25. marts: 
Opdateret vejledning til præster og personale om begravelser/bisættelser 

Vejledning om arbejds tilrettelæggelse på kirkegårdene