Til præsterne
Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljø-
repræsentanter

Arbejdsmiljødag 7. november 2019

Sted: Klosterkirken, Nykøbing F.

 

Præstejobbet er et kald, der både handler om faglighed og personlighed. Det kan lægge et psykisk pres på præsterne – for hvornår har man opfyldt det, man skal, og hvad hvis man støder på problemer eller konflikter i samarbejdet med andre? 

Det psykiske arbejdsmiljø er i fokus, når stiftet den 7. november holder arbejdsmiljødag for alle stiftets præster. Her skal det handle om, hvordan man værner om- og forbedrer sit arbejdsmiljø som præst, og hvilke ressourcer man har til dette.

 

Det er et heldagsseminar, hvor deltagerne bliver klogere på, hvad et godt arbejdsmiljø er, og der vil både være informerende oplæg og udveksling af erfaring med kollegaerne samt konkrete, praktiske råd til, hvordan man kan tilrettelægge sit arbejde og forventningsafstemme det med kollegaer og samarbejdspartnere. Arbejdsmiljødagen er obligatorisk for alle præster.

 

Det foregår fra kl. 9.00-16.00 den 7. november i Klosterkirken, Nykøbing F.  
Der vil blandt andet være oplæg fra Eva Brow, konsulent og coach, som har mange års erfaring med at vejlede præster i arbejdsforhold.

Dagen er arrangeret af stiftets arbejdsmiljøudvalg. Hvis du har spørgsmål til dagen, bedes du kontakte provst Michael Fagerlund på MFA@km.dk.

Christina Birgitte Mielche
Sognepræst, Toreby
Telefon: 54 86 90 28
Email: CHM@km.dk

Lolland Østre Provsti


John Andersen
Sognepræst, Nykøbing F
Telefon: 21 73 88 21
Email: JOAN@km.dk

Falster Provsti 


Jesper Bacher
Sognepræst, Tirsted
Telefon 54 60 81 18
Email: JEBA@km.dk

Maribo Domprovsti


Janne Christine Funch Svensson
Sognepræst, Kappel
Telefon: 54 94 80 19
Email: JACS@km.dk

Lolland Vestre ProvstiArbejdsmiljøudvalg for præster:

Biskop Marianne Gaarden

Domprovst Anne Reiter

Provst Michael Fagerlund

Sognepræst Christina Birgitte Mielche

Sognepræst Pia Lene Pape