Biskoppen
Biskoppens CV

Marianne Gaardens CV

2017

Biskop over Lolland-Falsters Stift

2015-17

Teologisk konsulent ansat i Helsingør Stift med ansvar for præsternes efteruddannelse og rådgivning og vejledning af menighedsråd.

2014-17 
Underviser på Vanderbilt University, USA, homilistisk efteruddannelse for præster.
 

2011-14

Erhvervs-Ph.d.-studerende ansat på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og indskrevet på Aarhus Universitet. Har undersøgt, hvordan mennesker på kirkebænken oplever en gudstjeneste og lytter til prædikenen, og har undervist præster og pastoralseminariestuderende her om.

2007-10

Sognepræst i Præstø-Skibbinge Pastorat, Roskilde Stift.

2006-07

Sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, Helsingør Stift.

2006-14
Ekstern lektor ved Præsternes Efteruddannelse, undervisning i homiletik.

2006-10
Beskikket censor for Undervisningsministeriet på læreruddannelsen i faget Kristendom og Livsoplysning.

2005-10
Ekstern lektor ved Pastoralseminarierne Aarhus og København. Undervisning i homiletik.

2000-04
Arbejde i Kræftrådgivningen, Kræftens Bekæmpelse i Hillerød.

Uddannelse

2014
Ph.d., med en interview-undersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og gudstjeneste.

2005
Uddannelse ved Pastoralseminariet i Kbh.
Teologisk kandidat, sidefag i retorik, Kbh. Universitet.

1990
Kunstskole i Barcelona, Spanien.

1983
Student fra Brønderslev Gymnasium

Internationale opgaver, foredrag og forskningsprojekter

2005-17
Medlem af div. internationale, amerikanske og nordiske netværk om prædikenen og kirkeforskning.

Oplægs- og foredragsholder på internationale konferencer om prædikenen, empirisk kirkeforskning, samt workshops for præster (bl.a. Åbo i Finland, Oslo i Norge, Uppsala i Sverige, Wittenberg i Tyskland, Pretoria og Stellenboch i Sydafrika, Austin, Minneapolis, San Diego, Yale, Boston, Williamsburg, San Antonio i USA og Adelaide i Australien.)

1984-89
Aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke, leder af internationale arbejdslejre i Danmark, og 7 måneders arbejdsophold i Indien i samarbejde med Church Auxiliary (kristen hjælpeorganisation).

Personlige oplysninger

Født 1964 i Vendsyssel. Jeg har to sønner med min afdøde mand, producer på TV2-Nyhederne. Er nu gift med Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet, der har tre døtre.