lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

28
jun

Åbent hus i bispegården for alle menighedsråd

Stiftsadministrationen kan være behjælpelig i mange aspekter af menighedsrådenes arbejde. Derfor inviteres alle menighedsrådsmedlemmer til besøg på bispegården mandag den 28. juni. De nye menighedsrådsmedlemmer, der blev valgt ved det seneste menighedsrådsvalg, er efterhånden ikke så nye længere. I er måske allerede ved at finde jeres ben i arbejdet, særligt nu, hvor kirkelivet bevæger sig tættere og tættere på normalen. Ikke desto mindre vil stiftsadministrationen gerne indbyde alle nye menighedsrådsmedlemmer til besøg på bispegården, Østre Allé 2, Nykøbing Falster. Her er stiftets medarbejdere altid klar til at hjælpe menighedsrådene med sparring om især jura, byggesager og HR-relaterede spørgsmål. I anledning af at de nye menighedsråd er trådt til, vil vi gerne invitere alle menighedsrådsmedlemmer på besøg i bispegården mandag den 28. juni klokken 19:00 - 21:00. Her kan vi hilse på hinanden og tale om menighedsrådenes opgaver og den hjælp, vi kan tilbyde i den forbindelse. I kan finde mere information om rollerne i et menighedsråd her og kontaktinfo på stiftets ansatte her. Tilmelding: Grundet coronarestriktioner bedes deltagere tilmelde sig til arrangementet via mail til lfstift@km.dk senest onsdag den 23. juni.
30
jun

Ordination af Esben Rom Ejsbøl Christensen

Præster og menigheder inviteres til ordination i Maribo Domkirke af Esben Rom Ejsbøl Christensen der ansættes som kst. sognepræst i Sandby-Branderslev Pastorat.

04
jul

Havnegudstjeneste i Errindlev Havn

Havnegudstjeneste i Errindlev Havn kl. 14:00
Den årlige tradition med havnegudstjeneste i Errindlev Havn finder sted 4. juli 2021. Det er den samme søndag år efter år, fordi den altid finder sted 5. søndag efter trinitatis i kirkeåret. Det er søndagen, hvor vi i kirken hører, at fiskeren Peter møder Jesus efter en nat uden fisk i nettene. Selvfølgelig skal en gudstjeneste med en sådan tekst holdes på havnen i Errindlev. Det er ganske vist ikke Kapernaum ved Geneserat Sø, men det smager lidt i den retning!

En fisker uden fisk kan føle sig rimelig mislykket, formodentlig også Peter. Og Peter følte sig fuldstændig mislykket, da han oplever et fiske-mirakel af Jesus-kaliber. Men, men, men … Peter bliver tilbudt et jobskifte. Han får mulighed for at skifte fiskeriet på Genesaret Sø ud med landgang sammen med Jesus. Der er flere pointer i den historie, som fortjener at blive sagt højt og tydeligt i Errindlev Havn.

Prædikant denne eftermiddag er pastor Dan K Månsson, som i et halvt år frem til maj måned var sognepræst i Errindlev-området. Fast tradition ved disse havnegudstjenester er Grundtvigs salme ”Der sad en fisker så tankefuld”. Den skal selvfølgelig også synges i år sammen med et par andre salmer. Forsanger er kirkesanger Agnes Langballe. Både prædiken og sang bliver hjulpet på vej af klaverspil og højtaleranlæg.

Efter gudstjenesten kan man nyde sin medbragte kaffe. Så husk kaffekurven! Tag gerne noget med at sidde på.

På vegne af Errindlev – Tågerup – Olstrup Menighedsråd
Dan K. Månsson 2926 4434
25
aug

Stiftspræstestævne

Invitation med tilmelding sendes til stiftets præster og emeriti, men kan også læses på stiftets hjemmeside. Læs mere her.

09
sep

Stiftskonference 2021 - Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige

Så er det igen tid til den årlige stiftskonference, som i år handler om ”Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige”. Lolland-Falsters Stift råder over 10 pladser, som vil blive fordelt efter ”først til mølle”-princippet. Konferencen er åben for præster, teologer og teologistuderende m.fl. Læs mere om konferencen her.
29
sep

Kursus i peer preaching ved Pia Nordin Christensen

Hvad har formet dig som prædikant, hvordan prædiker du og hvad kunne du tænke dig at arbejde med fremadrettet? Peer preachingbygger på en homiletisk model som stammer fra Vanderbilt University, USA. Der arbejdes med den grundantagelse, at der er sammenhæng mellem det, der har formet dig som prædikant, og den måde du prædiker på. Bevidsthed herom er nyttig og kan f.eks. anvendes, hvis du ønsker eller har brug for at ændre noget i din prædikenpraksis. Formen gør primært brug af reflekterende teams. I kurset vægtes den induktive proces hos deltagerene, dvs. vi møder hinanden med åbne spørgsmål og giver sådan rum for nysgerrighed og åbenhed. Selvom du ikke er på som prædikant, er du altså stadig aktiv i gruppen. Ens forståelse og horisont udvides gennem samtale og dialog. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt opbyggende og en konstruktivt måde at arbejde sammen på. Vi mødeskl. 9- 15 onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober 2021. Dertil skal I hver afsætte knap en time til individuel vejledningtorsdag den 7. oktober 2021. Deltagelse kræver, at I senest den 1. september forbereder følgende: 1.Preacher formation: Du skal i 2-3 punkter (max. 1 A4-side) beskrive, hvad der har været med til at forme dig til den prædikant. Det kan være mennesker omkring dig eller situationer fra barndom/ungdom/studie/lærere/menighed osv. 2.Sermon formation: Du skal sende en prædiken, der optageson location. Vi ser den efterfølgende i fællesskab. Det er helt fint at bruge mobilen og lægge optagelsen på et usb-stik, sende den via WeTransfer eller lægge den ud på en privat YouTube-konto, som jeg kan tilgå via link. Det skal være en prædiken, der er så nogenlunde dækkende for, hvordan du plejer at prædike. Det handler altså ikke om mesterværket, så ingen grund til prædikenpanik eller præstationsangst. Jeg håber, at I har lyst til at arbejde med egen prædikenpraksis og lyst til at lære af hinanden. Kursusleder:Pia Nordin Christensen, sognepræst i Frederiksberg Sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletisk vejleder ipeer preachingfra Vanderbilt University, Tennessee. Begrænset deltagerantal:5 personer Sted:Østre Alle 2, Nykøbing F Preacher formationogsermon formationsendes senest den 15. september til Pia Nordin Christensen på e-mailpnc@km.dk. Tilmelding til Louise Vesterskov Andersen på e-mailLVA@km.dksenest den 20. august.
29
sep

Syng med! Kursus i at synge med konfirmander.

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.

Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Dagen varetages af Christine Toft Kristensen,derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerneBabysalmesang med mereogKirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen.

Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb.

Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Praktiske oplysninger

Tilmelding:Kontakt Kasper Michael Høyer på kmh@km.dk senest fredag den 17. september 2021.

Kursussted:Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F.

Pris:Gratis

Kurset arrangeres af:Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

02
okt

Landemode

Mere information følger.

06
okt

Kursus i peer preaching ved Pia Nordin Christensen

Hvad har formet dig som prædikant, hvordan prædiker du og hvad kunne du tænke dig at arbejde med fremadrettet? Peer preachingbygger på en homiletisk model som stammer fra Vanderbilt University, USA. Der arbejdes med den grundantagelse, at der er sammenhæng mellem det, der har formet dig som prædikant, og den måde du prædiker på. Bevidsthed herom er nyttig og kan f.eks. anvendes, hvis du ønsker eller har brug for at ændre noget i din prædikenpraksis. Formen gør primært brug af reflekterende teams. I kurset vægtes den induktive proces hos deltagerene, dvs. vi møder hinanden med åbne spørgsmål og giver sådan rum for nysgerrighed og åbenhed. Selvom du ikke er på som prædikant, er du altså stadig aktiv i gruppen. Ens forståelse og horisont udvides gennem samtale og dialog. Du skal derfor have lyst til at arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt opbyggende og en konstruktivt måde at arbejde sammen på. Vi mødeskl. 9- 15 onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober 2021. Dertil skal I hver afsætte knap en time til individuel vejledningtorsdag den 7. oktober 2021. Deltagelse kræver, at I senest den 1. september forbereder følgende: 1.Preacher formation: Du skal i 2-3 punkter (max. 1 A4-side) beskrive, hvad der har været med til at forme dig til den prædikant. Det kan være mennesker omkring dig eller situationer fra barndom/ungdom/studie/lærere/menighed osv. 2.Sermon formation: Du skal sende en prædiken, der optageson location. Vi ser den efterfølgende i fællesskab. Det er helt fint at bruge mobilen og lægge optagelsen på et usb-stik, sende den via WeTransfer eller lægge den ud på en privat YouTube-konto, som jeg kan tilgå via link. Det skal være en prædiken, der er så nogenlunde dækkende for, hvordan du plejer at prædike. Det handler altså ikke om mesterværket, så ingen grund til prædikenpanik eller præstationsangst. Jeg håber, at I har lyst til at arbejde med egen prædikenpraksis og lyst til at lære af hinanden. Kursusleder:Pia Nordin Christensen, sognepræst i Frederiksberg Sogn, stiftspræst for efteruddannelse i København Stift, master i homiletik og uddannet som homiletisk vejleder ipeer preachingfra Vanderbilt University, Tennessee. Begrænset deltagerantal:5 personer Sted:Østre Alle 2, Nykøbing F Preacher formationogsermon formationsendes senest den 15. september til Pia Nordin Christensen på e-mailpnc@km.dk. Tilmelding til Louise Vesterskov Andersen på e-mailLVA@km.dksenest den 20. august.
07
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold
På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
jabi@mail123.dk

Tilmeldingsfrist: 23. september 2021

08
okt

Præstepraktik

Præstepraktik
I Lolland-Falsters Stift er der tradition for, at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med. Forløbet strækker sig over en weekend, hvor 15 studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og du får mulighed for at bo i en af stiftets smukke præstegårde.
Læs mere om program og tilmelding her.

Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte planlægningsudvalget:
Sognepræst Anders Martin Lauritsen, tlf. 54177003 - e-mail: amal@km.dk
Sognepræst Søren Winther Nielsen, tlf. 54179031 - e-mail: swn@km.dk
Sognepræst Laura Håkansson, tlf. 54711076, - e-mail: laha@km.dk
Provst Michael Fagerlund, tlf. 20428548, e-mail: mfa@km.dk
Udvalgssekretær Marlene Laursen, tlf. 5484 0710, e-mail: mlau@km.dk
13
okt

Introkursus for nyansatte i folkekirken ved Roskilde og Lolland-Falsters Stifter

Kursets målgruppe er kirkefunktionærer, præster og ansatte ved provsti og
stiftsadministrationerne, der tiltræder deres første stilling i folkekirken,
og som har en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover.
Der vil blive udstedt et deltagerbevis. Formålet er, at nyansatte i folkekirken gennem deltagelse i et målrettet
kursus får større forståelse af folkekirken som arbejdsplads. Kurset skal
ligeledes give et indblik i de øvrige jobfunktioner i kirken og på kirkegården
og derigennem være med til at skabe en større forståelse for de opgaver,
de andre ansatte udfører, og ikke mindst for helheden i folkekirkens
organisation. Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift samarbejder om afvikling Introkursus for nyansatte i folkekirken. Læs mere om kurset og tilmeld dig her: https://www.lfstift.dk/til-menighedsraadene-menu-1/introkursus-for-nyansatte-i-folkekirken
21
nov

Forbønsgudstjeneste

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. Det er tilladt at henlægge sognegudstjenesten til domkirken denne dag.

Efter gudstjenesten er der foredrag med biskop emeritus og nuværende formand for "Tænketank for forfulgte kristne" Karsten Nissen. Det samlede arrangement forventes at slutte kl. 16.30. Lolland-Falsters Stifts kalender vil blive opdateret med flere oplysninger senere.