lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

18
aug

Kursus om sårbare unge i konfirmandundervisningen

Lolland-Falsters konfirmandundervisere fra MindU / Det Sociale Netværk arrangerer kursus om sårbare unge i konfirmandundervisningen. Kurset giver viden om psykisk sårbarhed, psykisk sygdom og generel mistrivsel blandt unge, og hvordan man kan spotte tegnene. Det giver redskaber til hvordan du bedst kan kontakte en ung på dit konfirmandhold, tackle situationen, hvis en kontakter dig, og viden om, hvor du evt. kan henvise dem til. Kurset erstatter et tidligere planlagt kursus. Læs mere om program, pris og tilmelding her!

27
aug

Ordinationsgudstjeneste i Maribo Domkirke

Invitation til ordination Torsdag den 27. august 2020 kl. 16.00 holder jeg ordination i Maribo Domkirke af: Nicolai Røge, der ansættes som stiftsvikar/ph.d. studerende i Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze, Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge Pastorater.
Jeg indbyder alle præster til at deltage i ornat ved ordinationen, og det er mit håb, at mange vil slutte kreds om jeres nye kollegaer. Menighederne er ligeledes indbudt til at deltage i ordinationsgudstjenesten, hvilket i bedes meddele i jeres kirker.
Omklædning kan ske i Sognets Hus ved siden af Domkirken, og man bedes møde så tidligt som muligt, at man kan være omklædt kl. 15.50, idet processionen på dette tidspunkt vil udgå fra Sognets Hus.

Ordinationsgudstjenesten er åben for alle – og alle skal være hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen Marianne Gaarden Biskop over Lolland-Falsters Stift

30
aug

Døvegudstjeneste kl. 13.00

Der vil efter gudstjenesten være et oplæg om Bandholm Kirke. Kommende døvegudstjeneste i Lolland-Falsters Stift: ADVENTS- OG JULE-ARRANGEMENTER 2020 Der er fast tradition for at holde døvegudstjeneste
med advent- og juletema i Sakskøbing Kirke
Du kan allerede nu sætte kryds ved: Søndag d. 13. december 2020 / 3. søndag i advent
i Sakskøbing Kirke, Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing Se også tekst-TV s. 736 eller Facebookgruppen ”Døvemenigheden Øst for Storebælt”.
Ret til ændringer forbeholdes.

01
sep

Stiftspræstestævne 2020

På årets stiftspræstestævne er temaet ”folkekirken og den lokale sammenhængskraft”. I løbet af de to dage 1.-2. september vil præster og emeriti få mulighed for at diskutere folkekirkens rolle som medvirkende til at skabe sammenhængskraft for forskellige grupper på tværs af baggrund og social status. Se det fulde program her: PROGRAM

Tilmelding senest 24. juli 2020 via dette link: TILMELDING

17
sep

Aflyst: 4-dages tur til Hamborg med DSUK-Lolland-Falster

Hamborg-turen aflyses men søges gennemført i 2021 Turen skulle have fundet sted 17-20 september og var annonceret både på stiftets hjemmeside og ved mail til dem, der før har været på tur med os. Men ikke overraskende har antallet af tilmeldinger indtil nu været meget beskedent. Det skyldes nok en stor usikkerhed overfor storbyrejser netop nu, selv om Tyskland lige har åbnet for indrejse. Men samtidig fraråder Udenrigsministeriet rejser til byer med over 750.000 indbyggere. Rejser man alligevel, skal man holde 14 dages karantæne efter hjemkomsten. Dette gælder frem til 31. august, men ingen ved, om det evt. forlænges. Da det bestilte hotel skal have besked senest ultimo juli, hvis turen aflyses, har vi i bestyrelsen ikke set anden mulighed end at aflyse allerede nu. Et evt. depositum vil automatisk blive betalt tilbage af Skørringe Rejser. 2020 bliver altså et stille år for DSUK Lolland-Falster. Men det giver tid til at planlægge, og vi agter at komme stærkt tilbage næste år! På vegne af bestyrelsen, Nils Roland

03
okt

Landemode - årsmødet i Lolland-Falsters Stift

Program for dagen: Kl. 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke Prædikant er provst Johannes Olav Kruse Kristensen. Alle er velkomne

Kl. 14.30 Velkommen til årsmøde i Bangs Have

Kl. 14.45 Landemodeberetning og fremtiden i Lolland-Falsters Stift V/ biskop Marianne Gaarden

Kl.15.10 Stiftsrådsformandens beretning V/ formand Susanne Møller

Kl. 15.45 Samskabelse
V/ kontorchef Lene Møller Krabbesmark

Kl. 16.15 Drøftelse og debat rundt om bordet
Kl.16.30 Overrækkelse af Initiativprisen i Lolland-Falsters Stift Kl. 16.45 Opsamling og afrunding af Landemode 2020 Kl. 17. Afslutning Alle er velkomne mod forudgående tilmelding. Pris for deltagelse er: 125 kr. Inkl. kaffe/the, lagkage, boller og isvand.

Tilmeld jer samlet som menighedsråd på mail: LFSTIFT@km.dk med angivelse af menighedsrådets og deltagernes navne.
Er du ikke medlem af et menighedsråd, skal tilmelding ske på mail: LFSTIFT@km.dk. Husk at oplyse dit navn.

11
nov

Lolland-Falsters stiftskonvents årlige møde

Lolland-Falsters stiftskonvent afholder sit årlige møde onsdag den 11. november i Sognets Hus kl. 10.30. Foredragsholderne er: Holger Villadsen: ”Genbrug af GT - Om anvendelse af gammeltestamentlige læsninger i en kristen gudstjeneste” Marianne Wagner: ”Ro og orden maa præge Landet – et forsøg på at redegøre både for de kirkelige retningers og den folkelige stillingtagen til samarbejdspolitikken samt deres argumentation for at gå til modstand ud fra konfliktpunktet – lydighed mod øvrigheden.”

22
nov

Stiftsgudstjeneste - vi beder sammen for forfulgte kristne

13
dec

Døvegudstjeneste med advent- og juletema

Der er fast tradition for at holde døvegudstjeneste med advent- og juletema i Sakskøbing Kirke. Du kan allerede nu sætte kryds ved søndag den 13. december 2010, 3. søndag i advent, i Sakskøbing Kirke. Dette arrangement vil blive opdateret her på siden.