Biskoppen
Biskop Marianne Gaarden

Biskoppens opgaver

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed og er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer.

Det er biskoppens opgave at føre tilsyn med stiftets præster og menighedsråd samt afholde bispeeksamen og give kollats (udnævnelse) til ny præster, som ikke er blevet ordineret endnu. 

Når et menighedsråd har kaldet den præst, de ønsker til en ledig stilling, er det biskoppen, der ansætter præsten. Når det drejer sig om nyuddannede præster, er det biskoppen, der ordinerer den nye præst forud for indsættelsen i det nye embede. Hertil kommer en række andre opgaver, for eksempel kirkeindvielser og provstekreeringer.

Det er også biskoppen, som godkender mindre ændringer i liturgi og ritualer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Dertil kommer en række administrative og økonomiske opgaver, som varetages sammen med stiftamtmanden.

 

En biskop skal være tjener

Marianne Gaarden blev valgt som biskop over Lolland-Falsters Stift i september 2017.

Hun gik til opgaven med et klart embedssyn: At det er afgørende, at man som biskop er lydhør og nærværende, for en biskop skal først og fremmest være tjener for alle de, der også har valgt at være tjenere for evangeliet. 

Det bibelord, som har været den største inspiration for Marianne Gaardens syn på embedet, er Marias ord i Lukasevangeliet kapitel 1, vers 38:

"Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord."

Derfor tilstræber hun at se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der foregår rundt om i stiftet. Marianne Gaardens tilgang til samtalen er, at det gode samarbejde ikke nødvendigvis bygger på enighed, men i langt højere grad på respekt for forskellighed. 


Kontakt biskoppen

Bispegården
Østre Allé 2
DK-4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 85 02 11

Kontakt foregår via bispesekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk