lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

09
mar

FUVs religionspædagogiske stiftskursus 2022: Børn i Kirken

Invitation til FUVs religionspædagogiske stiftskursus 2022: Børn i Kirken Vi skal som folkekirke hele tiden forfine og gennemarbejde de tilbud, vi har til børnefamilierne. Kvalitet og nærvær fastholder medlemmer og åbner for nysgerrige, som opdager, at det er rart at komme i kirke med deres børn. Et af kirkens forkyndende tilbud er børnegudstjenester. De er for børn og deres voksne. Men hvordan rækker vi mest kvalificeret ud til hhv. tumlingerne, børnehavebørnene og indskolingsbørnene? Og hvordan fastholder vi både voksne, der har valgt at få deres børn døbt og inviterer de voksne ind, som er i tvivl om barnedåb? Med tilgangen fra projektet ”Børn i kirken” www.bornikirken.dk og gruppen ”Netværket Børn i kirken” på Facebook, introduceres du til tankerne og filosofien bag. Fokus er på de forskellige aldersgrupper, hvordan man lader gudsbilledet ’vokse med barnet’ og på, hvordan man skaber flow i en børnegudstjeneste, så vi ikke taber børn og voksne undervejs. Børn i Kirken har skabt et digitalt læringsunivers med fortællinger, musik og gudsbilleder til børn fra 0-12 år. Det kan alt sammen bruges som led i en konkret dåbsoplæring og fungere som grundlag for en nutidig forkyndelse. På dagen vil alle gå hjem med en eller flere konkrete ideer til børnegudstjenester og et nyt take på hele formidlingen til børnefamilierne fremadrettet. Undervisere:
Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder ved Flintholm Kirke, Frederiksberg, cand. bach. i musikpædagogik og cand. mus. i musikformidling.
Annette Molin Brautsch, religionspædagogisk konsulent, København og sognepræst ved Flintholm Kirke, Frederiksberg. Annette og Anne-Katrine er begge en del af religionspædagogisk udvalg i Københavns Stift og har samarbejdet om børn og gudstjeneste igennem 12 år i Flintholm Kirke. De kan derfor trække på en stor erfaring med frugterne af et tværfagligt tæt samarbejde. Anne-Katrine Odgaard har været med til at udvikle konceptet bag ”Børn i kirken” og er forfatter til pegebogen for de 0-3 årige ”Så kroppen synger,” Eksistensen 2020. Annette Molin Brautsch driver ”Børn i kirken,” er forfatter til børnemeditationer for de 9-12 årige og aktuel med et kontemplativt undervisningsmateriale med meditationer til minikonfirmander, Eksistensen juni 2022
Tværfaglighed: Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Tilmelding til: Kasper Høyer kmh@km.dk Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. februar 2022 Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Kursussted: Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F Pris: Gratis Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.
09
mar

Menighedsrådsforeningens generalforsamling

Indkaldelse med dagsorden følger.
11
mar

Invitation til alle organister og kirkemusikere: Få inspiration til orgelundervisning til børn og unge

Flere børn og unge skal have mulighed for at lære at spille orgel. Det er sigtet med inspirationsdagen, Orgelklubben afholder i samarbejde med Lolland-Falsters Stift. Alle organister og kirkemusikere er velkomne til at deltage. Dagen vil blandt andet indeholde følgende: Oplæg: Hvorfor undervise børn i orgelspil?Oplæg: Hvad kan unge organister tilføre din kirke?Inspiration til repertoire, pædagogik og teknik.Inspiration til opstart af nye elever. Tilmelding kan ske på lfstift@km.dk. Arrangementet finder sted i Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F. Dato: Fredag den 11. marts 2022 fra kl. 10-13. Læs mere om Orgelklubben og deres arbejde via linket her.
15
mar

Folkekirkens sorgkonference

Konferencen er arrangeret af stifternes kontaktpersoner for sorggrupper i folkekirken. Konferencen henvender sig til alle i folkekirken, der arbejder med mennesker i sorg. Vi lever i en tid, hvor sorg let bliver reduceret til et individuelt problem. Vi vil sætte fokus på sorg som et fælles vilkår, vi har brug for at dele med hinanden. Konferencen vil beskæftige sig med de særlige ressourcer, som kristendom og tro kan bidrage med. Har du spørgsmål om konferencen: Om betaling: Mette Nielsen, Viborg Stift: 8726 2170. Om indhold: Mette Grymer: 6536 1412 Pris for deltagelse: 800 kroner. Lolland-Falsters Stifts stiftsråd bidrager gerne med økonomisk støtte, hvis man ønsker at deltage. Tilmelding sker via dette link: Viborg Stift - Billetsystem - Tilmeldingssystem | Folkekirkens sorgkonference 2022 - "Sammen om sorgen" (billetexpressen.dk) Tilmeldingsfristen er den 1. februar 2022.
24
mar

Prædikenværksted om påskens prædikener v. ph.d. i teologi Jesper Tang Nielsen

Tid og sted Torsdag den 24. marts fra kl. 10-14
Sognets Hus, Kirkestrædet 6, 4930 Maribo Om arrangementet Jesper Tang Nielsen er valgmenighedspræst i Københavns og Vartov Valgmenighed. Indtil 2020 var han lektor i Det Nye Testamentes eksegese ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har hovedsageligt beskæftiget sig med Johannesevangeliet og Paulus, men er siden sin ansættelse som præst blevet stadigt mere interesseret i forholdet mellem evangelietekst og prædiken. Oplægget om påskens prædikentekster vil indeholde tre dele. Først en almen eksegesehistorisk introduktion til forholdet mellem tekst og prædiken. Dernæst en eksegetisk gennemgang af påsketidens prædikentekster med særligt fokus på de enkelte teksters egenart i deres kontekster, både evangeliernes og påskeugens. Til sidst lægges der op til diskussion af nogle af de fundamentale spørgsmål, som dette rejser. Program Kl. 10.00 Ankomst og kaffe Kl. 10.15 Oplæg ved Jesper Tang Nielsen Kl. 12.00 Frokost kl. 12.30 – ca. 14.00 Diskussion og kollegial sparring Tilmelding Tilmelding skal ske til sognepræst og koordinator Lisbeth Mannerup Nielsen på e-mail lmni@km.dk senest den 24. februar.
24
aug

Stiftspræstestævne

Årets stiftspræstestævne foregår den 24. og 25. august i Bangs Have, med overnatning og morgenmad på Hotel Søpark.
05
okt

Landemode

Landemodet starter kl. 13:00 i Maribo Domkirke og foregår efterfølgende i Bangs Have fra kl. 14:30 til 17:30.