lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

02
dec

Ny i menighedsrådet - kursus

Dette kursus henvender sig til nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og medlemmer, der ønsker en opfriskning af reglerne. Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler. Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning, økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i sognet. Kurset tager udgangspunkt i de regler, der har særlig relevans for menighedsrådene. Desuden kigger vi bl.a. på: ansvars- og kompetenceforhold for menighedsrådene hvordan de folkekirkelige instanser hænger sammen menighedsrådets opgaver med kirkelig ledelse folkekirkens økonomiske grundlag menighedsrådets enkeltposter en introduktion til menighedsrådet som forvaltningsmyndighed og arbejdsgiverrollen. Til sidst taler vi, om hvor menighedsrådet kan hente råd og vejledning til arbejdet. Tilmelding på jabi@mail123.dk

13
dec

Døvegudstjeneste med advent- og juletema

Der er fast tradition for at holde døvegudstjeneste med advent- og juletema i Sakskøbing Kirke. Du kan allerede nu sætte kryds ved søndag den 13. december 2010, 3. søndag i advent, i Sakskøbing Kirke. Dette arrangement vil blive opdateret her på siden.

14
jan

Nytårskur for præster i Lolland-Falsters Stift

14
jan

For menighedsråd: Mød stiftsadministrationen

Stiftets medarbejdere er altid klar til at hjælpe menighedsrådene med sparring om især jura, byggesager og HR-relaterede spørgsmål. I anledning af at de menighedsråd er trådt til vil vi derfor gerne invitere alle menighedsrådsmedlemmer på besøg i bispegården i Nykøbing F. torsdag den 14. januar kl. 19.00 – 21.00. Her vil vi få anledning til at hilse på hinanden, og tale sammen om menighedsrådenes arbejdsopgaver og den hjælp, vi kan tilbyde jer i den forbindelse. Tilmelding til Louise V. Andersen på lva@km.dk

18
jan

Introduktionskursus for nyvalgte kontaktpersoner

Baggrund
Som bindeled mellem menighedsråd og personale er kontaktpersonen den daglige leder for kirkens og kirkegårdens personale. Det kan være en udfordrende rolle, idet man reelt skal varetage arbejdsgiverrollen. Med dette introduktionskursus bliver du klædt på til at varetage kontaktpersonens opgaver. Formål
Kurset giver et overblik over de vigtigste emner/opgaver, som du beskæftiger dig med som kontaktperson. Kurset vil være optakt til at etablere netværk for de kontaktpersoner, der måtte have interesse heri, og du vil høre om, hvordan Landsforeningen vil bidrage med ny viden om personaleforhold i folkekirken. Målgruppe
Nyvalgte kontaktpersoner. Indhold
Med udgangspunkt i hovedemnerne: ansættelsesforholdets etablering forhold under ansættelsen ansættelsesforholdets ophør giver vi dig viden om en række væsentlige emner, som du har brug for, når du skal håndtere de daglige opgaver som kontaktperson. Form
Oplæg fra underviser med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Underviser på kurset er juridisk konsulent Mette Misser Bjerring. Tilmelding
jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 4. januar 2021

27
jan

Kursus: Syng med! - Inspiration til at synge salmer med konfirmander

Syng med! - Inspiration til at synge salmer med konfirmander En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolig med, og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne op ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerneBabysalmesang med mereogKirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset er udarbejdet i samarbejde med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) og henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Praktiske oplysninger Tilmelding:
Religionspædagogisk konsulent Ida Støckel Rolle, e-mail:ISR@km.dkeller tlf. 54 87 11 80. Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag den 20. januar 2021.

01
feb

Introkursus for nyvalgte menighedsrådsformænd og næstformænd

På kurset får du indsigt i formandens opgaver i forhold til sognets kirkelige og administrative anliggender. Hvordan kommer det nye råd godt fra start med fælles mål og gode prioriteringer? Hvordan kan næstformanden støtte op om formandens ledelsesopgave? Hvordan får I gode relationer og godt samarbejde med nabosognene og i provstiet? Og hvordan praktiserer I åbenhed og god forvaltning? Målgruppe
Nyvalgte formænd og næstformænd. På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner: Menighedsrådets arbejde med mål og strategier Formandens og næstformandens opgaver og kompetencer Love og regler på området Samarbejde mellem menighedsråd Forberedelse af det gode møde. Tilmelding til: jabi@mail123.dk – senest den 18. januar 2021

24
feb

Introkursus for nyvalgte kasserere i menighedsrådet

Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler. Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning, økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i sognet. Formål
Formålet med kurset er at give menighedsrådsmedlemmer overblik over og forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet. Målgruppe
Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for en introduktion til den folkekirkelige økonomi. Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner: Folkekirkens økonomiske struktur Love og regler på området Kassererens vigtigste opgaver og kompetencer. Form
Oplæg fra underviser og diskussion. Underviser på kurset er økonomikonsulent Thomas Oddershede. Tilmelding
jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 10. februar

14
apr

Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads (DAP)

Baggrund
Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er helt central for menighedsrådets kommunikation. DAP rummer mange funktioner, som kan understøtte god kommunikationspraksis i menighedsrådet. I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP. Formål
Formålet med kurset er at få inspiration til, hvordan I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde. Målgruppe
Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på dem, der er nye i menighedsrådet, og dem, der ikke tidligere har anvendt DAP, men alle er velkomne. Indhold hvordan I finder oplysninger og nyheder fra Landsforeningen, stiftet, og Kirkeministeriet. hvordan I bruger menighedsrådets postkasse. hvordan I kan arkivere indgående og udgående post i menighedsrådets arkiv. hvilke håndbøger der er, og hvad kan de bruges til. hvad I har liggende i dataarkivet vedrørende løn og regnskab m.m. hvordan I kan tegne abonnementer på nyheder og artikler om forskellige emner, eksempelvis om løn til kontaktpersonen eller om regnskab til kassereren og andre, som følger med i økonomien. Kurset vil også tage udgangspunkt i og beskrive arbejdsgange der understøtter overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) og de nye arkiveringsbestemmelser for menighedsråd. Form
Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I kan bruge, når I benytter DAP.

Underviser Jørgen Hvolbye.

Tilmelding
jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 1. april

25
aug

Stiftspræstestævne

Mere information følger

02
okt

Landemode

Mere information følger.

07
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne. Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården. Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger. Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner: Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget. Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver. Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning. Tilmelding
jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 23. september 2021