaching bygger på en homiletisk model som stammer fra Vanderbilt University, USA.

Der arbejdes med den grundantagelse, at der er sammenhæng mellem det, der har formet dig som prædikant, og den måde du prædiker på. Bevidsthed herom er nyttig og kan f.eks. anvendes, hvis du ønsker eller har brug for at ændre noget i din prædikenpraksis.

Formen gør primært brug af reflekterende teams. I kurset vægtes den induktive proces hos deltagerene, dvs. vi møder hinanden med åbne spørgsmål og giver sådan rum for nysgerrighed og åbenhed. Selvom du ikke er på som prædikant, er du altså stadig aktiv i gruppen. Ens forståelse og horisont udvides gennem samtale og dialog. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt opbyggende og en konstruktivt måde at arbejde sammen på.

Vi mødes kl. 9- 15 onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober 2021. Dertil skal I hver afsætte knap en time til individuel vejledning torsdag den 7. oktober 2021.

Deltagelse kræver, at I senest den 1. september forbereder følgende:

1. Preacher formation: Du skal i 2-3 punkter (max. 1 A4-side) beskrive, hvad der har været med til at forme dig til den prædikant. Det kan være mennesker omkring dig eller situationer fra barndom/ungdom/studie/lærere/menighed osv.

2. Sermon formation: Du skal sende en prædiken, der optages on location. Vi ser den efterfølgende i fællesskab. Det er helt fint at bruge mobilen og lægge optagelsen på et usb-stik, sende den via WeTransfer eller lægge den ud på en privat YouTube-konto, som jeg kan tilgå via link. Det skal være en prædiken, der er så nogenlunde dækkende for, hvordan du plejer at prædike. Det handler altså ikke om mesterværket, så ingen grund til prædikenpanik eller præstationsangst.

Jeg håber, at I har lyst til at arbejde med egen prædikenpraksis og lyst til at lære af hinanden.

Kursusleder: Pia Nordin Christensen, sognepræst i Frederiksberg Sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletisk vejleder i peer preaching fra Vanderbilt University, Tennessee.

Begrænset deltagerantal: 5 personer

Sted: Østre Alle 2, Nykøbing F

Preacher formation og sermon formation sendes senest den 15. september til Pia Nordin Christensen på e-mail pnc@km.dk.

Tilmelding til Louise Vesterskov Andersen på e-mail LVA@km.dk senest den 10. maj.


Kursuskalender:

29. september 2021 - Syng med! - Inspiration til at synge salmer med konfirmander

Præsternes kursusudvalg:

Biskop Marianne Gaarden
Domprovst Anne Reiter
Sp. Hanne Lund
Sp. Jim Bentzen Christiansen
Sp. Henrik Gade Jensen
Sp. Mette Marie Trankjær (tovholder for udvalget)

_______________________

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse