lfstift.dk
Kalender

Kalender

31
okt

Orienteringsmøde for præster om "voksenkatekumenatet"

Vil du være med til at tilbyde et forløb for menighedsrådsmedlemmer (og andre interesserede), som giver mulighed for at tale med andre om tro, og som samtidig tager dem med ind i gudstjenesten? Samtale - det er det "katekumenatet" kan. Det er en metode til oplæring i den kristne tro, som ikke tager udgangspunkt i, at præsten skal holde foredrag, men at hver enkelt deltager får lov til at reflektere selv og dele sine erfaringer og overvejelser. Vi har alle prøvet metoden i større eller mindre grad og har haft utrolig meget glæde af den selv. Katekumenatet slutter med en gudstjeneste i Domkirken ved biskoppen. Resten af forløbet findes der udførlige og gennemprøvede instruktioner for. Men alt er præget af frihed til at sammensætte forløbet efter deltagernes ønsker og behov. Vi påtænker at tilbyde katekumenatet på forskellige geografiske lokaliteter i stiftet efter nytår. Kom til møde i Sognets hus, Maribo, hvis du har lyst til at høre nærmere. Det er onsdag den 31.oktober kl 9.00-11.00. Der serveres kaffe og brød, derfor vil vi bede om tilmelding på abre@km.dk senest 30.10. Med kollegial hilsen, Hans Maaløe, Ida Støckel Rolle, Marianne Eilskov Hansen, Jannie Edelberg Nielsen, John Andersen og Anne Reiter

07
nov

Temadag for provstiudvalg om økonomi

Temadag for provstiudvalgsmedlemmer. Reserver datoen – invitation er på vej. Arr.: Lolland-Falsters stiftsadministration

08
nov

Udvalgsmøde - Lolland-Falsters Stiftsudvalg for Mellemkirkelige Relationer og Religionsmøde

Hvem, der sidder i udvalget, og hvad udvalget har fokus på, kan du læse mere om her: http://www.lfstift.dk/stiftsraadet/stiftsudvalg/udvalget-for-mellemkirkelige-relationer-og-religionsmoede

12
nov

Temadag for provstiudvalg om byggesager

Temadag for provstiudvalgsmedlemmer. Reserver datoen – invitation er på vej. Arr.: Lolland-Falsters stiftsadministration

14
nov

Stiftskonvent for præster i Lolland-Falsters Stift

Biskop Lise-Lotte Rebel taler i Lolland-Falsters Stiftskonvent onsdag den 14. november kl. 10.30 i Sognets Hus. Biskop Lise-Lotte Rebel skriver om sit foredrag: »»Teologien er den skønneste af alle videnskaber, fordi den rører hjerte og hjerne mest.« Det har Karl Barth sagt – også her er jeg temmelig enig med ham. Jeg taler med mange unge teologiske kandidater i forbindelse med stillingsbesættelser i stiftet. Mine samtaler med dem kredser altid om, hvordan de vil forbinde deres teologiske lærdom med de krav, der stilles til dem som præster. Hvordan skal vi tale om Gud? Hvordan skal det kristne budskab nå et menneske, som er knust af sorg over tabet af uerstattelige kære? Som præster og som kirke skal vi kunne stille op til en redelig samtale om forkyndelsen. Her kommer teologien ind som den videnskabelige efterprøvning af kirkens budskab – i kirkens tjeneste. Og jo: Vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag.« Der vil blive serveret kaffe og kage ved foredraget. På Lolland- Falsters stiftskonvent den 2. maj skulle Lise-Lotte Rebel have talt men var desværre forhindret i at komme. Det blev pålagt den nyvalgte bestyrelse at arrangere et nyt møde, hvor Rebel kunne holde sit foredrag: KIRKEN OG TEOLOGIEN. Det er nu lykkedes os at få en aftale med Rebel, og det glæder os derfor at kunne indbyde alle medlemmer til foredrag i Sognets hus onsdag den 14. november kl. 10.30. Til slut skal der mindes om, at hvis man ikke har betalt årets kontingent på 100,- kr. for præster, provster og biskop, 50,- kr. for emeriti, så kan det stadig nås på konto: 1551 1799703 Indbetaling af kontingent er afgørende for, at konventet overhovedet kan drives. På vegne af bestyrelsen Marianne Wagner, formand

21
nov

Monradselskabet: Foredrag "Monrad og 1864" og generalforsamling

Alle er velkomne. Du kan læse mere om foredraget, generalforsamlingen m.v. her.

12
dec

Stiftsrådsmøde

Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen ca. en uge før mødets afholdelse.

02
feb

Vintermøde i Menighedsrådsforeningen

Program er på vej.

05
mar

Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen

Reserver datoen – indkaldelse og program kommer senere.