Til præsterne
Studieorlov for præster

Studieorlov for præster

Studieorlov - op til 3 måneder
Præsternes studieorlov er finansieret af puljemidler og kan søges af tjenestemandsansatte sognepræster og provster. Orloven bevilliges som hovedregel for tre måneder og skal afsluttes med en rapport. Både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte præster kan søge.

Orloven bevilliges som hovedregel for tre måneder.  Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater. Du skal være opmærksom på, at der optjenes ikke pensions- og lønanciennitet under denne orlov. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution.

Det er en forudsætning, at præsten efter afholdt studieorlov sender en kort redegørelse (studieorlovsrapport) af studieforløbet til biskoppen. Rapporten vil blive offentliggjort på stiftets hjemmeside til inspiration for præsterne og andre interesserede. 
 

Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

• Bredde i studieemner og orlovsformål

• Ligelig fordeling af køn

• Hensyn til at tilgodese kollegaer og i videre forstand kirken

• Præstens tjenestealder

• Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser

• Personlige forhold

• Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov 

Læs også Mette Marie Trankjærs artikel om at holde studieorlov.

Hent inspiration og læs rapporter fra tidligere studieorlover.

 


Ekstra tilbud i Lolland-Falster Stift: Studieuge

Stiftets præster har mulighed for en uges studieorlov årligt. 

Ordningen fungerer ved, at præsterne giver hinanden mulighed for frihed til studier svarende til 6 sammenhængende dage. Det betyder, at I gensidigt dækker hinanden ind i den pågældende uge i forhold til kirkelige handlinger, konfirmander, telefon, samtaler o.l. på alle ugens hverdagen.

Ordningen kan ikke omfatte søndage, og det forudsættes, at man kun
benytter sig af studieuge 1 gang om året. Det er ligeledes en
forudsætning, at såfremt der er afholdt studieuge, kan der ikke overføres
det tilsvarende ikke afholdt ferie/særlige feriedage.
Hvis I er enige om at give hinanden en sådan studieuge, skal det ikke
registreres, men blot meddeles provsten forinden, ligesom også
menighedsrådet og personalet bør være orienteret.