Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsrådene
Godt fra start

Godt fra start

Kom godt fra start i menighedsrådsarbejdet og rådets forskellige opgaver med et nemt online-materiale

Velkommen i menighedsråd. Er det første gang, du skal sidde med i de mange opgaver og spændende udfordringer, som følger med det vigtige hverv i menighedsrådene? Så er der hjælp at hente.

Som nyvalgt menighedsrådmedlem kan du nu komme godt fra start med et e-læringsforløb, udarbejdet i samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne.

Lær mere om:

  • Roller
  • Opgaver
  • Ansvar
  • Det praktiske rådsarbejde
  • Samarbejde
  • Økonomi

Kurser og generel introduktion

Besøg hjemmesiden "Godt fra start" her.

Her finder du en generel introduktion til menighedsrådet, indblik i arbejdsopgaver og hvad det vil sige at være en offentlig myndighed. Desuden kan du finde disse kurser:

Kursus i daglig ledelse 

En af menighedsrådets vigtigste administrative opgaver er ansvaret for den daglige ledelse af kirkens medarbejdere.

God ledelse er midlet til at opnå en god balance mellem de opgaver, der skal løses, de mål menighedsrådet har sat sig og hensynet til de ansatte ved kirken. Dvs. at skabe den gode arbejdsplads med fokus på drift, opgaver og arbejdsmiljø.

Derfor skal du som medlem af menighedsrådet kende de vigtigste rammer for ledelsesopgaven, dvs. reglerne om ansættelse, arbejdstid, ferie og sygdom. Du skal vide, hvilke opgaver menighedsrådet forventes at løse hen over året, og hvordan I kan gøre det på en god måde.

 

Kursus i kirkens bygninger

Kirken er både brugsrum og bevaringsværdig kulturarv. Det stiller krav til, hvordan man må vedligeholde bygninger og inventar i det daglige, og vil man bygge om eller istandsætte, skal man sørge for at indhente de nødvendige godkendelser, før man går i gang.

Lær, hvad menighedsrådet har ansvar for, når det gælder kirkens bygninger og inventar: