lfstift.dk
Kalender

Kalender

26
feb

Præstekursus: Vielse - kærlighed og ægteskab

Der er nok at tage fat på. I en tid med 37 familieformer og 68 kønsidentiteter står kirken tilbage med to køn, et gammeldags ægteskab og et vielsesritual, der ændres med stadig større hast. Oplægsholder er sognepræst Helle Bundgaard Poulsen, som vil tale om bryllupsforberedelse, bryllupssamtale, tale og vielsesritual vekslende med overvejelser i grupper og et par filmklip. Husk at medbringe ritualbog og salmebog. Kurset afsluttes med sandwich. Tid: Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 10.00 - 13.00 Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Tilmelding senest onsdag den 21. februar 2019 til sognepræst Lars Mynster på mail: LMY@km.dk. Arrangør: Kursusudvalget for præster Arrangør: Kursusudvalget for præster

01
mar

Kvindernes Internationale Bededag

Fredag den 1. marts er det her i Danmark Kvindernes Internationale Bededag, ligesom det er i godt 170 lande kloden rundt. Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!”. Bededagen i Guldborgsund Kommune begynder med kaffebord kl. 15.00 og gudstjeneste kl. 16.00 ved sognepræst Sonja Nielsen. Du kan læse mere om Kvindernes Internationale Bededag her.

05
mar

Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen

Reserver datoen – indkaldelse og program kommer senere.

17
mar

Inspirationsdag om diakonalt arbejde i Lolland-Falsters Stift

Reserver dagen – Diakoniudvalget udsender nærmere information i begyndelsen af det nye år. Inspirationsdagen begynder kl. 10 med en gudstjeneste ved biskop Marianne Gaarden. Med dagen giver vi mulighed for at man kan komme og lade sig inspirere af alt det diakonale arbejde der gøres i stiftet. Diakoni er en af kirkens væsentlige kendetegn, og vi har brug for i fællesskab at få den Folkekirkelige diakoni gjort mere synlig og levende. Vi har arrangeret dagen for at give mulighed for at man kan fortælle og vise hvilket diakonalt arbejde, der gøres i stiftet men også for at kunne blive inspireret af hinandens arbejde. Der vil være et fælles oplæg af Diakoniudvalget - der vil hjælpe alle menighederne med at tage stilling til, hvilke aktiviteter det enkelte menighed ønsker, og hvordan man kommer i gang. Målgruppe: Menighedsrådsmedlemmer, menighedsplejer og andre folkekirkelige organisationer til inspirationsdag for diakoni i Maribo Domkirke. Det er vigtigt, at alle sender mindst én repræsentant til inspirationsdage, så vi sammen kan virkeliggøre visionen om mere diakoni på Lolland Falster i de kommende år.

20
mar

Præstekursus: "Sjælesorg i forbindelse med sygdom og tab"

Sjælesorgens formål kan udtrykkes på denne måde: "Den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog, og dermed give det en forståelse dér, hvor det har mistet forståelsen af sit liv." (Kjeld Holm) I sjælesorgen er opgaven at ”iklæde” det anfægtede og sørgende menneske nådens ord. Det er derimod ikke opgaven at ”afklæde” mennesket, som synes at være en dominerende tendens i den psykologiserende mainstream-tænkning. Oplægget vil afsøge mulighederne for at finde et sprog for at ”iklæde” mennesket, der er ramt af sygdom eller tab. Vi vil bl.a. konsultere Owe Wikstöm for at finde et sprog for sjælesorgen på modernitetens vilkår, og tale om Omsorgen, Besindelsen, Tolkningen og Fordybelsen som dimensioner i sjælesorgen. Vi vil også undersøge, hvordan vi på modernitetens vilkår kan lad os inspirere af den måde Luther taler om at ’berede en døende’. Vi vil ligeledes diskutere skam som et element i det senmoderne menneskes lidelse, hvor sjælesorgen har et godt svar i kraft af den nådige Gud, som Luther fandt i evangeliet, og som stadig er sjælesorgens omdrejningspunkt. Formen vil være oplæg til fælles drøftelse. Kurset afsluttes med sandwich. Tid: Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.00 - 13.00 Sted: Bispegården, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Tilmelding: senest mandag den 15. marts 2018 til sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen på mail: TEJO@km.dk. Om Christian Busch Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har i 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’. Arrangør: Kursusudvalget for præster. Om Christian Busch, Hospitalspræst Rigshospitalet: Chr. Busch har været præst på Rigshospitalet knapt 30 år. Før det har han været præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har 2013-15 været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.

02
apr

Kursus: Få styr på personalepolitikken

En fælles personalepolitik skaber tydelighed og et fælles billede af, hvordan personaleforholdene er og skal være i jeres kirke. Men hvordan udarbejder man en personalepolitik? Hvilke værdier er vigtige for jer, og hvordan kommer man i gang med arbejdet? Det vil dette kursus hjælpe jer med. Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for det personalepolitiske arbejde. Uden jeres engagement og opbakning vil den lokale personalepolitik ikke få den nødvendige forankring og gennemslagskraft. På dette kursus kan I blive klogere på, hvordan I skal skabe og opretholde en personalepolitik. Kurset er gratis og henvender sig til kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse for personalepolitik. Underviser er udviklingskonsulent Lisa Junge fra Landsforeningen af Menighedsråd. Det foregår den 2. april 2019 fra klokken 17.00 – 21.00 i Sakskøbing Sognehus, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing. Husk at tilmelde dig senest den 19. marts til Jan Christensen på mail jabi@mail123.dk. Vel mødt!

01
maj

Lolland-Falsters Stiftskonvent for præster

Lolland-Falster Stiftskonvent afholder foreningens årlige møde onsdag den 1. maj 2019. Jesper Bacher og Mette Marie Trankjær er talere. Fuldt program kommer til foråret. Kontaktperson: Formand Marianne Wagner

22
aug

Stiftspræstestævne

23
aug

Stiftspræstestævne

04
sep

Stiftskursus: Digitale børn - og deres voksne

Kursusdagen er to-delt med en formiddag med fokus på viden om børn og deres digitale liv, og en eftermiddag med fokus på praksis. Undervisere er Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv, og Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret. Kurset er for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Tilmelding senest mandag den 26. august 2019 til Kasper Høyer, kmh@km.dk. Læs mere i kursusprogrammet (pdf) Kursusarrangør: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter.