Om Lolland-Falsters Stift
Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde

Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde

Lolland-Falsters Stift vil gerne støtte og inspirere til diakonalt arbejde i stiftet. Derfor er Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde (LFSA) blevet oprettet som en selvstændig forening inden for folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

LFSA er medlem af Samvirkende Menighedsplejer og har det formål at tage hånd om de diakonale opgaver over for beboerne i stiftets sogne.


Vi er klar til at hjælpe jer i gang eller videre

Har I udfordringer med en aktivitet? Har I målgruppen, men mangler idéer til indsatsen? Eller kunne I blot tænke jer at blive inspireret til diakoni i sognet?
Lolland-Falsters Stift har en diakonikoordinator, der meget gerne hjælper med at bygge videre på aktiviteterne eller sammen med jer finder ud af hvilke aktiviteter, der kunne være relevante i jeres sogn eller menighedspleje.

Vi kan hjælpe jer med sparring på projekter, I er i gang med, eller projekter I kunne tænke jer at påbegynde. Det kunne for eksempel være i forbindelse med fundraising, rekruttering af frivillige og synliggørelse af jeres initiativer. Det kan også være, I har en gruppe mennesker i sognet, I kunne tænke jer at lave en indsats for, eksempelvis ensomme ældre, men at det er svært lige at finde det rette projekt. 

Lad os sammen vende jeres muligheder, så det matcher behov og ressourcer i sognet.

Har I et godt projekt I gerne vil dele til inspiration for andre, hører vi også gerne nærmere:

Diakonikoordinator Birgitte Engelhardt, e-mail BEN@km.dk tlf. 54840700


Bestyrelsen

  • Formand: Mei Petersen, Samvirkende Menighedsplejer
  • Næstformand: Lene Sletved, Rødby menighedsråd
  • Marianne Gaarden, biskop
  • Dorte Mikuta, sogne- og diakoniopræst
  • Jens Erik Boesen, Væggerløse menighedsråd
  • Inga Rasmussen, frivilligkoordinator Lolland Kommune
  • Lisbeth Mannerup Nielsen, gerontokonsulent og sognepræst
  • Britta Lange, formand for Socialudvalget Guldborgsund Kommune

LFSA's bestyrelse er udpeget dels af biskoppen og dels af Samvirkende Menighedsplejer, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. 

Birgitte Engelhardt koordinerer det sociale arbejde internt i stiftet og står desuden for samarbejder med relevante eksterne aktører. Hun deltager som diakonikoordinator i bestyrelsesmøderne og har taleret, men ikke stemmeret. 

 


Igangværende projekter

Samtalecafé for folk med demens

Hvis du inden for det sidste års tid har fået konstateret demens, er du meget velkommen til at deltage i disse 6 caféarrangementer./nyheder-fra-stiftet/aktuelt-2022/kom-med-til-samtalecafe-for-folk-med-demens

Afholdte arrangementer