Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Obligatorisk efteruddannelse

Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse

Efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Studieorlov 2019

I 2019 er et antal studieorlover åbne for ansøgere under forbehold for stifternes bevilling. Ansøgningsfristen er fredag den 31. august 2018 kl. 12.00 med kopi til Præsteforeningen. Læs mere om formål og ansøgning.


Kurser i Lolland-Falsters Stift

Uddannelseskonsulent Karen Marie Leth Nissen og præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:

Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle


Sp. Lars Mynster
Sp. Birgitte Flensburg
Sp. Torben Elmbæk Jørgensen


29. - 30. august 2018
Stiftspræstestævne om "Fremtidens folkekirke"

Stiftspræstestævnet indledes med et blik ud i fremtiden. Vi skal høre om hvordan forandringerne i samfundet giver nye vilkår for folkekirken. Læs mere


19.09.2018
Supervision - efteruddannelse til præster
Supervision er en måde at dygtiggøre sig i sit virke som præst.  Supervision understøtter faglig og personlig udvikling, i et kollegialt forum. I et fortroligt rum, under ledelse af supervisor, kan vi tale om egne erfaringer,                 forventninger, konflikter, grænser og bearbejde konkrete hændelser.

Download kursusinvitation her (pdf)

Målgruppe: Stiftets præster

Kursussted: Hellig Kors kirkes lokaler, Bispegade 12, Nykøbing Falster

Tilmelding: Til domprovst Anne Birgitte Reiter, email: ABRE@km.dk — senest 1. juni 2018 


27.09.2018 - 28.09.2018

Blev ånden sat fri? - Kirken i dag og arven efter 1968

Konference med oplæg af blandt andre: Prof. Niels Henrik Gregersen, Prof. Ulrich Duchrow, forfatter Anne-Lise Marstrand Jørgensen og Steffen Brandt (TV-2).

I år kan ungdomsoprøret fejre 50 års jubilæum. 1968 var et magisk år, hvor stemningen af nybrud og forandring satte en bevægelse i gang, der nåede ud i alle hjørner af samfundet. Det handlede om at vende vrangen ud af det bestående og gå nye veje - på universiteter og skoler, på arbejdspladser, i familien mellem generationerne, og ikke mindst mellem kønnene. Kvindebevægelse, kollektivisme og eksperimenter med forskellige livsformer vandt frem og satte dagsordenen for en ny frihedskultur.

Spørgsmålet er, hvad 68-bevægelsen kom til at betyde for kirken? Hvad er der tilbage af arven fra 68, og hvordan lever vi med de spor, der er efterladt os?

Arrangører: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Københavns, Helsingør, Roskilde, Fyns og Lolland-Faster Stift.

Tilmeldingsfrist den 20. august. Læs mere her...


Præsternes kursusudvalg:Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen