lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

29
apr

Webinar: Miljøvenlige metoder til opvarmning og regulering af kirkernes indeklima

Folkekirkens varme- energi og klimakonsulent Poul Klenz Larsen indbyder sammen med Fyens Stift og Lolland–Falsters Stift til webinar om opvarmning og regulering af indeklimaet i kirker. ​Tid og sted: 29. april kl. 16.30 på Teams Tilmelding: her senest den 28. april Målgruppe: Provstier, menighedsråd og stifter Folkekirken skal bidrage til Regeringens 2030 målsætning om reduktion af drivhusgasser og herunder indførelse af bæredygtig teknologi. Heldigvis har vi allerede taget fat på udfordringerne. Gennem de seneste år er der udviklet og afprøvet nogle principper for brugen af varmepumper og affugtere i danske kirker. Disse fremskridt vil klimakonsulent Poul Klenz gerne præsentere til inspiration for det videre arbejde i sogne og provstier. Webinaret afholdes for menighedsråd, provstier og stifter torsdag den 29. april 2021 kl. 16.30 Webinaret foregår via teams. Når du har tilmeldt dig her, så vil du modtage et link til selve mødet. Der er tilmeldingsfrist den 28. april 2021.

01
maj

Konsulentrunde - sidste frist for tilmelding til forårets konsulentrunde

10. maj afholder Stiftsadministrationen forårets konsulentrunde. Læs mere på stiftets hjemmeside her.

04
maj

Befrielsesgudstjeneste

Befrielsesgudstjeneste Krønge Kirke. Krøngevej 21B, Krønge, 4930 Maribo. Igen i år vil Krønge Kirke afholde ”befrielsesgudstjeneste”. Det er ganske vist 76 år siden, frihedsbudskabet lød, at anden verdenskrig var slut og Danmark frit. Alligevel er det stadig værd at fejre! Nogle nulevende husker stadig besættelsestiden. Og vi andre har brug for at blive mindet om, at frihed ikke er en given sag. Vi ønsker også, at befrielsesgudstjenesten kan blive et taknemmelighedens åndehul efter meget lang tids begrænsninger grundet den usynlige magt, Corona. Det lysner med genåbningsplanerne, foråret er kommet, og Danmark er et frit land. Så der er grund til at samles i taknemmelighed og glæde. Kirken er et godt sted til store følelser, store ord og til at inddrage vores store Gud. Vi håber på tørvejr i Krønge. Coronarestriktionerne hindrer os stadig i at samles inde i kirken som de tidligere år. Men de hindrer os ikke i at samles. Så derfor holder vi friluftsgudstjeneste udenfor kirken. Vi skal synge salmer og højskolesange, der knytter sig til dagens tema: befrielse! Et par mundtlige indslag ser bagud og fremad i lyset af dagens tema. Gudstjenesten er offentlig for interesserede fra nær og fjern.

10
maj

Konsulentrunde i Lolland-Falsters Stift

Kom godt fra start i jeres bygge- eller renoveringsprojekt Det er igen muligt at få råd og vejledning, når Stiftsadministrationen gennemfører forårets konsulentrunde. Læs mere på stiftets hjemmeside her.

25
aug

Stiftspræstestævne

Mere information om tidspunkter og program følger.

09
sep

Stiftskonference 2021 - Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige

Så er det igen tid til den årlige stiftskonference, som i år handler om ”Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige”. Lolland-Falsters Stift råder over 10 pladser, som vil blive fordelt efter ”først til mølle”-princippet. Konferencen er åben for præster, teologer og teologistuderende m.fl. Læs mere om konferencen her.

23
sep

Egelind og Khader gæster Kirkens Forum i efteråret

Fagmessen for kirken den 23. september 2021 samler kirkeansatte, præster, menighedsråd, provstier og leverandører til en inspirerende dag i kirkens tegn. Læs mere på Kirkens Forums hjemmeside.

29
sep

Syng med! Kursus i at synge med konfirmander.

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen varetages af Christine Toft Kristensen,derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerneBabysalmesang med mereogKirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Praktiske oplysninger Tilmelding:Kontakt Kasper Michael Høyer på kmh@km.dk senest fredag den 17. september 2021. Kursussted:Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F. Pris:Gratis Kurset arrangeres af:Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

02
okt

Landemode

Mere information følger.

07
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Baggrund Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne. Formål På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården. Målgruppe Nyvalgte kirkeværger. Indhold På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner: Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget. Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver. Form Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning. Tilmelding jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 23. september 2021

21
nov

Forbønsgudstjeneste

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. Det er tilladt at henlægge sognegudstjenesten til domkirken denne dag. Efter gudstjenesten er der foredrag med biskop emeritus og nuværende formand for "Tænketank for forfulgte kristne" Karsen Nissen. Det samlede arrangement forventes at slutte kl. 16.30. Lolland-Falsters Stifts kalender vil blive opdateret med flere oplysninger senere.