Om Lolland-Falsters Stift
Velkommen

Velkommen til Lolland-Falsters Stift

Lolland-Falsters Stift er Danmarks sydligste stift med Gedser Odde og Gedser sogn som det sydligste sogn, og med Femø som stiftets nordligste sogn.  

Vi selv ynder at kalde området for Sydhavsøerne eller De Kulinariske Øer på grund af det gode og milde klima som er perfekt til dyrkning af råvarer,  og som i et stort udvalg kan købes i de mange gårdbutikker og i de lokale supermarkeder. 

Lolland-Falsters Stift blev udskilt fra Fyens Stift i 1804, og det er Danmarks mindste stift. 

Mottoet for Lolland-Falsters Stift er: Fra fordybelse kommer fornyelse. Fornyelse kan både være forandring eller bedst mulig bevarelse af det eksisterende. Fordybelse er nødvendigt for at kunne se vejen frem. Hvis ikke fornyelsen har rod i fordybelsen, vil den visne. Og omvendt: En fordybelse, som ikke fører til fornyelse, er gold. Det er som et træ: Det har brug for roden, men roden er ikke noget bevendt uden stammen og grenene.

Maribo Domkirke
Lolland-Falsters Stift er det eneste stift i Danmark, hvor Domkirken og bispegården ligger på to forskellige øer. Maribo Domkirke ligger centralt på Lolland, og bispegården er at finde i Nykøbing F. på Falster.

Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted. Domkirken blev opført omkring år 1413 af munke, som blev sendt fra den svenske by Vadstena for at grundlægge et kloster på Lolland. 

Ved Reformationen i 1536 blev klostret ophævet, og godt et halvt århundrede senere fik klostrets kirke status som hele byens kirke. 

Da Lolland-Falster blev et selvstændigt stift, fik kirken omsider status som domkirke. 

Ud over Domkirken rummer Maribo stadig et birgittinerkloster og en klosterruin ved Maribo sø. Maribo Domkirke ligger midt i stiftet med udsigt til Søndersø.

Foruden den enestående altertavle kan man i Domkirken se Leonora Christinas (Christian den Fjerdes datters) gravsten i kirken. Du kan læse mere på www.maribodomkirke.dk.

Provstier
Stiftet er inddelt i fire provstier (se kortet nedenfor):

  • Maribo Domprovsti - 23 sogne, 10 pastorater og 15 menighedsråd
  • Lolland Vestre Provsti - 26 sogne, 11 pastorater og 15 menighedsråd
  • Lolland Østre Provsti - 19 sogne, 7 pastorater og 10 menighedsråd
  • Falster provsti - 26 sogne, 14 pastorater og 18 menighedsråd

Du kan finde flere oplysninger om provstierne på www.provsti.dk.

Sogne
Vores sogne er udpræget landsogne, og den store udfordring er, at befolkningsgrundlaget nogle steder svinder i og med, at folk flytter ind til de større byer eller ligefrem fra stiftet.

Derfor er det vigtigt at de lokale sognekirker i  tyndt befolkede områder samarbejder med hinanden og andre aktører i lokalsamfundet for at stå stærkere. 

Vi er stolte af,
at over 80 procent af befolkningen på Lolland og Falster er medlem af folkekirken, og at over 70 procent af børnene bliver døbt. 

Folkekirkens opbygning
Folkekirken er forankret i både stat og civilsamfund. Se grafik over, hvordan folkekirken fungerer, og hvordan forholdet mellem staten og folkekirken er organiseret. 
GRAFIK: SE FOLKEKIRKENS ORGANISATION
 

Overblik: Lolland-Falsters Stift

Kortet viser stiftets sogne. De sogne, som har samme farve som deres nabosogn(-e), er lagt sammen i et pastorat.


BOGSALG: VEL MØDT UNDER SKY PÅ KIRKESTI

Få overblik over stiftets situation, analyser og konkrete idéer til kirkelivet i de kommende år. I denne bog, som er udgivet i efteråret 2020, giver en række lokale, kirkelige aktører deres bud på, hvilken retning folkekirken på Lolland-Falster kan trække i i de kommende år.
Pris: 100 kroner plus porto. Gratis for menighedsrådsmedlemmer.
Kan købes ved henvendelse til bispesekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk

BOGSALG: FOLKEKIRKERNE PÅ LOLLAND-FALSTER - SET FRA LUFTEN"

Lolland-Falster har mange smukke, gamle kirker. Køb bogen "Folkekirken på Lolland-Falster - set fra luften", som rummer luftfotos af alle stiftets 110 kirker. 

Pris: 149 kroner plus porto. 
Kan købes ved henvendelse til bispesekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk