lfstift.dk
Kalender

Kalender

23
okt

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Den Danske Folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. Kurset vil byde på en gennemgang af Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser Folkekirkens opbygning og hvor kommer pengene fra? Folkekirken som vores fælles arbejdsplads Sognet som en del af en sammenhæng Tilmelding er ikke længere muligt Kursuskoordinator: Marianne Schwartz i Lolland-Falsters Stift på tlf.: 54 84 07 00 eller på msc@km.dk

29
okt

Temadag: Kirkegården som levende kulturarv

Arbejder du med kirkegården eller interesserer dig for udvikling og arkitektur? På kirkegårdene møder vi historien om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og mange steder arbejder man med at udvikle kirkegården, så den i højere grad kalder på ro, eftertænksomhed og ophold. Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 13-17 i Sognets Hus i Maribo, vil Menighedsrådsforeningen og stiftets kursusudvalg gerne indbyde til en temadag om kirkegårdens potentiale som kulturarv og rekreativt område. Dagen er arrangeret for gravere, kirkeværger, præster, medlemmer af kirkegårdsudvalg og andre, der arbejder med kirkegårdenes formål og udformning. Der vil være faglige indspark fra arkitekter og erfarne kirkegårdsudviklere. Desuden er der lagt op til, at I som deltagere kan tage konkrete eksempler med fra jeres egen kirkegård, som vil blive drøftet fælles, så I kan få idéer og vejledning med hjem fra dagen. Prik gerne kirkens gravere eller andre interesserede på skulderen og hør, om ikke temadagen kunne være noget for dem. Se program for dagen her Arrangeret af Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift og stiftets kursusudvalg

29
okt

Temamøde: Hvor mennesker mødes .....

Hvad sker der i stiftet på det diakonale område? Og hvordan møder man mennesker, som kirken kan hjælpe? Kom til fælles diakonidag for stiftet den 29. oktober i Sakskøbing. Her vil der være oplæg om diakonale initiativer i stiftet og fælles samtale og inspiration til arbejdet. Tilmelding senest den 20. oktober. Det koster 50 kr. per person, og beløbet dækker forplejningen. Tilmelding skal ske samlet, hvis flere fra samme menighed ønsker at deltage. Betaling skal ske til: Reg.nr. 0712 - Kontonr. 6450 055 515 Vigtigt: Husk at skrive følgende info i indbetalerfeltet: DIA/ (indsæt her dit eget navn eller navne) Hent programmet her.

03
nov

Allehelgen

06
nov

Inspirationsdag om konfirmander og højmessen

Hvordan får man konfirmanderne til at føle sig hjemme og som ligeværdige deltagere i højmessen? Det vil vi undersøge på denne inspirationsdag den 6. november, som arrangeres af Roskilde Stift, og som er et tilbud også til præster i Lolland-Falsters Stift. Læs invitationen og se programmet for dagen her. Det er gratis at deltage, inklusiv forplejning. Tilmelding senest den 24. oktober på email til Kasper Høyer: kmh@km.dk

07
nov

Arbejdsmiljødag for præster

Præstejobbet er et kald, der både handler om faglighed og personlighed. Det kan lægge et psykisk pres på præsterne – for hvornår har man opfyldt det, man skal, og hvad hvis man støder på problemer eller konflikter i samarbejdet med andre? Det psykiske arbejdsmiljø er i fokus, når stiftet den 7. november holder arbejdsmiljødag for alle stiftets præster. Her skal det handle om, hvordan man værner om- og forbedrer sit arbejdsmiljø som præst, og hvilke ressourcer man har til dette. Det er et heldagsseminar, hvor deltagerne bliver klogere på, hvad et godt arbejdsmiljø er, og der vil både være informerende oplæg og udveksling af erfaring med kollegaerne samt konkrete, praktiske råd til, hvordan man kan tilrettelægge sit arbejde. Arbejdsmiljødagen foregår fra kl. 9.00-16.00 i Klosterkirken, Nykøbing F. Der vil blandt andet være oplæg fra Eva Brow, konsulent og coach, som har mange års erfaring med at vejlede præster i arbejdsforhold. Dagen er arrangeret af stiftets arbejdsmiljøudvalg. Hvis du har spørgsmål til dagen, bedes du kontakte provst Michael Fagerlund på MFA@km.dk.

17
nov

Ordination i Maribo Domkirke

Mere information følger…

20
nov

DAP-kursus for alle MR-medlemmer

Formålet med kurset er at få inspiration til hvordan, I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde. Kurset vil også tage udgangspunkt i og beskrive arbejdsgange der understøtter overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) og de nye arkiveringsbestemmelser for menighedsråd. Hent invitationen her (pdf) Arrangør: Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift

22
nov

Emmaus-møde om gæstfrihed

Emmaus-mødet vil i år handle om gæstfrihed som udfordring både personligt og som kirkeligt fællesskab. I løbet af de to dage på Emmaus Højskole i Haslev kan man bl.a. høre oplæg fra Kathrine Lilleør, Anders Laugesen, Thomas Nedergaard og Ole Bjerglund Thomsen, der vil være skøn kirkekoncert med The Middle East Peace Ensemble og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen vil prædike ved højmessen søndag morgen. Der vil desuden være workshops og salmeaften. Læs hele programmet og se praktiske oplysninger her. Tilmelding senest 1. november – læs mere på www.galleri-emmaus.dk

24
nov

Stiftsgudstjeneste for forfulgte kristne

Biskop Marianne Gaarden prædiker ved denne gudstjeneste, hvor Lolland-Falsters Stift står sammen om bøn for forfulgte kristne i verden. Mange steder i verden er kristne i dag udsat for undertrykkelse og diskrimination. 80 procent af verdens religiøst forfulgte er i dag kristne. I Mellemøsten, kristendommens vugge, er kristendommen ved helt at forsvinde. Bed for dem, der forfølger jer, sagde Jesus i Bjergprædikenen. Kom derfor og stå sammen i bøn og ånd med vores forfulgte medkristne og med deres forfølgere. Vi lægger de foldede hænder på kirkens sår, og lader bønnen og trøsten nå frem til dem, der har brug for det. Marianne Gaarden har givet tilladelse til, at man enten undlader at holde- eller flytter højmessen i hjemsognet til andet tidspunkt, hvis man tager menigheden med til højmessen i Domkirken på den sidste søndag i kirkeåret. Der er kaffe efter gudstjenesten og vi samler naturligvis ind til organisationer, der hjælper forfulgte kristne.

01
sep

Stiftspræstestævne