lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

16
aug

Offentligt budgetsamråd - Falster Provsti

I henhold til Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 95 af 29/01/2020, §5, stk. 1, indkaldes hermed til Offentligt budgetsamråd Tirsdag den 16. august 2022 kl. 19.00 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing F. Læs mere her.
17
aug

Ordination af Dorte Mikuta

Dorte Mikuta ansættes som sognepræst på Fejø.
24
aug

Tilmeldingsfrist til Lolland-Falsters Stifts konsulentrunde

Til alle menighedsråd i Lolland-Falsters Stift, I inviteres hermed til at deltage i efterårets konsulentrunde torsdag den 1. september 2022. Læs mere stiftets hjemmeside her.
24
aug

Stiftspræstestævne

Årets stiftspræstestævne foregår den 24. og 25. august i Bangs Have, med overnatning og morgenmad på Hotel Søpark.
01
sep

Lolland-Falsters Stifts konsulentrunde

Til alle menighedsråd i Lolland-Falsters Stift, I inviteres hermed til at deltage i efterårets konsulentrunde torsdag den 1. september 2022. Læs mere på stiftets hjemmeside her.
08
sep

Stiftskonference: Himmelske kroppe

At være menneske har helt fundamentalt med kroppen at gøre. Det er med kroppen, vi erkender, sanser, erindrer, erfarer, tror, håber, elsker og forbinder os med livet og verden.

Ikke desto mindre har både filosofien og teologien en lang tradition for at adskille kroppen fra bevidstheden og skille det legemlige fra det sjælelige og åndelige. Selv i de senere års liturgiske debat, hvor det ellers har handlet om, at gudstjenesten trænger til mere krop, mens andre mener, at vores kropsdyrkende tid trænger til mere ånd - fastholdes en dualistisk tankegang, hvor der kan være for meget af det ene eller det andet.

Men hvor sidder bevidstheden? ”Jeg tænker, altså er jeg”, sagde Descartes. Men kan vi overhovedet tænke, forstå, opfatte eller erkende noget udenom vores kropslige eksistens?

Årets konference går i kødet på vores væren i verden. Kristeligt set er der ingen vej uden om kroppen. I Guds billede blev vi skabt, som mand og kvinde blev vi skabt. Så teologien starter i kroppen. Og Ordet blev kød for at blive ved med at blive kød.

Vi skal tale om den kristne krop, om fællesskab og forankring. Om kroppen som både tempel og kampplads. Om kropsforagt og kropsdyrkelse. Konferencen sætter fokus på krop og erkendelse, krop og fællesskab, krop og nærvær, krop og kropsløshed, krop og skam. Og vi skal rundt om både teologien, filosofien, litteraturen, musikken og kunsten.

Professor ved Göteborgs universitet, Ola Sigurdson, sætter i bogen ”Himmelske kroppe” den klassiske krop, individuel, færdig og afgrænset, op overfor den kristne krop, som er uafgrænset, ufærdig, uperfekt og foranderlig: Den groteske krop. Han vil tale om den menneskelige eksistens som en eksistens i krop og rum, og som Guds skabninger aldrig i et neutralt rum. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen følger sporet fra Johannesprologens åbning af kroppen som vejen ind i verden. Lektor i filosofi Anne Marie Pahuus undersøger begreberne fødsel, fællesskab og tillid. Anna Malzer fra teater Mungo Park spørger, hvad teaterets levende kroppe kan gøre for en verden, der er blevet mere og mere kropsforladt og hvor vi rykker længere og længere væk fra hinanden? Katrine Ring er DJ og komponist og arbejder med at skabe pauser og gennem musikken finde en intuitiv vej til nærvær og balance mellem krop og sjæl i en forening af krop og klang. Kaspar Colling Nielsen fortæller med sin nye roman ”Frelseren fra Hvidovre” om ansatserne til en ny verdensorden, baseret på udskamning og idealet om moralsk renhed. Josefine Klougart beskriver i romanen ”Alt dette kunne du få” den sanselige erfarings dybe erkendelse af transcendens og forbundethed.

Vel mødt!

Arrangører: Center for Kirkeforskning & Det Teologiske Fakultet, KU, i samarbejde med Fyens Stift, Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.

Se programmet og tilmeld dig her.
05
okt

Landemode

Landemodet starter kl. 13:00 i Maribo Domkirke og foregår efterfølgende i Bangs Have fra kl. 14:30 til 17:30. Læs mere her: https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/aktuelt-2022/kom-med-til-aarets-landemode