Fortsæt til hovedindholdet
Om Lolland-Falsters Stift
Landemode

Landemode

Landemodet - der betyder "landemødet" - er en gammel tradition i folkekirken, som finder sted en gang om året i hvert stift. 

En gang om året mødes biskoppen med stiftet - provster, præster, kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede - ved landemodet. I Lolland-Falsters Stift finder landemodet typisk sted om efteråret.

Ved arrangementet er der en række oplæg om arbejdet i stiftet, blandt andet fra stiftsrådsformanden, og dagen bruges også til et netværke og til at diskutere erfaringer fra det år, der er gået. Det er også ved landemodet, at eventuelle nye provster indsættes af biskoppen.

Det lukkede landemode

Forud for det åbne landemode, hvor hele stiftet er inviteret, findes det lukkede landemode. Ved det lukkede landemode deltager biskoppen, stiftsamtmanden, provsterne, kontorchefen for stiftsadministrationen samt en specialkonsulent. Her orienterer biskoppen og provsterne om hvad nyt, der er sket på stifts- og provstiniveau i det forgangne år. 

Se en stemningsvideo fra landemodet i 2022 her: