Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

Obligatorisk efteruddannelse

Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse

Efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet, på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Studieorlov 2019

I 2019 er et antal studieorlover åbne for ansøgere under forbehold for stifternes bevilling. Ansøgningsfristen er fredag den 31. august 2018 kl. 12.00 med kopi til Præsteforeningen. Læs mere om formål og ansøgning.


Kurser i Lolland-Falsters Stift

Uddannelseskonsulent Karen Marie Leth Nissen og præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:


Mandag den 20. marts 2019: ”Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab”

Sjælesorgens formål kan udtrykkes på denne måde: "Den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog, og dermed give det en forståelse dér, hvor det har mistet forståelsen af sit liv." (Kjeld Holm)

I sjælesorgen er opgaven at ”iklæde” det anfægtede og sørgende menneske nådens ord. Det er derimod ikke opgaven at ”afklæde” mennesket, som synes at være en dominerende tendens i den psykologiserende mainstream-tænkning. Oplægget vil afsøge mulighederne for at finde et sprog for at ”iklæde” mennesket, der er ramt af sygdom eller tab.

Vi vil bl.a. konsultere Owe Wikstöm for at finde et sprog for sjælesorgen på modernitetens vilkår, og tale om Omsorgen, Besindelsen, Tolkningen og Fordybelsen som dimensioner i sjælesorgen. Vi vil også undersøge, hvordan vi på modernitetens vilkår kan lad os inspirere af den måde Luther taler om at ’berede en døende’.

Vi vil ligeledes diskutere skam som et element i det senmoderne menneskes lidelse, hvor sjælesorgen har et godt svar i kraft af den nådige Gud, som Luther fandt i evangeliet, og som stadig er sjælesorgens omdrejningspunkt.

Formen vil være oplæg til fælles drøftelse.

Tilmelding senest mandag den 15. marts 2018 til sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen på mail: TEJO@km.dk.

Om Christian Busch, Hospitalspræst Rigshospitalet

Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel.  Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har i 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.


Homiletikkursus 2019

Du har næste år mulighed for at deltage i et homiletikkursus, der strækker sig fra februar til november 2019.

Prædikenen er en faglig kerneopgave, som præster generelt prioriterer højt og bruger megen tid på. Der kan løbende være brug for at blive opdateret, inspireret og udfordret.

På kurset præsenteres teorier og metoder, der skærper opmærksomheden på både teologi, tekst og kontekst. Kurset er tilrettelagt således, at den prædiken, der arbejdes med, skal holdes en efterfølgende søn- eller helligdag. Kursusleder er sogne- og stiftspræst i Københavns Stift, Pia Nordin Christensen, der har en master i homiletik og en videreuddannelse som homiletisk vejleder fra Vanderbilt University i USA. Retorikker og lektor på FUV, Lise-Lotte Dam Jensen vil have én undervisningsgang, hvor der arbejdes med krop og stemme. Jeg vil ind imellem også holde oplæg.

Kursusprogrammet kan hentes her.

Der er plads til max 10 personer. Tilmelding sker efter først til mølle princippet til bispesekretær, Louise Andersen på email:  LVA@km.dk senest 1. december.   



Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle
SP. Lars Mynster
Sp. Torben E. Jørgensen
Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen

Kursuskalender:

Feb. - november 2019
Homiletikkursus

20.03.2019
"Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab"

22. - 23. august 2019
Stiftspræstestævne