lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

27
jan

AFLYST - Kursus: Syng med!

Kurset er aflyst indtil videre pga. coronarestriktioner. Vil evt. blive udbudt på et senere tidspunkt. Syng med! - Inspiration til at synge salmer med konfirmander En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolig med, og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne op ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, derer ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerneBabysalmesang med mereogKirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset er udarbejdet i samarbejde med FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) og henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Praktiske oplysninger Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent Ida Støckel Rolle, e-mail:ISR@km.dkeller tlf. 54 87 11 80. Tilmeldingsfrist: Senest onsdag den 20. januar 2021.

01
feb

AFLYST - NY DATO FØLGER. Introkursus for nyvalgte menighedsrådsformænd og næstformænd

På kurset får du indsigt i formandens opgaver i forhold til sognets kirkelige og administrative anliggender. Hvordan kommer det nye råd godt fra start med fælles mål og gode prioriteringer? Hvordan kan næstformanden støtte op om formandens ledelsesopgave? Hvordan får I gode relationer og godt samarbejde med nabosognene og i provstiet? Og hvordan praktiserer I åbenhed og god forvaltning? Målgruppe Nyvalgte formænd og næstformænd. På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner: Menighedsrådets arbejde med mål og strategier Formandens og næstformandens opgaver og kompetencer Love og regler på området Samarbejde mellem menighedsråd Forberedelse af det gode møde. Tilmelding til: jabi@mail123.dk – senest den 18. januar 2021

06
feb

Åbent hus-webinar for kirkemusikere

Vil du læse en kirkemusikuddannelse på deltid i Toreby? Sjællands Kirkemusikskole uddanner organister og kirkesangere på Lolland-Falster. INDBYDELSE TIL ”WEBINAR-ÅBENT HUS”: Sjællands Kirkemusikskole indbyder til ÅBENT HUS på nettet d. 6. februar 2021 kl.13.00 Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig – tilmelding på SJKMS@KM.DK Alle tilmeldte får tilsendt link til webinaret. ANSØGNINGSFRIST FOR OPTAGELSE: 1. MARTS 2020 Læs mere på www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/sjaellands-kirkemusikskole

24
feb

AFLYST - NY DATO FØLGER. Introkursus for nyvalgte kasserere i menighedsrådet

Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler. Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning, økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i sognet. Formål Formålet med kurset er at give menighedsrådsmedlemmer overblik over og forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet. Målgruppe Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for en introduktion til den folkekirkelige økonomi. Indhold På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner: Folkekirkens økonomiske struktur Love og regler på området Kassererens vigtigste opgaver og kompetencer. Form Oplæg fra underviser og diskussion. Underviser på kurset er økonomikonsulent Thomas Oddershede. Tilmelding jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 10. februar

08
apr

Nytårskur for præster - foreløbig dato

Nytårskuren blev i januar aflyst på grund af coronarestriktioner. Derfor er den udsat til 8. april, hvor den forventes afholdt i Klosterkirken, Nykøbing F.

14
apr

Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads (DAP)

Baggrund Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er helt central for menighedsrådets kommunikation. DAP rummer mange funktioner, som kan understøtte god kommunikationspraksis i menighedsrådet. I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP. Formål Formålet med kurset er at få inspiration til, hvordan I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde. Målgruppe Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på dem, der er nye i menighedsrådet, og dem, der ikke tidligere har anvendt DAP, men alle er velkomne. Indhold hvordan I finder oplysninger og nyheder fra Landsforeningen, stiftet, og Kirkeministeriet. hvordan I bruger menighedsrådets postkasse. hvordan I kan arkivere indgående og udgående post i menighedsrådets arkiv. hvilke håndbøger der er, og hvad kan de bruges til. hvad I har liggende i dataarkivet vedrørende løn og regnskab m.m. hvordan I kan tegne abonnementer på nyheder og artikler om forskellige emner, eksempelvis om løn til kontaktpersonen eller om regnskab til kassereren og andre, som følger med i økonomien. Kurset vil også tage udgangspunkt i og beskrive arbejdsgange der understøtter overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) og de nye arkiveringsbestemmelser for menighedsråd. Form Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I kan bruge, når I benytter DAP. Underviser Jørgen Hvolbye. Tilmelding jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 1. april

25
aug

Stiftspræstestævne

Mere information følger

02
okt

Landemode

Mere information følger.

07
okt

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Baggrund Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne. Formål På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården. Målgruppe Nyvalgte kirkeværger. Indhold På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner: Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget. Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver. Form Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Underviser juridisk konsulent Hanne Damgaard Jensen og arkitekt Mogens Svenning. Tilmelding jabi@mail123.dk Tilmeldingsfrist: 23. september 2021