Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Invitation til kursus i Børnetjenesten

Lolland-Falster stift inviterer i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter til Kursus i Børnetjenesten – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven. 

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud, hvor de ældste børnehavebørn (5-6 år) besøger deres lokale kirke. Børnene deltager i seks højtider over et år, hvor mødet med en aktuel begivenhed (fastelavn, påske, pinse, høst, allehelgen og jul) bliver kombineret med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, ånd, taknemmelighed, død, glæde og liv.

Formen er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren, fællessang og refleksion. Børnetjenesten er ikke-forkyndende, ligesom man kender det fra f.eks. skoletjenesten/skole-kirke-samarbejdet. 

Børnetjenesten tager udgangspunkt i, at børn er optaget af livets store spørgsmål. I Børnetjenesten øver de sig i at formulere, hvad de selv tror og mener. Børnetjenesten tager børnene alvorligt, og giver rum for undren, og kirkerummet er et helt fantastisk rum til de store tanker i livet. 

Børnetjenesten er afprøvet via et pilotprojekt med stor succes på landsplan i både større og mindre sogne, og er nu klar til at blive bredt ud til alle andre interesserede kirker og børnehaver. 

Børnetjenesten tager afsæt i dagtilbudslovens bestemmelser om de pædagogiske læreplaner, og erfaringerne fra pilotprojektet er, at børnehaverne er glade for at deltage i Børnetjenesten, og oplever at den lokale kirke – både kirkerummet og menneskerne der - kan noget helt særligt, når det handler om at tale med børn om livets store spørgsmål. 

Kurset har form som en workshop, så du kommer til at afprøve aktiviteter og metoder fra Børnetjenesten undervejs. Vi skal bl.a. 

  • blive klogere på, hvad der kan sætte en refleksion i gang hos børn i netop denne alder 
  • mærke musik-refleksionen på egen krop 
  • øve os i at stille spørgsmål i et undrende fællesskab 
  • afprøve en kreativ aktivitet med udgangspunkt i en af kirkens højtider 
  • lære om betydningen af gentagelser, faste holdepunkter, stemning og rummet omkring os 
  • øve os i at fortælle/læse, så børnene bliver inddraget i fortællingen 
  • tale om, hvordan man bedst tager kontakt til og samarbejder med børnehaven, og meget mere 

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse. 
Efter kursus bliver du inviteret med i en netværksgruppe i stiftet, der mødes 2 gange årligt online. I netværksgruppen kan man udveksle ideer og erfaringer, stille spørgsmål, få hjælp til konkrete problemer og lignende i opstart af og arbejdet med Børnetjenesten. 

Andres erfaringer med Børnetjenesten 

”Børnene kan slet ikke få nok af det. Når vi lige har været afsted de to dage, spørger de: Hvornår skal vi derhen igen? De har været meget optaget af det. Vi har ikke vidst, hvordan børnene ville tage imod det, men de har været så glade, og vi er kommet tilbage som personale og har været helt høje. Vi har kirker lige omkring os, men vi bruger det bare ikke rigtigt, så det har været meget interessant at inddrage på en måde, der er så jordnært og relevant og børnenært, at alle har kunnet deltage. Og vi har snakket om, at uanset trosretninger så har alle kunnet deltage i det. Det har været en gave, at vi har fået det tilbud.” 
Sophia Tenzone, pædagog, Børnegården Sct. Anna 
 

”Børnetjenesten har forstærket børnene og børnehavens bånd til kirken. Og hvis man fortsætter, så kan det blive sådan en milepæl i et børneliv – ligesom man må blive minikonfirmand, når man kommer i 3. klasse, og gå til konfirmand i 7. klasse. Når man kommer i storbørnsgruppen i børnehaven, må man blive børnetjenestebarn.” 
Maria Louise Bøg Sørensen, præst, Skt. Lukas Kirke i Århus 

Vil du vide mere: 

Se mere om Børnetjenesten på www.børnetjenesten.dk 
Læs om andres erfaringer med Børnetjenesten på www.børnetjenesten.dk/erfaringer 
Se kort film om Børnetjenesten på https://www.børnetjenesten.dk/vaerktoejskassen/materialer-til-opstart

Praktisk info

Hvornår: 4. september 2024 kl. 10-16 Hvor: Sundkirken, Linde Alle 34B, 4800 Nykøbing Falster 

Pris: Kurset er gratis (inkl. forplejning). Det er muligt at købe manualen til Børnetjenesten på kurset (pris: 350 kr.) 

For hvem: alle ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken 

Tilmelding: Til religionspædagogiske konsulent, Ida Støckel Rolle, på isr@km.dk senest d. 25. august. 

Kontakt ved spørgsmål: isr@km.dk eller tlf. 60585037 Der er plads til 30-40 personer på kurset – som udgangspunkt max 2. deltagere pr. sogn.