lfstift.dk
Kalender

Kalender

21
apr

Kursusdag i homiletik

1 ud af 2 kursusdage for præster om homiletik med Kjeld Slott, lektor i homiletisk på FUV. På dette kursus kan man blive klogere på, hvordan læsning af evangelieteksten bidrager til prædikenforberedelsen. Kurset tager udgangspunkt i Thomas G. Longs bog ”The Witness of Preaching”. Den anden kursusdag er 5. Maj i sognegården i Vordingborg. Arrangementet er i samarbejde med Det Homiletiske Netværk i Roskilde Stift og FUV. Tilmelding for præster i Lolland-Falsters Stift senest tirsdag den 10. marts til Louise V. Andersen på lva@km.dk Yderligere information kan fås hos kursuskoordinator Maria Harms på mhar@km.dk

23
apr

AFLYST pga. corona - Workshop: Preaching as spiritual formation

Præster inviteres til en dags workshop i Maribo med fokus på prædiken, åndelig fordybelse, poesi og kunst. Stiftet udbyder i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter dette kursus ved Dawn Ottoni-Wilhelm, som er professor i homiletik og gudstjeneste på Bethany Theological Seminary i Richmond, Indiana (USA), forfatter og bidragsyder til en lang række bøger om prædikenen international, en anerkendt foredragsholder og workshopleder samt formand for Societas Homileticas. Man kan se frem til en dag med øvelse i at prædike, hvor Dawn Ottoni-Wilhelm vil hjælpe deltagerne med at blive bedre til at integrere litteratur, kunst, poesi og egen spiritualitet i deres prædikener og få bibelteksterne til at tale ind i præsternes egen kontekst. Der vil både være undervisning og kollegial samtale og erfaringsudveksling – og måske også mulighed for at arbejde med den kommende prædiken. Workshoppen foregår i Maribo kl. 10.00-15.00. Der vil blive serveret frokost, kaffe og te. Læs mere om program og tilmelding her.

24
apr

Bibelen og dens oversættelser. Seminar om "Bibelen 2020"

Hvad vindes, og hvad går tabt, når man oversætter Bibelen til nudansk? I anledning af at den nye bibel på nudansk, ”Bibelen 2020”, udkommer, holder Københavns Universitet dette seminar den 24. april 2020. Her vil vi sammen belyse og drøfte en række problemstillinger, som er knyttet til Bibelens oversættelse, således at de fagpersoner, der på forskellig vis har berøring med Bibelen og dens oversættelser, kan finde deres 'svar til tiden'.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Læs mere her. Arrangør: Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

26
apr

Døvegudstjeneste kl. 13.00

Efter gudstjenesten er der foredrag med døvepræst for døvemenigheden Syddanmark, Christina Ebbesen, der vil fortælle om sine bøger ”Til Aretz´ Ende”

26
apr

Alsang til minde om Danmarks befrielse

I år er det 75 år siden Danmarks befrielse i 1945. Det vil blandt andet blive markeret med alsang i alle stifternes domkirker, og den 26. april kan du være med til at synge i Maribo Domkirke. Alsang opstod i sommeren 1940, hvor omkring 720.000 borgere landet over samtidig samledes i fællessang om en alvorlig situation – modvilje mod besættelsesmagten og som opbakning til kongen. Til minde om dette vil vi nu samles igen i Maribo Domkirke for at synge frit. I kan vælge at arrangere en alsangsudflugt for menighedsråde, invitere kirkekoret med eller noget helt tredje. Følg med i Alsang i Domkirkernes gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/Alsang-i-Domkirkerne-100588418178891/

27
apr

Årsmøde i DSUK Lolland-Falster

Danske Sømands- og Udlandskirkers (DSUK) stiftsbestyrelse i Lolland-Falsters stift afholder årsmøde med generalforsamling mandag den 27. april 2020 kl. 19.00. Det foregår i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. Der vil være foredrag ved tidligere kirkeminister og tidligere formand for DSUK, A. O. Andersen, om den danske kirke i Sydslesvig i anledning af Genforeningsjubilæet. Herefter kaffebord á 20 kr., som går til DSUK. Og til sidst kort generalforsamling. Se invitation, program samt dagsorden for generalforsamlingen her.

04
maj

Alsang i Reventlowparken

Den 4. maj 2020 er det 75 år siden, Danmark blev befriet fra tyskernes besættelse. I den anledning er der et stort alsangsarrangement i Reventlowparken. Alsang er den form for fællessang, som samlede danskerne under krigen. Alsang den 4. maj er et samarbejde mellem Lolland-Falsters Stift, kommuner, musikskoler, Reventlowparkens støttekreds og andre lokale aktører. Det starter klokken 16 og fortsætter hele aftenen med fællessang og koroptrædener. Mere information følger.

05
maj

Kursusdag i homiletik

2 ud af 2 kursusdage for præster om homiletik med Kjeld Slott, lektor i homiletisk på FUV. På dette kursus kan man blive klogere på, hvordan læsning af evangelieteksten bidrager til prædikenforberedelsen. Kurset tager udgangspunkt i Thomas G. Longs bog ”The Witness of Preaching”. På anden kursusdag holder man de prædiker, som man har arbejdet på derhjemme, i grupper. Herefter sammenholdes prædikantens prædiken og hans/hendes eksegese. Arrangementet er i samarbejde med Det Homiletiske Netværk i Roskilde Stift og FUV. Tilmelding for præster i Lolland-Falsters Stift senest tirsdag den 10. marts til Louise V. Andersen på lva@km.dk Yderligere information kan fås hos kursuskoordinator Maria Harms på mhar@km.dk

06
maj

Lolland-Falsters Stiftskonvents generalforsamling

Lolland-Falsters Stiftskonvent (stiftet 1909) afholder konvent med generalforsamling onsdag den 6. maj kl. 10.30 i Sognets Hus i Maribo. For yderligere information kontakt venligst Marianne Wagner på mwa@km.dk

28
maj

Kursus i unges trivsel for konfirmandundervisere

Er du konfirmandunderviser? Dette kursus handler om at få større viden om psykisk sårbarhed, psykisk sygdom og generel mistrivsel blandt unge, og hvordan man kan spotte tegnene. Det giver redskaber til, hvordan du bedst kan kontakte en ung på dit konfirmandhold, tackle situationen, hvis en kontakter dig, og viden om, hvor du evt. kan henvise dem til. Kurset foregår i Sundkirken torsdag den 28. maj mellem 9.30 og 14.30. Arr.: Projekt ”MindU” under Det Sociale Netværk i samarbejde med Lolland-Falsters Stift. Tilmelding: senest mandag den 4. maj på mindu@detsocialenetvaerk.dk Frokost købes til den overkommelige pris af 30 kr., som betales på dagen. Præster kan skrive kørsel til kurset på det almindelige kørselsregnskab som godkendt kursus. SE INVITATION HER

06
jun

Døvegudstjeneste kl. 13.00

Festgudstjeneste og besøg fra Sandefjords Døvekirke i Norge Se program m.m. i Effata kirkeblad fra 1. maj 2020

16
jun

Stiftskursus: Få inspiration til plejehjemsgudstjenesten

Omkring 80 procent af de ældre på et plejehjem har demens. Det udfordrer plejehjemsgudstjenesten, som fortrinsvis består af ord. I dette kursus vil vi arbejde med, hvad demens og aldring er, og se på muligheder for at introducere alternative virkemidler som ritualer, musik og sansning til plejehjemsgudstjenesterne. Læs mere og se fuldt program her. Arrangementet foregår i Sakskøbing Sognegård, tirsdag den 16. juni 2020. Det er gratis at deltage, og fristen for tilmelding er fredag den 29. maj til Kasper Høyer på mail: kmh@km.dk.

Arrangør: Stiftets religionspædagogiske udvalg.

30
aug

Døvegudstjeneste kl. 13.00

Der vil efter gudstjenesten være et oplæg om Bandholm Kirke. Kommende døvegudstjeneste i Lolland-Falsters Stift: ADVENTS- OG JULE-ARRANGEMENTER 2020 Der er fast tradition for at holde døvegudstjeneste
med advent- og juletema i Sakskøbing Kirke
Du kan allerede nu sætte kryds ved: Søndag d. 13. december 2020 / 3. søndag i advent
i Sakskøbing Kirke, Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing Se også tekst-TV s. 736 eller Facebookgruppen ”Døvemenigheden Øst for Storebælt”.
Ret til ændringer forbeholdes.

01
sep

Stiftspræstestævne 2020

03
sep

Landemode - årsmødet i Lolland-Falsters Stift

Vis flere