Fortsæt til hovedindholdet
Om Lolland-Falsters Stift
Fakta om stiftet

Fakta om stiftet

Lolland-Falsters Stift er folkekirken på de danske Sydhavsøer. Stiftet dækker over Lolland og Falster samt småøerne nord for Lolland. 

I Lolland-Falsters Stift er over 80 procent af befolkningen medlem af folkekirken, og over 70 procent af børnene bliver døbt. 

Hvert sogn har et demokratisk valgt menighedsråd, som bestemmer, hvordan kirkens arbejde skal prioriteres og lægger budget for kirkens drift.

Lolland-Falsters Stift er inddelt i fire provstier med hver deres provst (se kortet nedenfor):

  • Maribo Domprovsti. Domprovst Anne Birgitte Reiter.
  • Lolland Vestre Provsti. Provst Susanne Oxholm Bay Jacobsen
  • Lolland Østre Provsti. Provst Johannes Olav Kruse Kristensen.
  • Falster provsti. Provst Dennis Jelstrup

Du kan finde flere oplysninger om provstierne på www.provsti.dk.

Provsten er præsternes nærmeste overordnede. I provstiet, med det demokratisk valgte provstiudvalg, godkendes eksempelvis menighedsrådenes budgetter samt sager om kirkegårde, præste- og sognegårde.

Læs mere om stiftets historie her.
 

Lolland-Falsters Stift i tal

Indbyggere: 99.129
Folkekirkemedlemmer: 77.632
Medlemsprocent: 78,3
Kirker: 108

Menighedsråd: 58
Præster: 65

Sogne: 88
Pastorater: 42
Provstier: 4

Oplysninger om antal dåb, vielser m.m. kan findes i den fælles kirkestatistik. Læs mere om kirkestatistikken på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside.

Søger du specifikke tal eller yderligere fakta? Så skriv til Marlene Laursen på e-mail MLAU@km.dk.

Siden er senest opdateret i april 2024.

På billedet ses et kort over sogne- og provstigrænserne i Lolland-Falsters Stift.

BOGSALG: FOLKEKIRKERNE PÅ LOLLAND-FALSTER - SET FRA LUFTEN"

Lolland-Falster har mange smukke, gamle kirker. Køb bogen "Folkekirken på Lolland-Falster - set fra luften", som rummer luftfotos af alle stiftets 110 kirker. 

Pris: 149 kroner plus porto. 
Kan købes ved henvendelse til bispesekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk