lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

19
maj

Inspirationsdag om frivillighed i folkekirken

Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde inviterer alle præster og frivillige i menighedsplejer og sogne til en eftermiddag med inspirations- og erfaringsudveksling for alle, der er en del af det diakonale arbejde.
Læs mere om tilmelding og se hele programmet her.
07
jun

Kursusdag i bæredygtighed på kirkegården

​ Kursusdag Lolland Falster Stift Bæredygtighed på kirkegården

Hvad:
Velkommen til en spændende kursusdag med fokus på bæredygtighed på kirkegården. Vi vil, igennem flere oplæg, inspirere til at opnå en mere bæredygtig drift af kirkegården med fokus på en øget biodiversitet og brug af ressourcer. Derudover vil deltagere blive introduceret til Grøn Kirkegård tjeklisten samt få en rundvisning på Sandby Kirkegård.
Hvem:
Målgruppen er kirkegårdsledere, gartnere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger eller menighedsrådsmedlemmer med ansvar for kirkegården. (Det prioriteres at der er repræsentanter fra så mange sogne som muligt, derfor kan det blive nødvendigt at begrænse antallet af tilmeldte pr. sogn til 2 eller 3 deltagere.)
Hvornår:
Kursusdagen foregår i Stormarkskirken, Ringvejen 64, 4900 Nakskov og på Sandby Kirkegård, Bagerstræde 1, 4912 Harpelunde d. 7. juni 2022 kl. 9.45-15.00.
Pris:
Kursusdagen er gratis og tilmelding sker ved at skrive til gronkirke@gronkirke.dk senest 16. maj
Program for kursusdagen
Kl. 09.45 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af kursusdeltagerne
Kl. 10.10 Præsentation af Grøn Kirke og introduktion til Grøn Kirkegård tjeklisten
Kl. 10.30 Oplæg 1: Mere plads til vilde dyr og rig natur på kirkegårdene Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, men hvordan finder vi plads til det på kirkegården? Vi kigger på de praktiske muligheder for at understøtte biodiversiteten på kirkegårdene.
Kl. 11.00 Tid med Grøn Kirkegård tjeklisten i grupper
Kl. 11.10 Oplæg 2: cirkulær kirkegård, fx selvforsyning m. stauder og egen kompost Hvordan kan vi inddrage klimahensyn og bæredygtighed i forhold til vedligeholdelse, renovering og daglig drift af folkekirkens kirkegårde? Praktisk gennemgang af hvor vi kan forbruge mindre, genbruge og genanvende ressourcerne så meget som muligt.
Kl. 11.40 Plenumsnak og vidensdeling
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Oplæg 3: brug af naturen på kirkegården som rum for både refleksion og rekreation Inspirationsoplæg om muligheder for at styrke kirkegårdens værdi i forhold til naturindhold og landskabet, den omkringliggende by, til historien og kulturarven. Og perspektiveret i forhold til forskellige brugergruppers behov for aktiviteter, sorgbearbejdning og fordybelse.
Kl. 13.15 Afgang mod Sandby Kirkegård
Kl. 13.45 Start på kirkegårdsvandring på Sandby Kirkegård
Kl. 14.45 Opsamling på indtryk og introduktion til ERFA-grupper
Kl. 15.00 Tak for i dag
24
aug

Stiftspræstestævne

Årets stiftspræstestævne foregår den 24. og 25. august i Bangs Have, med overnatning og morgenmad på Hotel Søpark.
08
sep

Stiftskonference: Himmelske kroppe

At være menneske har helt fundamentalt med kroppen at gøre. Det er med kroppen, vi erkender, sanser, erindrer, erfarer, tror, håber, elsker og forbinder os med livet og verden.

Ikke desto mindre har både filosofien og teologien en lang tradition for at adskille kroppen fra bevidstheden og skille det legemlige fra det sjælelige og åndelige. Selv i de senere års liturgiske debat, hvor det ellers har handlet om, at gudstjenesten trænger til mere krop, mens andre mener, at vores kropsdyrkende tid trænger til mere ånd - fastholdes en dualistisk tankegang, hvor der kan være for meget af det ene eller det andet.

Men hvor sidder bevidstheden? ”Jeg tænker, altså er jeg”, sagde Descartes. Men kan vi overhovedet tænke, forstå, opfatte eller erkende noget udenom vores kropslige eksistens?

Årets konference går i kødet på vores væren i verden. Kristeligt set er der ingen vej uden om kroppen. I Guds billede blev vi skabt, som mand og kvinde blev vi skabt. Så teologien starter i kroppen. Og Ordet blev kød for at blive ved med at blive kød.

Vi skal tale om den kristne krop, om fællesskab og forankring. Om kroppen som både tempel og kampplads. Om kropsforagt og kropsdyrkelse. Konferencen sætter fokus på krop og erkendelse, krop og fællesskab, krop og nærvær, krop og kropsløshed, krop og skam. Og vi skal rundt om både teologien, filosofien, litteraturen, musikken og kunsten.

Professor ved Göteborgs universitet, Ola Sigurdson, sætter i bogen ”Himmelske kroppe” den klassiske krop, individuel, færdig og afgrænset, op overfor den kristne krop, som er uafgrænset, ufærdig, uperfekt og foranderlig: Den groteske krop. Han vil tale om den menneskelige eksistens som en eksistens i krop og rum, og som Guds skabninger aldrig i et neutralt rum. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen følger sporet fra Johannesprologens åbning af kroppen som vejen ind i verden. Lektor i filosofi Anne Marie Pahuus undersøger begreberne fødsel, fællesskab og tillid. Anna Malzer fra teater Mungo Park spørger, hvad teaterets levende kroppe kan gøre for en verden, der er blevet mere og mere kropsforladt og hvor vi rykker længere og længere væk fra hinanden? Katrine Ring er DJ og komponist og arbejder med at skabe pauser og gennem musikken finde en intuitiv vej til nærvær og balance mellem krop og sjæl i en forening af krop og klang. Kaspar Colling Nielsen fortæller med sin nye roman ”Frelseren fra Hvidovre” om ansatserne til en ny verdensorden, baseret på udskamning og idealet om moralsk renhed. Josefine Klougart beskriver i romanen ”Alt dette kunne du få” den sanselige erfarings dybe erkendelse af transcendens og forbundethed.

Vel mødt!

Arrangører: Center for Kirkeforskning & Det Teologiske Fakultet, KU, i samarbejde med Fyens Stift, Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.

Se programmet og tilmeld dig her.
05
okt

Landemode

Landemodet starter kl. 13:00 i Maribo Domkirke og foregår efterfølgende i Bangs Have fra kl. 14:30 til 17:30.