Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder
Herredskirke Kirke i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn

Borgermøde om Herredskirke Kirkes fremtid

Menighedsrådet i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn inviterer alle interesserede til borgermøde om Herredskirke Kirkes fremtid. Aftenen vil bestå af oplæg fra Stiftet, Kirkefondet og biskoppen og skal munde ud i en fælles drøftelse af fremtidige muligheder for den omkostningstunge middelalderkirke.

I 2023 luftede menighedsrådet i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn tanken om at rive Herredskirke Kirke ned, lade bygningen forfalde til en ruin eller overdrage den til et museum eller andre, som kan bruge den til noget. Det skabte stor lokal og national debat. 

Kirken, der ligger for sig selv langt fra beboelser, fungerer i dag som en såkaldt lejlighedskirke. Den kan stadig danne ramme for kirkelige handlinger, dog ikke i perioden november til april, da kirken er yderst omkostningstung at varme op. Kirkens tilstand er udfordret af en nødvendig reparation af taget. En reparation som tilbage i 2018 blev vurderet at koste 3,2 mio. kr.; penge menighedsrådet hellere vil bruge på kirkeligt indhold andre steder i sognet.

Derfor indbyder menighedsrådet nu alle interesserede til et møde om Herredskirke Kirkes fremtid. 

Aftenen vil bestå af en række oplæg: Biskop Marianne Gaarden, som har skrevet en studierapport om ”Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken”, vil redegøre for de teologiske tanker om kirkebygninger og deres ”hellighed” i en evangelisk-luthersk kontekst. 

Kontorchef Lene M. Krabbesmark og stiftsjurist Trine Frydkjær Paulsen vil redegøre for formalia omkring evt. lukning af en kirke og om brug af ”ikke-lukkede” kirker til ”ikke-kirkelige formål”. 
Henrik Bundgaard Nielsen fra Kirkefondet vil fortælle, hvad andre har gjort mht. alternativ brug af kirker, både før og efter evt. lukning. 
Herefter er der faciliterede gruppedrøftelser om konkrete idéer eller forslag i øvrigt til kirkens fremtidige brug, hvor deltagerne sammen kan diskutere og kvalificere forslagene. 

Vel mødt til en aften om Herredskirke Kirke i Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn.   
 

OVERORDNET PROGRAM: 
Kl. 16.00: Herredskirke Kirke er åben for besøgende.  
Kl. 17.00: Velkomst i Den Gamle Møllegaard i Horslunde ved menighedsrådsformand Ulla Nielsen-Gotsæd. 
Kl. 17.05-18.00: Oplæg ved blandt andre biskop Marianne Gaarden og Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet.  
Kl. 18.00: Der ser serveres en let anretning. 
Kl. 18.45-20.00: Gruppedrøftelser af forskellige ideer til Herredskirke Kirkes fremtid. Der samles op og afrundes i plenum. 

 

PRAKTISK:

Hvornår: Tirsdag den 7. maj kl. 17-20. Der serveres en let anretning. 

Hvor: Den gamle Møllegaard, Hovedgaden 63, 4913 Horslunde. 

Tilmelding: Skal ske senest den 1. maj kl. 12.00 til LFSTIFT@KM.DK. Deltagelse kræver tilmelding. 

Herredskirke Kirke: Kirken er åben for besøg fra kl. 16.00 den 7. maj. Adressen er Herredskirkevej 4, 4900 Nakskov. Derfra tager det ca. 10 minutter at køre til Den Gamle Møllegaard.