Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Økonomi

Økonomi

Stiftsrådet fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag (dog højest 1 %) og beslutter, hvad beløbet skal bruges til.

Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Den består bl.a. af midler fra salg af ejendomme og indbetalinger til gravstedsvedligeholdelse.

Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og det er stiftsrådet, som fastsætter både indlåns- og udlånsrente af midlerne.