lfstift.dk
Kalender

Kalender

12
dec

Stiftsrådsmøde

Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen ca. en uge før mødets afholdelse.

11
jan

Nytårskur for præster og provster

Nytårskuren begynder med en gudstjeneste kl. 15 i Klosterkirken i Nykøbing, ogvi går derefter til Bispegården til et par timers hyggeligt samvær. Igen i år inviteres alle stiftets præster til nytårskur i bispegården. Vi begynder i Klosterkirken kl. 15, hvor vi fejrer gudstjeneste sammen. Derefter går vi til bispegården, hvor den står på underholdning, sang, kransekage og bobler, så vi også i år får mulighed i at ønske hinanden godt nytår. Tilmelding senest den 7. januar: lfstift@km.dk

02
feb

Vintermøde i Menighedsrådsforeningen

Program er på vej.

26
feb

Præstekursus: Vielse - kærlighed og ægteskab

Der er nok at tage fat på. I en tid med 37 familieformer og 68 kønsidentiteter står kirken tilbage med to køn, et gammeldags ægteskab og et vielsesritual, der ændres med stadig større hast. Oplægsholder er sognepræst Helle Bundgaard Poulsen, som vil tale om bryllupsforberedelse, bryllupssamtale, tale og vielsesritual vekslende med overvejelser i grupper og et par filmklip. Husk at medbringe ritualbog og salmebog. Kurset afsluttes med sandwich. Tid: Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 10.00 - 13.00 Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Tilmelding senest onsdag den 21. februar 2019 til sognepræst Lars Mynster på mail: LMY@km.dk. Arrangør: Kursusudvalget for præster Arrangør: Kursusudvalget for præster

05
mar

Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen

Reserver datoen – indkaldelse og program kommer senere.

20
mar

Præstekursus: "Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab"

Sjælesorgens formål kan udtrykkes på denne måde: "Den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog, og dermed give det en forståelse dér, hvor det har mistet forståelsen af sit liv." (Kjeld Holm) I sjælesorgen er opgaven at ”iklæde” det anfægtede og sørgende menneske nådens ord. Det er derimod ikke opgaven at ”afklæde” mennesket, som synes at være en dominerende tendens i den psykologiserende mainstream-tænkning. Oplægget vil afsøge mulighederne for at finde et sprog for at ”iklæde” mennesket, der er ramt af sygdom eller tab. Vi vil bl.a. konsultere Owe Wikstöm for at finde et sprog for sjælesorgen på modernitetens vilkår, og tale om Omsorgen, Besindelsen, Tolkningen og Fordybelsen som dimensioner i sjælesorgen. Vi vil også undersøge, hvordan vi på modernitetens vilkår kan lad os inspirere af den måde Luther taler om at ’berede en døende’. Vi vil ligeledes diskutere skam som et element i det senmoderne menneskes lidelse, hvor sjælesorgen har et godt svar i kraft af den nådige Gud, som Luther fandt i evangeliet, og som stadig er sjælesorgens omdrejningspunkt. Formen vil være oplæg til fælles drøftelse. Kurset afsluttes med sandwich. Tid: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.00 - 13.00 Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Tilmelding: senest mandag den 15. marts 2018 til sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen på mail: TEJO@km.dk. Om Christian Busch Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har i 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’. Arrangør: Kursusudvalget for præster. Om Christian Busch, Hospitalspræst Rigshospitalet: Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.

01
maj

Lolland-Falsters Stiftskonvent for præster

Lolland-Falster Stiftskonvent afholder foreningens årlige møde onsdag den 1. maj 2019. Jesper Bacher og Mette Marie Trankjær er talere. Fuldt program kommer til foråret. Kontaktperson: Formand Marianne Wagner

22
aug

Stiftspræstestævne

23
aug

Stiftspræstestævne