Til præsterne
Supervision

Supervision for præster i Lolland-Falsters Stift

Vil du øge din arbejdsglæde, være dygtigere til dit arbejde som præst, mangler du indimellem at dele svære samtaler eller andre svære arbejdsopgaver med kollegaer i et fortroligt rum? Så er supervision måske noget for dig.

Om supervisionen

Supervision er en særlig lærings‐ og udviklingsmetode. På baggrund af de temaer og spørgsmål der lægges frem fra dit arbejde som præst, gives der hjælp til at se på flere facetter i det man har oplevet fx : Hvilken teologi ligger de bag det jeg sagde og gjorde? Eller: På hvilken måde spiller min egen livshistorie ind når jeg  rammes særligt af netop denne sorg eller denne konflikt?  Målet er at få større overblik og indsigt - og måske finde nye veje og muligheder.

Supervision foregår i grupper af 5‐8 præster. Supervisor har ansvaret for at lede den fælles faglige samtale. Samtalen foregår under hensyntagen til tavshedspligten ‐ både i forhold til præsten og de konkrete personer, der måtte blive omtalt. Det er den enkelte præst og dennes arbejde som er i fokus og det er ud fra den konkrete praksis, der samtales.

Der oprettes i reglen én supervisionsgruppe årligt. Gruppen forventes at mødes 8 gange á 3 timer i løbet af et år. Forløbet i 2021 er fuldtegnet. 

Supervisor Pia Sundbøll

Supervisor i 2021 er tidligere hospitalspræst og provst for DSUK, Pia Sundbøll. Pia har været præst både på landet og i byen og har arbejdet som hospitalspræst i en årrække. Hun har taget en 3 årig uddannelse som supervisor i FUV regi og en supervisor træning i USA. Siden 1998 har hun løbende haft både individuel supervision med præster og grupper.


Har du akut brug for supervision?

Står du i en situation, hvor du har akut behov for supervision, skal du kontakte provsten i dit eget provsti.

Forløb i 2022

Tilmelding til forløb i 2022 kan ske til domprovst Anne Reiter, abre@km.dk, senest 2.januar 2022.