Biskoppen
Artikler og udgivelser

Artikler og udgivelser:

2020

"Nyt liv kan opstå fra askedyngen"
Debatindlæg i Folketidende den 11. april 2020.

"Digital gudstjeneste med nadver kan binde os sammen"
Kronik i Kristeligt Dagblad den 1. april 2020.

Rejsedagbøger fra biskoppens besøg hos danske kirker i Argentina:

"Det lokale menighedsråd ved bedst, hvad der giver mening"
Debatindlæg i Folketidende den 23. januar 2020.

2019

"Biskop: Pilgrimsvandring er modgift til en stressramt hverdag" 
Kronik i Kristeligt Dagblad den 12. november 2019.

"Lad ikke de forfulgte kristne blive brikker i dansk værdipolitik"
Debatindlæg skrevet sammen med professor i teologi Peter Lodberg i Berlingske Tidende den 20. maj 2019.

"Biskop: Kan de pårørende inddrages i begravelsen?"
Kronik i Kristeligt Dagblad den 22. marts 2019.
 

Rejsedagbøger fra biskoppens besøg i de danske udlandskirker:


"Biskop: Selvfølgelig velsigner vi de døde"
Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 21. januar 2019.

2018     

"How Do We Break Out of 'the Old Paradigmatic Box'?" i
Artikel i bogen "What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnographyed". Jonas Ideström og Tone Stangeland Kaufman. Pickwick Publications.

2017    

The Third Room of Preaching. The Sermon, the Listener, and the Creation of Meaning
Bog, The Westminster Homiletics Monograph Series, Louisville, USA.         

 "The Life within Preaching: A Paradox or a Promise?"
Artikel i Studia Homiletica 11Stellenbosh, Sydafrika.

2016     

"From Sermon Formation to Preacher Formation: The Benefits of Learner-centered Education"
Oplæg præsenteret på American Academy of Religion, San Antonio 2016.

"Religionen skal ud i offentligheden" 
Artikel i Dansk Kirketidende, Nr. 10. maj, 2016. 

"Person og prestetjeneste: Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse"
Artikel skrevet sammen med Tone Stangeland Kaufman og Kirsten Donskov Felter, Danmark, i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge.

2015      

Prædikenen som det tredje rum
Bog, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark (anmeldelse i Kristeligt Dagblad).

 "Das Reflektierende Team: Im dritten Raum fürs Predigen lernen"
Artikel i "Predigen lehren: Methoden für homiletische Aus- und Weiterbildung", skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, red. Peter Meyer, Kathrinxen, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, Tyskland.

 "Den emergerende prædiken"
Serie af artikler i Præsteforeningens Blad, årgang 105, nr.: 26, 27, 30, 31, 32, 33 og 37.

2014

"Noget, der er større end os": Hvordan fængselskirken, gudstjenesten og prædikenen ser ud fra de indsattes perspektiv"  
Artikel i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 138, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

"Den skjulte kirkegænger
Artikel i Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Nr. 37, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

Den emergente prædiken: En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord og den situerede kirkegænger i gudstjenesten
Ph.d.-afhandling AU, Aarhus Universitetsforlag.

2013      

"Den empiriske fordring til homiletikken
Artikel i Luthersk Kirketidende, Oslo, Norge.

"Prædikenen som subjektiv meningsproduktion: Forholdet mellem prædikant og kirkegænger"
Artikel i bogen "En gudstjeneste - mange perspektiver",red. Kirstine Helboe Johansen, Jette Bendixen Rønkilde, Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark

 Listeners as Authors in Preaching - Empirical and Theoretical Perspectives, Artikel skrevet sammen med Marlene Ringgaard Lorensen, i Homileticopen Journal, USA

 "The Living Voice of the Gospel needs a Preacher
Artikel i bogen "Viva Vox Evangelii"red. Jan Hermelink og Alexander Deeg, Studia Homiletica 9, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, Tyskland

2012      

"Når præsten taler, går folk på kirkebænken i indre dialog" 
Artikel i Dansk Kirketidende.

"Og præsten holdt en tale..." 
Artikel i RetorikMagasinet

2008

 "Prædikenen som kommunikation" 
Artikel i bogen "Pastoralteologi", Forlaget Anis, Frederiksberg  


Prædikenen som det trejde rum, 2015

Forlaget Anis, Frederiksberg, Danmark