lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

29
sep

Kursus i peer preaching ved Pia Nordin Christensen

Hvad har formet dig som prædikant, hvordan prædiker du og hvad kunne du tænke dig at arbejde med fremadrettet? Peer preaching bygger på en homiletisk model som stammer fra Vanderbilt University, USA. Der arbejdes med den grundantagelse, at der er sammenhæng mellem det, der har formet dig som prædikant, og den måde du prædiker på. Bevidsthed herom er nyttig og kan f.eks. anvendes, hvis du ønsker eller har brug for at ændre noget i din prædikenpraksis. Formen gør primært brug af reflekterende teams. I kurset vægtes den induktive proces hos deltagerene, dvs. vi møder hinanden med åbne spørgsmål og giver sådan rum for nysgerrighed og åbenhed. Selvom du ikke er på som prædikant, er du altså stadig aktiv i gruppen. Ens forståelse og horisont udvides gennem samtale og dialog. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt opbyggende og en konstruktivt måde at arbejde sammen på. Vi mødes kl. 9- 15 onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober 2021. Dertil skal I hver afsætte knap en time til individuel vejledning torsdag den 7. oktober 2021. Deltagelse kræver, at I senest den 1. september forbereder følgende: 1. Preacher formation: Du skal i 2-3 punkter (max. 1 A4-side) beskrive, hvad der har været med til at forme dig til den prædikant. Det kan være mennesker omkring dig eller situationer fra barndom/ungdom/studie/lærere/menighed osv. 2. Sermon formation: Du skal sende en prædiken, der optages on location. Vi ser den efterfølgende i fællesskab. Det er helt fint at bruge mobilen og lægge optagelsen på et usb-stik, sende den via WeTransfer eller lægge den ud på en privat YouTube-konto, som jeg kan tilgå via link. Det skal være en prædiken, der er så nogenlunde dækkende for, hvordan du plejer at prædike. Det handler altså ikke om mesterværket, så ingen grund til prædikenpanik eller præstationsangst. Jeg håber, at I har lyst til at arbejde med egen prædikenpraksis og lyst til at lære af hinanden. Kursusleder: Pia Nordin Christensen, sognepræst i Frederiksberg Sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletisk vejleder i peer preaching fra Vanderbilt University, Tennessee. Begrænset deltagerantal: 5 personer Sted: Østre Alle 2, Nykøbing F Preacher formation og sermon formation sendes senest den 15. september til Pia Nordin Christensen på e-mail pnc@km.dk. Tilmelding til Louise Vesterskov Andersen på e-mail LVA@km.dk senest den 20. august.
29
sep

Syng med! Kursus i at synge med konfirmander.

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.

Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerne Babysalmesang med mere og Kirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen.

Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb.

Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Praktiske oplysninger

Tilmelding: Kontakt Kasper Michael Høyer på kmh@km.dk senest fredag den 17. september 2021.

Kursussted: Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F.

Pris: Gratis

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

29
sep

Høstfest for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer

Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift indbyder medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer, alle med ledsagere, til høstfest i Bangs Have, Maribo, onsdag den 29. september kl. 19:00. Vi byder på Foredraget ”Erfaret Kærlighed” v/Paula Larrain: En kristen fortælling om tro, kristendom, integration, livet og det hele.Kaffe og teUnderholdning v. Betty og Peter Arendt, Haslev kirkes superdygtige musikerpar. Evnen til at skabe glæde med musik i kirken og i verden er deres varemærke. Vi kan se frem til en stor og fælles musikalsk oplevelse. Pris for hele arrangementet er 150 kr. pr person, som indbetales samlet pr menighedsråd på konto:1551-40866279 efter at man har tilmeldt sig sit respektive menighedsråd senest d. 24. september. Samlet tilmelding til Susanne Møller; susanne@nl70.dk
30
sep

Introduktionskursus for nyvalgte formænd og næstformænd i menighedsråd

Torsdag d. 30. september kl. 18.30 – 21.30 med Flemming Vium Nielsen som underviser Sted: Sundkirken, Linde Alle 34B, 4800 Nykøbing F https://www.menighedsraad.dk/kurser/2021/126-introduktionskursus-for-nyvalgte-formaend-og-naestformaend-lolland-falster/
02
okt

Landemode

Kl. 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke Prædikant er provst Michael Fagerlund. Alle er velkomne.

Kl. 14.25 Velkommen til landemode i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo Alle er velkomne mod forudgående tilmelding og betaling. Der vil blive serveret kaffe/the, lagkage, boller og isvand.

Kl. 14.30 Kirke med mere, i og udenfor kirkerummet Oplæg og gruppearbejde v. Kirkefondet Kirkefondet er en folkekirkelig organisation, som har til formål at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder. Generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen og bestyrelsesmedlem/næstformand Finn Dyrhagen præsenterer og faciliterer en workshop om, hvordan vi lokalt kan arbejde videre med ”Kirke med mere” (det fysiske rum), og hvordan vi kan være ”kirke på en anderledes måde” (måden at være kirke på i og sammen med lokalsamfundet). Det aftales, hvordan interesserede sogne kan få hjælp til at arbejde videre med konkrete projekter indenfor et af de to temaer.

Kl.16.15 Vel mødt under sky på kirkesti - Lolland-Falsters Stift nu og i fremtiden Punktet indledes med landemodeberetning, v. biskop Marianne Gaarden og stiftsrådsformand Susanne Møllers beretning.

Kl. 17.00 Overrækkelse af den Kirkelige Initiativpris i Lolland-Falsters Stift V. stiftsrådsformand Susanne Møller

Kl. 17.15 Opsamling og afrunding af landemode 2021

Kl. 17.30 Afslutning

06
okt

Kursus i peer preaching ved Pia Nordin Christensen

Hvad har formet dig som prædikant, hvordan prædiker du og hvad kunne du tænke dig at arbejde med fremadrettet? Peer preaching bygger på en homiletisk model som stammer fra Vanderbilt University, USA. Der arbejdes med den grundantagelse, at der er sammenhæng mellem det, der har formet dig som prædikant, og den måde du prædiker på. Bevidsthed herom er nyttig og kan f.eks. anvendes, hvis du ønsker eller har brug for at ændre noget i din prædikenpraksis. Formen gør primært brug af reflekterende teams. I kurset vægtes den induktive proces hos deltagerene, dvs. vi møder hinanden med åbne spørgsmål og giver sådan rum for nysgerrighed og åbenhed. Selvom du ikke er på som prædikant, er du altså stadig aktiv i gruppen. Ens forståelse og horisont udvides gennem samtale og dialog. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt opbyggende og en konstruktivt måde at arbejde sammen på. Vi mødes kl. 9- 15 onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober 2021. Dertil skal I hver afsætte knap en time til individuel vejledning torsdag den 7. oktober 2021. Deltagelse kræver, at I senest den 1. september forbereder følgende: 1. Preacher formation: Du skal i 2-3 punkter (max. 1 A4-side) beskrive, hvad der har været med til at forme dig til den prædikant. Det kan være mennesker omkring dig eller situationer fra barndom/ungdom/studie/lærere/menighed osv. 2. Sermon formation: Du skal sende en prædiken, der optages on location. Vi ser den efterfølgende i fællesskab. Det er helt fint at bruge mobilen og lægge optagelsen på et usb-stik, sende den via WeTransfer eller lægge den ud på en privat YouTube-konto, som jeg kan tilgå via link. Det skal være en prædiken, der er så nogenlunde dækkende for, hvordan du plejer at prædike. Det handler altså ikke om mesterværket, så ingen grund til prædikenpanik eller præstationsangst. Jeg håber, at I har lyst til at arbejde med egen prædikenpraksis og lyst til at lære af hinanden. Kursusleder: Pia Nordin Christensen, sognepræst i Frederiksberg Sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletisk vejleder i peer preaching fra Vanderbilt University, Tennessee. Begrænset deltagerantal: 5 personer Sted: Østre Alle 2, Nykøbing F Preacher formation og sermon formation sendes senest den 15. september til Pia Nordin Christensen på e-mail pnc@km.dk. Tilmelding til Louise Vesterskov Andersen på e-mail LVA@km.dk senest den 20. august.
07
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2021/127-introduktionskursus-for-nyvalgte-kirkevaerger-lolland-falster/

Tilmeldingsfrist: 23. september 2021

08
okt

Præstepraktik

Præstepraktik
I Lolland-Falsters Stift er der tradition for, at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med. Forløbet strækker sig over en weekend, og hvor der i år er 8 studerende, som får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og du får mulighed for at bo i en af stiftets smukke præstegårde.
Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte planlægningsudvalget:
Sognepræst Anders Martin Lauritsen, tlf. 54177003 - e-mail: amal@km.dk
Sognepræst Søren Winther Nielsen, tlf. 54179031 - e-mail: swn@km.dk
Sognepræst Janne Svensson, tlf. 51917593, - e-mail: jacs@km.dk
Provst Michael Fagerlund, tlf. 20428548, e-mail: mfa@km.dk
Udvalgssekretær Marlene Laursen, tlf. 5484 0710, e-mail: mlau@km.dk
11
okt

Foredrag om Hans Egede i Maribo Sognehus

Den 11. oktober inviterer Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg indenfor til et spændende foredrag ved Mads Fægteborg om Hans Egede i Maribo Sognehus. Der er gratis adgang og alle er velkomne.
13
okt

Introkursus for nyansatte i folkekirken ved Roskilde og Lolland-Falsters Stifter

Kursets målgruppe er kirkefunktionærer, præster og ansatte ved provsti og
stiftsadministrationerne, der tiltræder deres første stilling i folkekirken,
og som har en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover.
Der vil blive udstedt et deltagerbevis. Formålet er, at nyansatte i folkekirken gennem deltagelse i et målrettet
kursus får større forståelse af folkekirken som arbejdsplads. Kurset skal
ligeledes give et indblik i de øvrige jobfunktioner i kirken og på kirkegården
og derigennem være med til at skabe en større forståelse for de opgaver,
de andre ansatte udfører, og ikke mindst for helheden i folkekirkens
organisation. Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift samarbejder om afvikling Introkursus for nyansatte i folkekirken. Læs mere om kurset og tilmeld dig her: https://www.lfstift.dk/til-menighedsraadene-menu-1/introkursus-for-nyansatte-i-folkekirken
25
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kontaktpersoner i menighedsråd

Mandag d. 25. oktober kl. 18 – 21 med Tina Louring som underviser Sted: Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo https://www.menighedsraad.dk/kurser/2021/128-introduktionskursus-for-nyvalgte-kontaktpersoner-lolland-falster/
03
nov

Folkekirkens digitaliseringskonference: Folkekirkens spring ud i digitalisering

Både menighedsrådsmedlemmer, præster, provster og frivillige i folkekirken kan tilmelde sig dette års digitaliseringskonference. Læs mere om tilmelding til konferencen og dagens program her: https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/aktuelt-2021/invitation-til-folkekirkens-digitaliseringskonference-folkekirkens-spring-ud-i-digitalisering
11
nov

Introduktionskursus for nyvalgte kasserer i menighedsråd

Torsdag d. 11. november kl. 18.30 – 21.30 med Thomas Oddershede som underviser Sted: Sakskøbing Sognegård, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing https://www.menighedsraad.dk/kurser/2021/129-introduktionskursus-for-nyvalgte-kasserere-lolland-falster/
21
nov

Forbønsgudstjeneste

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. Det er tilladt at henlægge sognegudstjenesten til domkirken denne dag.

Efter gudstjenesten er der foredrag med biskop emeritus og nuværende formand for "Tænketank for forfulgte kristne" Karsten Nissen. Det samlede arrangement forventes at slutte kl. 16.30. Lolland-Falsters Stifts kalender vil blive opdateret med flere oplysninger senere.