Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Supervision

Supervision for præster i Lolland-Falsters Stift

Vil du øge din arbejdsglæde, være dygtigere til dit arbejde som præst, mangler du indimellem at dele svære samtaler eller andre svære arbejdsopgaver med kollegaer i et fortroligt rum? Så er supervision måske noget for dig.

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig og teologisk refleksion over egen praksis som præst.

Det er et arbejde med deltagernes egne erfaringer og giver hjælp til at se nye veje og muligheder.

Hvad kan supervision bruges til?

  • Giver støtte, overblik og nærvær
  • Bearbejde hændelser, som præsten er involveret i.
  • Udforske muligheder for at arbejde med konflikter, som er opstået i forbindelse med præstens arbejde.
  • Finde nye veje indenfor et problemfelt
  • Forebygge konflikter, stress og udbrændthed
  • Kan tydeliggøre og udvikle præstens egne ressourcer, afklare forventninger og faglig selvforståelse.
  • Støtter faglig udvikling og kompetence og integration mellem præst og person.

Hvordan er arbejdsmåden?

Supervision foregår i grupper med 5–8 deltagende præster. Gruppen ledes af supervisor som har ansvaret for den fælles faglige samtale – og for at der er faste rammer om samtalen.

Samtalen foregår under tavshedspligt – både i forhold til præsten og de konkrete personer/sager, der måtte blive omtalt.

Det er den enkelte præst og dennes arbejde, som er i fokus, og det er ud fra den konkrete praksis, der samtales.

Hvem er supervisor?

Supervisor er tidligere fængselspræst Benny Birk Mortensen, der har haft supervisionsgrupper og individuel supervision i Helsingør og Roskilde Stifter samt fra FUV-Løgumkloster i en årrække. Uddannet og trænet i supervision fra Lovisenberg i Oslo, Institut for Diakoni og Sjælesorg i Dianalund og Den sociale højskole i København og ikke mindst igennem selv i mange år at have gået i supervision.

 

Supervisor Benny Birk Mortensen


Har du akut brug for supervision?

Står du i en situation, hvor du har akut behov for supervision, skal du kontakte provsten i dit eget provsti.

 

Tilmelding til supervision

Tilmelding til supervision sker gennem domprovst Anne Birgitte Reiter på e-mail ABRE@KM.DK.