Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Årsmøde i Lolland-Falsters Sociale Arbejde

Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde, hvis formål er at varetage diakonale (kirkelige-sociale) opgaver over for beboere i stiftets sogne har netop afholdt årsmøde, hvor formand Mei Petersen fra Menighedsplejen i Danmark fortalte om gennemførte aktiviteter og vigtige begivenheder i 2023 samt de planlagte tiltag i 2024.  

I 2023 har Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde (LFSA) gennemført en række aktiviteter, de vigtigste er oplistet nedenfor: 

 

 • Koordinator Birgitte Engelhardt stoppede 31. marts 2023. Der blev sagt pænt farvel både fra Stiftet og bestyrelsen. 
 • Birgitte havde samtaler med frivillighedskonsulent Jamal Tamimi-Sarnikowski om samarbejde med Guldborgsund Kommune, om ”Fortæl for livet”-grupper, Lokale spisefælleskaber og Lær at takle kurser. I første omgang handler det om at få kendskab til hinanden i samarbejdet.  
 • Der er løbende blevet holdt oplevelsesklub-ture ud fra Maribo for ”Den varme stue” og Aktivitetscentret Bangshave. De besøgte Birgitte i Vordingborg i forbindelse med besøg ved Storstrømsbroen. 
 • Der er blevet afholdt et bæredygtigt konfirmationsarrangement i samarbejde med Sakskøbing kirke og lokalsamfund.  
 • Der er blevet holdt et opfølgningsarrangement for deltagerne fra Tisvilde Seniorhøjskolen.  
 • Birgitte havde planlagt et netværksmøde for frivillige og ansatte i kirkerne den 2. marts, hvor Lisbeth Mannerup fortalte om demens, Lisbet Rask fra Venskabs Cafeen fortalte og en fra Røde Kors fortalte om Fortæl for livet og Lisbeth Lumby fortalte om cafe på kirkegården.  
 • Birgitte havde arrangeret en mini højskole for seniorer. Der blev holdt som to sammenhængende dage og en opfølgning 14 dage efter. Det var på Christiansæde og der deltog ældre og frivillige omkring 25 personer. Mei Petersen og Lene Sletved tog sig af afholdelsen sammen med frivillige. Ældre fra Horbelev, Holeby og omegn, Rødby, Nykøbing og Sakskøbing deltog. LFSA fik 35.000 kr. fra Asta og Jul.P. Justesens Fond til minihøjskole.  
 • Dorte Mikuta har været med i ungearbejde i Nakskov.   
 • Lisbeth Mannerup har samarbejdet med Ældre Sagen om pårørende grupper. Lisbeth har også haft fokus på uddannelse af præstekollegaer, organister og sangere. Arrangementet foregik i Sakskøbing.  
 • LFSA var indstillet til den innovative pris i LF Stift med minihøjskole projektet, men vandt desværre ikke.  
 • Formand Mei Petersen deltog ved Landemode i oktober, og hun fortalte om LFSA. Mei oplevede interesse for at tale om diakoni ved middagen.  
 • Stiftsudvalget for ældre og kirke holdt en inspirationsdag den 23. november om gudstjeneste og demens. Der var 15 deltagere. En god og inspirerende dag. 
 • Mei Petersen og tre frivillige fra Nykøbing deltog ved Guldborgsund Kommunes SeniorEvent den 12. maj i Hallerne i Nykøbing. Vi havde en stand, hvor vi fortalte om lokale aktiviteter i folkekirken. 
 • Den 11. december blev der holdt julehøjskole for ældre. Der var sang, juledekorationer og erindringsværksted på dagen. Dagen er målrettet sårbare ældre. Målgruppen kan være svære at «få fat i». Det kræver en tættere kontakt end andre. Der er taget kontakt til Guldborgsund Kommune med henblik på at gøre opmærksom på arrangementet overfor målgruppen næste år.   

Planlagte aktiviteter i 2024 

 

 • Oplevelsesklubben kører 
 • Vi er ved at planlægge et netværksmøde, det bliver den 31. maj kl. 10 -13. Emnet er sorggrupper. Lill Hemmingsen fra Nykøbing fortæller om sorggrupper for voksne og to medarbejdere fra Guldborgsund Kommune fortæller om deres tilbud til børn, der oplever sorg.  
 • Bedstevenner har et møde onsdag den 22. maj klokken 17.00-18.30 på Frivilligcenter Lolland Grønt lokale - Sdr. Boulevard 82A i Maribo 
 • Mei Petersen har lige sendt et par ansøgninger om penge til litteraturoplæg i samarbejde med www.formidlingsfaellesskabet.dk. Oplæg for familier og ældre.  
 • Mei Petersen arbejder på ansøgninger om penge til familiearbejde for familier med problemer på Lolland og Falster. Måske også en ansøgning vedrørende ensomme ældre. Det er større ansøgninger, hvor LFSA også søger om penge til lønkroner, så der kan ansættes en person. Det vil indebære, at foreningen bliver en alm. forening, hvor LFSA nu er en frivillige forening. Det har Mei Petersen erfaring med fra Viborg Stift.  
 • Mei Petersen har stadigvæk en tanke om at lave minihøjskole. Gerne på Nordfalster.  
 • Mei Petersen vil kontakte den nye forstander på Marielyst Højskole, om vi evt. kan samarbejde om noget på det diakonaleområde.