Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Ny hjemmeside fortæller om præstejobbet til unge i studievalg, teologistuderende og præster

Præst.dk er i luften. Kalenderen er opdateret, og der er masser af spændende indhold til alle, der ønsker et indblik i præstearbejdet og i nogle af de overvejelser, de studerende gør sig om deres kommende arbejdsliv. 

Præst.dk er en del af projektet ”Læs teologi og bliv præst – rekruttering og 
fastholdelse af præster i folkekirken”. 

Formålet med projektet er at imødegå præstemangel ved at sikre, at teologistudiet og folkekirken som arbejdsplads bliver synliggjort over for unge, der skal vælge uddannelse, og teologistuderende, der skal vælge karrierevej. Derudover ønsker projektet at motivere nuværende præster til at fortsætte livet som præst, og til at finde inspiration og fællesskab i hinandens præsteliv og virke. 

Præst.dk giver et indblik i livet som præst. Igennem personlige fortællinger og overvejelser fra en række unge, teologistuderende og præster, kan man finde inspiration til sit eget studie- og karrierevalg. 

Arbejdet med at synliggøre præstearbejdet både i forhold til rekruttering og fastholdelse er målrettet; 
-       At gøre præstearbejdet synligt for unge, der skal vælge uddannelse 
-       At gøre folkekirken synlig som arbejdsplads for teologistuderende 
-       At sikre god rekruttering til og fastholdelse i præsteembedet 

Præst.dk er ét af en række forskellige tiltag i projektet. 

Projektet er finansieret af Kirkeministeriet, og bag projektet står en styregruppe med repræsentanter fra biskopperne, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og stifterne.