Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse for præster

Studieorlov

Tid til studieorlov? 

Se efteruddannelseskurser på FUV
Den almene efteruddannelse retter sig imod præster og andre kirkelige medarbejdere fra hele landet på tværs af stifter, teologisk ståsted og erfaring i embede. Du læse mere om disse kurser her.

Læs om studieorlov for Lolland-Falsters præster her

Aktuelle kurser

Præsternes kursusudvalg tilrettelægger kurser lokalt for stiftets præster:


1. - 2. september 2020
Stiftspræstestævne om folkekirken og den lokale sammenhængskraft


Vores dagligdag er præget af, at vi hele tiden segmenteres i forskellige sociale grupper, og vores samfund trues af fragmentering og en mangel på sammenhængskraft. 

På Lolland-Falster er situationen desuden præget af, at vi har et samfund med længere mellem top og bund, end man finder det andre steder i Danmark. Folkekirken har en stærk rolle at spille i forhold til fortsat at skabe anledninger for os til at mødes på tværs af baggrund og social status. 

På årets stiftspræstestævne skal vi bl.a. diskutere: Hvad er den historiske baggrund for samfundsudviklingen på Lolland-Falster, og hvad har været kirkens rolle? 

Hvordan bidrager folkekirken til sammenhængskraften i samfundet? Og hvordan kan præsten forstå sit embede og sin rolle i et uhomogent samfund? 

Se program her

Tilmelding senest 24. juli 2020.Kursuskalender:

1.-2. september 2020:
Stiftspræstestævne
_______________________

Præsternes kursusudvalg:

Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Sp. Ida Støckel Rolle
SP. Lars Mynster
Sp. Torben E. Jørgensen
Sp. Per Møller

_______________________

Obligatorisk efteruddannelse
Den nye Bekendtgørelse nr. 13 af 2018 betyder, at den obligatoriske efteruddannelse fra 1992 udfases til fordel for NY PRÆST-ordningen. Præster ansat før 1.6. 2018 er ifølge Bekendtgørelsen under gammel ordning, mens præster ansat efter 1.6 2018 er under NY PRÆST. De sidste hold under den gamle ordning påbegyndes henholdsvis uge 22 og 24 i år.
Kursusbeskrivelse af præsternes introducerende efteruddannelse