Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Præsternes klummer i Folketidende 2023

Præsternes klummer i Folketidende 2024

Hver fredag bringer Folketidende den korte klumme "Hvad skal det handle om i kirken på søndag", hvor stiftets præster på skift sætter nogle få ord på, hvad den kommende søndags tekst og prædiken byder på. Læs alle klummerne her

21. januar
3. søndag efter helligtrekonger

Af sognepræst Beth Marie Larsen Hagemann 

Har du en landmandsuddannelse?

Da vi blev døbt, blev vi som hvedekornet sået i jorden; jorden er det kristne fællesskab. Vores formål med at blive sået er at udfolde os, blive til mere.

Når vi som døbte har opdaget, at vi faktisk er sået i det kristne fællesskabs gode muld, så må vi også lade kornet slå rod. I kirken er der gødning og vand at hente, så enhver kan styrkes i sin vækst og derved være en frugtbar del af den levende Guds menighed på jord. 

Vi kan vande og gøde, og vi må bede Gud give vækst her i menigheden. Og så må bønnerne og salmerne, samt nadveren styrke vores tro og håb, så vi kan gå fra kirke med løftede hoveder og vide, at så længe kornet får lov at vokse, så længe vi ikke kvæler spiren med vores kedelige evne til ikke altid at bidrage, så har vi muligheden for at række Kristi egen velsignelse ud til enhver, der har behov for den. På den måde kan vi sige, at alle der tror, har en forpligtelse til at have landbrugsuddannelsen, som Jesus lære os".

14. januar
2. søndag efter helligtrekonger

Af sognepræst Ida Støckel Rolle

Livets vand

Forestil dig, at du møder et menneske, der ser lige igennem dig, sætter spotlight på dine svage punkter, afslører alt det du er mislykkedes med igennem dit liv og alt umoralsk, du har bedrevet. Det lyder ubehageligt, men dette menneske gør det på en måde, så du hverken føler dig ydmyget eller pillet ned. Tværtimod bliver du set på på en ny måde, så du fyldes med styrke, håb og en kilde af liv. Du sættes fri af de byrder, du bærer rundt på og bliver givet en ny begyndelse.

Sådan var det for den samaritanske kvinde, da hun mødte Jesus ved brønden, som vi skal høre om 2. søndag efter Helligtrekonger. Her kom hun for at hente én slags vand, men Jesus tilbød hende en anden slags, livets vand. Samtidig viste Jesus, at han vidste alt om hende, selv hendes mest skamfulde hemmeligheder. Hun var afsløret, dog tilgivet og elsket. På samme måde med os: Vi er set af Jesus med alt, hvad vi indeholder 0g alligevel tilbydes vi det vand, som i os skal blive en kilde, der vælder med vand til evigt liv.

7. januar
1. søndag efter helligtrekonger

Af sognepræst Tom Friis

Når jeg står foran altret i Nr. Ørslev kirke, kigger jeg direkte på billedskæreren Viggo Fjelskovs alterbillede af Jesus og de små børn. Man ser Jesus og et mindre barn og en mor. En discipel løfter sin ene hånd, som om han forsøger at smide kvinden og barnet væk, så de ikke forstyrrer Jesus. Under scenen står der: ”Lader de smaa børn komme til mig, formener dem ikke”, som på nudansk hedder: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i”. Fortsættelsen lyder: ”Hvis I ikke vender om, og tager imod Guds rige som et lille barn kommer i slet ikke ind i det”. Man hører de ord ved enhver dåb, også af voksne, og de ord kaldes simpelthen for ”Børneevangeliet”. Så ved enhver dåb gælder det om at blive Guds barn, også selvom dåbskandidaten er folkepensionist! Det er egentlig noget mærkelig noget, for vi kan aldrig blive børn igen. Det er charmerende, når en 4-årig opfører sig som en 4-årig, men det er knap så charmerende, hvis en mand på 50 år insisterer på at opføre sig som et mindre barn. Tænk engang, hvis alle voksne insisterede på at opføre sig som børn, nægtede at tage ansvar for noget som helst. Vores samfund, ville helt sikkert hurtigt gå i stå og falde fra hinanden. Det er heldigvis heller ikke det Jesus mener i Børneevangeliet. Han siger ikke, vi skal opgive at være voksne og droppe pligter, arbejde og alt ansvar, for at få tid til at bygge med LEGO i stedet for. Jesus siger, at vi skal tage imod Guds rige som et lille barn, og det er noget andet end at gå i barndom. Selvom vi er store og mægtige på jorden, så er alle mennesker nok ret så små i Guds øjne……………….