Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Supervision

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig og teologisk refleksion over egen praksis som præst.

Det er et arbejde med deltagernes egne erfaringer og giver hjælp til at se nye veje og muligheder.

Hvad kan supervision bruges til?

  • Giver støtte, overblik og nærvær
  • Bearbejde hændelser, som præsten er involveret i.
  • Udforske muligheder for at arbejde med konflikter, som er opstået i forbindelse med præstens arbejde.
  • Finde nye veje indenfor et problemfelt
  • Forebygge konflikter, stress og udbrændthed
  • Kan tydeliggøre og udvikle præstens egne ressourcer, afklare forventninger og faglig selvforståelse.
  • Støtter faglig udvikling og kompetence og integration mellem præst og person.

Hvordan er arbejdsmåden?

Supervision foregår i grupper med 5–8 deltagende præster. Gruppen ledes af supervisor som har ansvaret for den fælles faglige samtale – og for at der er faste rammer om samtalen.

Samtalen foregår under tavshedspligt – både i forhold til præsten og de konkrete personer/sager, der måtte blive omtalt.

Det er den enkelte præst og dennes arbejde, som er i fokus, og det er ud fra den konkrete praksis, der samtales.


Hvem er supervisor?

For de præster, som lige har gennemgået ”Ny præst”-forløbet:

Lene Bischoff-Mikkelsen 

Jeg er supervisor, uddannet (og ansat) hos FUV, og er løbende under efter- og videreuddannelse, senest i den følelsesmæssige belastning i præsters arbejde.

Jeg har mange års erfaring med supervision af præster og andre faggrupper; og også med sorggruppeledelse bl.a. i Den fynske sorggruppe for børn og unge, som jeg har været med til at stifte.

Så har jeg været sognepræst og idrætslærer i gymnasieskolen; - og for mig hænger krop og ånd altid sammen. Min metode er ikke funderet i én bestemt, men vi arbejder normalt med det reflekterende team og altid med kærlig rummelighed.

Gruppen mødes følgende datoer kl. 10.30-13.30 i efteråret:

  • 22. februar 2024 i Sognets Hus

For præster som har været i embede i nogle eller mange år:

Christina Feddersen

Sognepræst i Karlslunde og Karlstrup pastorat, Roskilde Stift

Har flere års erfaring med supervision både i grupper og med én til én supervision.

Uddannet supervisorer fra FKUV, og uddannet i sjælesorg og gestaltterapi hos Psykoterapeut MPF, cand. Theil Bent Falk, fulgt efteruddannelse for supervisorer FKUV-regi og deltaget i kursus i forbindelse med paraplyprojektet om ”Arbejdsmiljø, konflikt og supervision”. Har været arbejdsmiljørepræsentant i mere end 15 år og taget kurset ”Præst og ledelse”. 
Formand for ”Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken”.

Gruppen mødes følgende datoer kl. 12.30-15.30 i efteråret:

  • 23.november i Sognets Hus

Har du akut brug for supervision?

Står du i en situation, hvor du har akut behov for supervision, skal du kontakte provsten i dit eget provsti.

 

Tilmelding til supervision

Tilmelding til supervision sker gennem domprovst Anne Birgitte Reiter på e-mail ABRE@KM.DK.