Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskoppens CV

Marianne Gaardens CV

Hovederhverv

2017

Biskop over Lolland-Falsters Stift

2015-17

Teologisk konsulent ansat i Helsingør Stift med ansvar for præsternes efteruddannelse og rådgivning og vejledning af menighedsråd.

2014-17 

Underviser på Vanderbilt University, USA, homilitisk efteruddannelse for præster.

2011-14

Erhvervs-ph.d.-studerende ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og indskrevet på Aarhus Universitet 

2007-10

Sognepræst i Præstø-Skibbinge Pastorat, Roskilde Stift.

2006-07

Sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, Helsingør Stift.

2006-14

Ekstern lektor ved Præsternes Efteruddannelse, undervisning i homiletik.

Undervisning og forskning

2014-17       

Faculty member at Vanderbilt Divinity School, Program in Homiletic Peer Coaching, Nashville, USA

2015-17       

Ekstern lektor i homiletik, Svenska Kyrkans utbildningsinstitutet i Lund, Sverige

2015-17        

Censor og konsulent, Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo, Norge     

2011-14        

Ph.d. om homiletik og kommunikations teori, Aarhus Universitet

2014        

Ekstern lektor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2005-14        

Ekstern lektor i homiletik, Folkekirkens uddannelses- og videnscenter         

2005              

Ekstern lektor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Uddannelse

2014

Ph.d., med en interview-undersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og gudstjeneste.

2005              

Pastoralseminariet i Kbh

2005              

Cand.theol., Københavns Universitet

1990              

Kunstskole i Barcelona, Spanien

1983              

Student fra Brønderslev Gymnasium