Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskop Marianne Gaarden

Biskoppens seneste månedshilsen

På mit skrivebord ligger der under et underlag en lille seddel, hvorpå der står: ”Når du får magt, skal du arbejde for at hjælpe dem, der føler sig magtesløse.” Sedlen har ligget der, siden jeg blev biskop for at minde mig om den opgave og det ansvar, der følger med embedet. Opgaven har så undervejs været at finde ud af, hvem der er magtesløs. 

FEBRUAR 2024

Kære alle

Nogle gange er det den ene part i en konflikt, andre gange er det den anden – og ikke sjældent er det begge parter, for vi mennesker er gensidigt afhængige af hinanden, og ofte er vi også hinandens forudsætning. Men det kan nogle gange være svært at se tingene fra den andens perspektiv. Det gælder i alle menneskelige forhold – selvsagt også for ansatte i folkekirken. Så selvom, der ikke står noget om arbejdsmiljø på sedlen, så handler forvaltning af magt for mig også om at arbejde for et godt arbejdsmiljø. Hvis arbejdsmiljøet er godt i kirken, så trives ansatte og frivillige, og så yder vi vores bedste – hvilket giver de bedste vilkår for at formidle evangeliet. 

Den længe ventede arbejdsmiljørapport for folkekirkens ansatte er nu landet. Helt forventeligt har den været drøftet i de medier, der dækker kirkestoffet, for hvordan kan det dog være, at mennesker, der arbejder for at formidle det kristne budskab om næstekærlighed og Guds nåde, kan moppe og genere hinanden - og tilmed samtidig være mere glade for deres arbejde end andre

Resultaterne af undersøgelsen viser nemlig (som tidligere undersøgelser af arbejdsmiljøet), at ansatte i folkekirken oplever en høj grad af tilfredshed og meningsfuldhed i deres arbejde, samtidig med at folkekirken har nogle ikke uvæsentlige udfordringer med ledelse, relationer og mobning. Det skal vi simpelthen blive bedre til at få styr på, og undersøgelsen peger da også på nogle mulige konkrete tiltag, der kan læses på ministeriets hjemmeside.

Igennem de senere år har der været et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Det er i sig selv positivt, for det er min erfaring, at der sker noget ved et problem, når opmærksomheden rettes imod det. Rapportens konklusioner tages da også særdeles seriøst. Sammen med Landsforeningen af Menighedsråd har biskopperne allerede set nærmere på loven og sammen blevet enige om en skærpet fortolkning for at komme mobning og chikane i kirken til livs.  

Når det er sagt, så består folkekirken af helt almindelige mennesker, der strides om det, der er hjerteblod for dem – måske netop i afmagt?  

”Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.”  

Ordene er ikke et citat hentet fra et af svarene i arbejdsmiljøundersøgelsen, men fra Paulus’ brev til Korinterne. Hans pointe er, at når han er magtesløs, så er det Gud, der har magten. Og min pointe med at skrive det her er, at vi nok alle sammen i et eller andet omfang har oplevelsen af magtesløshed, og for at pege på, hvorfor vi engagerer os i folkekirken – for at skabe de bedste vilkår for evangeliet om Guds ubetingede kærlighed til os mennesker med alle vores fejl og mangler. 

Venlig hilsen 
Marianne Gaarden 

 


Kontakt biskoppen

Bispegården
Østre Allé 2
DK-4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 84 07 01

Kontakt foregår via bispesekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk