Om Lolland-Falsters Stift
Lolland-Falsters Stifts sociale arbejde

Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde

Lolland-Falsters Stift vil gerne støtte og inspirere til diakonalt arbejde i stiftet. Derfor er Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde (LFSA) blevet oprettet som en selvstændig forening inden for folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

LFSA er medlem af Samvirkende Menighedsplejer og har det formål at tage hånd om de diakonale opgaver over for beboerne i stiftets sogne.


Vi er klar til at hjælpe jer i gang eller videre

Har I udfordringer med en aktivitet? Har I målgruppen, men mangler idéer til indsatsen? Eller kunne I blot tænke jer at blive inspireret til diakoni i sognet?
Lolland-Falsters Stift har en diakonipræst og en diakonikoordinator, der meget gerne hjælper med at bygge videre på aktiviteterne eller sammen med jer finder ud af hvilke aktiviteter, der kunne være relevante i jeres sogn eller menighedspleje.

Vi kan hjælpe jer med sparring på projekter, I er i gang med, eller projekter I kunne tænke jer at påbegynde. Det kunne for eksempel være i forbindelse med fundraising, rekruttering af frivillige og synliggørelse af jeres initiativer. Det kan også være, I har en gruppe mennesker i sognet, I kunne tænke jer at lave en indsats for, eksempelvis ensomme ældre, men at det er svært lige at finde det rette projekt. 

Lad os sammen vende jeres muligheder, så det matcher behov og ressourcer i sognet.

Har I et godt projekt I gerne vil dele til inspiration for andre, hører vi også gerne nærmere:

Diakonipræst Kathrine Asklund Brorsen, e-mail KASB@km.dk tlf. 61552730
Diakonikoordinator Birgitte Engelhardt, e-mail BEN@km.dk tlf. 54840700


Bestyrelsen

Formand: Kathrine Asklund Brorsen, Diakonipræst

Næstformand: Lene Sletved, Rødby menighedsråd

Sekretær og kasserer: Mei Petersen, Samvirkende Menighedsplejer

Marianne Gaarden, Biskop

Jens Erik Boesen, Guldborgsund kommune

Inge Rasmussen, Lolland kommune

Flemming Jantzen, Kirkens Korshær

Christian Hyttel, sognepræst

LFSA's bestyrelse er udpeget dels af biskoppen og dels af Samvirkende Menighedsplejer, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. Diakonipræsten er født medlem af bestyrelsen.

Birgitte Engelhardt koordinerer det sociale arbejde internt i stiftet og står desuden for samarbejder med relevante eksterne aktører. Hun deltager som diakonikoordinator i bestyrelsesmøderne og har taleret, men ikke stemmeret. 


Igangværende projekter

Byd på en virtuel kop kaffe

Fra efteråret 2021 har I mulighed for at invitere til virtuelle kaffegrupper for ensomme eller isolerede ældre, der ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.


Hvad er virtuelle kaffemøder?

En virtuel møderække mellem fire ældre og en værtsfrivillig over minimum fem mødegange. Formålet er at tilbyde fællesskab for mennesker, der ikke har mulighed for at transportere sig selv til netværksskabende aktiviteter eller mennesker, der af forskellige årsager er mest trygge ved at deltage i fællesskaber hjemmefra. En værtsfrivillig sørger for, at alle deltagere er trygge ved teknikken og at alle deltagere kommer til orde. Samvirkende Menighedsplejer hjælper med en dagsorden og med at klæde den frivillige godt på til opgaven. 

De virtuelle kaffemøder kan være et alternativ eller supplement til besøgstjenesten i sognet.


Hvad kræver det at være med?

 • En værtsfrivillig, der oplæres i Zoom og som inviteres med på kursus og erfaringsudveksling med andre værtsfrivillige i januar 2022. Den værtsfrivillige kan være en aktiv ældre frivillig fra menighedsrådet eller menighedsplejen.
   
 • Fire deltagere, som den værtsfrivillige på forhånd besøger og introducerer til Zoom og hjælper med at oprette brugerprofil til. Der kan sagtens være flere kaffegrupper i sogne/menighedsplejen.
   
 • Hver deltager og værtsfrivillig skal bruge en computer, tablet eller smartphone til Zoom-appen. Samvirkende Menighedsplejer har Ipads, der kan lånes til projektet, såfremt man ikke selv har teknologien til rådighed.
   

Hvorfor virtuelle kaffegrupper?

 • Først og fremmest fordi virtuelle kaffemøder kan gøre en forskel og øger livskvaliteten for ensomme og isolerede ældre i sognet.
   
 • De ældre kan lære og afprøve IT, så de også er en del af udviklingen og får gavn af de erfaringer, der er gjort med virtuelle møder under covid-19. Måske kan de nye IT-færdigheder også bruges til at mødes virtuelt med børn og børnebørn langt væk.
   
 • En ny og mere fleksibel måde at være frivillig på.
   

Læs mere om ”En virtuel kop kaffe” her.
Kontakt diakonikoordinator Birgitte Engelhardt for mere information: BEN@km.dk / 54840700