Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Dennis Jelstrup er ny provst i Falster Provsti og sognepræst i Nykøbing Falster sogn

Dennis Jelstrup har været sognepræst i et kvart århundrede, sit første præsteembede havde han i Lindehøj Sogn i Herlev, hvor han var i 21 år. I 2018 blev han præst ved Ølsted og Kregme kirker i Nordsjælland. Han har også været beredskabspræst og tillidsmand for præsterne i Frederiksværk - lær ham bedre at kende her.

Velkommen til Lolland-Falsters Stift, Dennis! Vil du begynde med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund?

Jeg er 57 år gammel, gift med Maybritt og vi har tilsammen 5 børn i alderen 25 til 30 år. Jeg har været præst i 26 år. Først næsten 21 år i et stort sogn i Herlev nord for København og de sidste fem et halvt år i to landsogne uden for Frederiksværk i Nordsjælland.

I 2011 blev min daværende tillidsmand provst og mine kolleger valgte mig som tillidsmand og det satte mig for første gang på sporet af det tværgående arbejde i folkekirken. Det har jo løbende kastet forskellige opgaver af sig og min interesse for det overordnede og koordinerende arbejde er kun taget til, sådan at det føltes naturligt at søge en provstestilling.

Hvorfor er valget faldet på netop Lolland-Falsters Stift?

Efter fem et halvt år tæt på skøn natur har det været vigtigt for min kone og jeg fortsat at bo tæt på gode naturoplevelser. Marianne Gaarden talte meget varmt både om stillingen såvel som om området da jeg henvendte mig, så det var helt oplagt at søge herned.

Hvilke tanker har du gjort dig om at skulle begynde som provst i Falster provsti?

Uhh, mange tanker. Både personlige tanker om forholdet mellem det jeg har tænkt på og så virkeligheden som den vil vise sig. Men også tanker om provstens og provstiudvalgets rolle i et provsti. Min opfattelse er, at provst og provstiudvalg er instanser som skal støtte og hjælpe de stedlige menighedsråd inklusive præster og deres ansatte og frivillige i deres vigtige arbejde med at være kirke lokalt i sognene

Er der noget særligt, du vil fokusere på i dit embede?

Jeg ønsker at have øjnene åbne for, om der er måder, hvorpå jeg som provst kan inspirere og opmuntre menighedsråd til samarbejder som kan lette noget af det byrdefulde administrative arbejde uden at det går ud over det enkelte menighedsråds indflydelse og selvstændighed lokalt. Det tror jeg, er en vigtig proces både for at rekruttere såvel som for at fastholde medlemmer til menighedsrådene.

Og så er der jo rollen som mellemleder i forholdet til provstiets øvrige præster. Der er det min hensigt at møde kollegerne i øjenhøjde. Jeg har ingen adgang til at sige, hvor skabet skal stå, men jeg hjælper gerne med at flytte det.

Hvad er folkekirkens vigtigste opgave i dine øjne?

At række håb til mennesker. Håb der udspringer af påskemorgens budskab om Kristi opstandelse. Et håb, der både peger ud over dette liv, men også rækker ind i livet, sådan at også det liv vi lever nu med hinanden, bliver værdifuldt og værd at dele.

indsættelsen i Klosterkirken i Nykøbing Falster

Biskop Marianne Gaarden og Dennis  Jelstrup ved indsættelsen i Klosterkirken i Nykøbing Falster

Om Dennis Jelstrup

Født 31. marts 1967 på Rigshospitalet

Kandidat 1996 København

Indsat som provst i Falster Provsti den 7. april 2024