Fortsæt til hovedindholdet
lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

23
apr

Koks i konfirmandstuen - frist for tilmelding senest 2. april.

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer den ”koks i konfirmandstuen”, som mange oplever i disse år.

Kurset henvender sig til præster og kirke- og kulturmedarbejdere, som måtte finde emnet interessant, men er tjenstligt for præster, der har konfirmandundervisning som en del af deres embede (tilmelding nødvendig alligevel pga. frokost).

Læs mere om kurset og tilmelding her.

22
maj

Kursus for stiftets præster: Dekorum - frist for tilmelding 13. maj 2024

Dekorum v. Peter Lodberg, tidl. professor, dr. theol. , Aarhus

Embedet som præst rummer grundlæggende frihed forbundet med kaldet og den nødvendige regulering mellem menighedsråd og præst, som følger af dette: forpligtelsen mellem præst og menighedsråd til samvirke, samarbejde og udvikling.

Det offentlige syn på, hvad man har ret til og krav på, er forandret. Synet på arbejde og forholdet mellem arbejde og fritid er også forandret for mange unge præster. I dag står funktionærtænkning, ønsket om ringere synlighed i embede (f.eks. ved tjenestebolig) kravet om work-life balance etc. hos yngre præster nok stærkere end værdsættelse af den frihed, som embedet rummer).

Fra de mennesker, præsten betjener, er der stadigt flere krav om individuel tilpasning af ritualer, tjenester etc.

Dertil kommer så dekorum-begrebet, som også rummer både frihed og begrænsning for præsten. Dekorumkravet er blot en del af embedssynet, som også indeholder en forståelse af præstens frihed.

Hvad betyder alt dette for forståelsen af dekorum i en folkekirkelig kontekst i dag: set fra præstens side og set fra en offentlighed, præsten betjener?

Tilmelding sker til: lfstift@km.dk

27
aug

Stiftspræstestævne 2024

Yderligere information kommer senere.

02
okt

Landemode 2024

Yderligere information kommer senere.

25
nov

Retræte for stiftets præster

Retræte i lyset af adventstiden

Retræte er en mulighed for at træde tilbage fra hverdagen opgaver og ud af de rammer, som definerer os i arbejdet for at søge Guds nærvær i stilhed, bøn og eftertanker.

Læs mere om retræten og tilmelding her.