Biskoppen
Biskop Marianne Gaarden

"En biskop skal være tjener"

Som biskop er det afgørende, at man er lydhør og nærværende, for en biskop skal først og fremmest være tjener for alle de, der også har valgt at være tjenere for evangeliet. 

Det bibelord, som har været den største inspiration for mit syn på embedet, er Marias ord i Lukasevangeliet kapitel 1, vers 38:

"Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord."

Derfor tilstræber jeg at se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der foregår rundt om i stiftet.

Min tilgang til arbejdet er samtalen, hvor alle høres, før der træffes beslutninger. Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed.

Den gensidige respekt kendetegner mit syn på ledelse i folkekirken. 

Biskoppens opgaver

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv. Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed i Lolland-Falsters Stift og er valgt af alle menighedsrådsmedlemmer.

De vigtigste opgaver for biskoppen er at føre tilsyn med stiftets præster og menighedsråd.

Biskoppen ansætter nye præster i stiftet og ordinerer også nye præster. Hertil kommer en række andre opgaver, f.eks. kirkeindvielser, provstekreeringer m.m.

Marianne Gaarden blev indsat som biskop over Lolland-Falsters Stift den 1. september 2017.

 


Kontakt biskoppen

Bispegården
Østre Allé 2
DK-4800 Nykøbing F

Tlf.:   54 85 02 11
Mob.  29 10 01 19
E-mail: LFstift@km.dk

www.mariannegaarden.dk