Fortsæt til hovedindholdet
Fremtidens folkekirke
Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken

Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken

Marianne Gaarden har på baggrund af en studieorlov skrevet en bog om et emne, der optager hende meget som biskop over Lolland-Falsters Stift, nemlig den demografiske udvikling i landet, der betyder, at landdistrikterne affolkes og byerne vokser.

Køb bogen eller læs den via linket nedenfor.

Køb bogen eller læs den via linket nedenfor – gratis for præster og menighedsrådsmedlemmer i Lolland-Falsters Stift.

 

I sin bog "Urbaniseringen konsekvenser for folkekirken" skriver biskop Marianne Gaarden:

"Folkekirken har som mål at være til stede over alt i landet. Det har betydet, at kirken igennem tiden har skulle tilpasse sig samfundsudviklingen. Igennem flere årtier er mennesker, aktiviteter og økonomi flyttet fra landdistrikterne til byerne - både til regionale centerbyer og landets største byer. Det har bidraget til en demografisk skævvridning af landet - om end der spores en modbevægelse, hvor en udflytning fra de store byer finder sted.

Langt størstedelen af folkekirkens mange kirker er placeret efter en sognestruktur grundlagt i middelalderen, hvor mere end 80 procent af befolkningen boede på landet. I dag er det omvendt, hvor mere end 80 procent bor i byer. I mange landdistrikter er indbyggertallet faldet og gennemsnitsalderen er steget. I byerne falder folkekirkens medlemstal markant, hvor den yngre befolkning ikke i samme grad knytter sig til deres sognekirke. Det kalder på opmærksomhed og handling. Hvad kan der gøres?

Inspirationen til konkrete løsninger har Marianne Gaarden hentet i Norden. Hun taler med biskopper i Norge, Sverige, Finland, Island og på Færøerne om deres perspektiv på udfordringer og muligheder for kirkerne, der skal tilpasse sig de ændrede vilkår. Hun identificerer 10 indsatsområder, der arbejdes med i de nordiske lande. Kan vi lade os inspirere?"

Efter at have været biskop i fem år i Lolland-Falsters Stift stod det hende klart, at mange af de opgaver og udfordringer, der skal findes kreative løsninger på, udspringer af en ændret demografi.

Læs bogen

Bogen "Urbaniseringens konsekvenser for folkekirken" kan købes for 150 kroner inkl. porto ved henvendelse til stiftsadministrationen på mail: lfstift@km.dk eller telefon 54 85 02 11.

> Læs bogen online her

 

Fakta

Marianne Gaarden (født 1964) er biskop i Lolland-Falsters Stift siden 2017. 

 

Med udgangspunkt i samtaler med alle menighedsråd i stiftet udgav hun i 2020 bogen Vel mødt under sky på kirkesti – Udfordringer og muligheder for Lolland-Falsters Stift. Hun er teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 2004, Ph.d. fra Aarhus Universitet i 2014, og har tidligere arbejdet som sognepræst i by- og landsogne, samt været teologisk konsulent i Helsingør Stift.