lfstift.dk
Kalender

Kalender

01
feb

Menighedsrådsforeningens vintermøde og 100 års jubilæumsfest

I 2020 har Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift 100 års jubilæum. Det fejrer vi ved vintermødet, som bliver holdt på Hotel Søpark i Maribo.
Der vil være gudstjeneste, foredrag, frokost og kaffe. Se invitation med program for dagen her.
Pris for møde, kaffe og middag inkl. 1 øl/vin/vand er 200 kroner. Tilmeld jer samlet og senest den 23. januar 2020 til Jan Christensen på mail: jabi@mail123.dk

01
feb

Åbent hus på Sjællands Kirkemusikskole

Går du rundt og drømmer om en karriere i musikkens verden? Så er der nu åbent hus på Sjællands Kirkemusikskole, hvor du kan blive klogere på uddannelserneinden for orgel, korledelse og sang. Hos os kan du tage din uddannelse enten som deltid eller fuldtid. Vi udbyder også efter- og videreuddannelse af kirkemusikere, ligesom vi har et bredt kursuskatalog. Desuden uddanner vi klokkenister. Det foregår på kirkemusikskolen i Roskilde lørdag den 1.februar, kl. 13.00-16.30. I løbet af dagen bliver der mulighed for at prøve at deltage i undervisningen og få besvaret spørgsmål om såvel undervisning som studierne generelt. Fristen for optagelse på Kirkemusikskolen er 1. marts 2020. Læs mere på www.kirkemusikskole.dk

03
feb

HR-rådgivning i Nakskov

Som en følge af omstruktureringer i stiftsadministrationen vil HR-afdelingen fremadrettet bestå af Lone S. Mortensen og Trine Frydkjær Paulsen. For at forbedre stiftets HR-rådgivning, tilbyder de at komme ud og møde menighedsrådene til en snak om, hvilke HR-relaterede emner der fylder i arbejdet som menighedsråd. Du kan møde HR-konsulenterne i Nakskov mandag den 3. februar i tidsrummet kl. 16.00 -19.00. Der er tale om åben rådgivning, som ikke kræver forudgående tilmelding.

Tanken er, at man her har mulighed for at drøfte HR-relaterede problemstillinger og spørgsmål. Såfremt der er noget skriftligt materiale, som I ønsker, at konsulenterne skal kigge på, er I velkomne til at sende det forinden til Lone S. Mortensen på mail lsm@km.dk.

09
feb

Døvegudstjeneste kl. 14.00

Efter gudstjenesten vil der være et oplæg om kommende døvegudstjenester.

19
feb

Kursus: Ny valgform til menighedsrådsvalget 2020

Når der i efteråret 2020 er valg til menighedsråd, vil det foregå efter et nyt regelsæt og med nye procedurer. Lær dem at kende på dette kursus, og bliv klogere på hvordan man sikrer en åben og gensidig debat mellem kandidater og folkekirkens medlemmer. En konsulent fra Landsforeningen af Menighedsråd vil fortælle om valgregler, hvordan man kan skaffe kandidater til valget, og hvordan man kan skabe interesse for at deltage i selve valgaftenen. Tilmelding senest den 12. februar 2020 til Jan Christensen på mail: jabi@mail123.dk. Arrangør: Menighedsrådsforeningen for Lolland Falster Stift.
Se invitationen her
Læs mere her: https://www.menighedsraad.dk/kurser/2020/9-valgkursus/

20
feb

HR-rådgivning i Maribo for menighedsråd

Som en følge af omstruktureringer i stiftsadministrationen vil HR-afdelingen fremadrettet bestå af Lone S. Mortensen og Trine Frydkjær Paulsen. For at forbedre stiftets HR-rådgivning, tilbyder de at komme ud og møde menighedsrådene til en snak om, hvilke HR-relaterede emner der fylder i arbejdet som menighedsråd. Du kan møde HR-konsulenterne i Maribo torsdag den 20. februar i tidsrummet kl. 16.00 -19.00. Der er tale om åben rådgivning, som ikke kræver forudgående tilmelding.

Tanken er, at man her har mulighed for at drøfte HR-relaterede problemstillinger og spørgsmål. Såfremt der er noget skriftligt materiale, som I ønsker, at konsulenterne skal kigge på, er I velkomne til at sende det forinden til Lone S. Mortensen på mail lsm@km.dk.

02
mar

HR-rådgivning i Sakskøbing for menighedsråd

Som en følge af omstruktureringer i stiftsadministrationen vil HR-afdelingen fremadrettet bestå af Lone S. Mortensen og Trine Frydkjær Paulsen. For at forbedre stiftets HR-rådgivning, tilbyder de at komme ud og møde menighedsrådene til en snak om, hvilke HR-relaterede emner der fylder i arbejdet som menighedsråd. Du kan møde HR-konsulenterne i Sakskøbing mandag den 3. marts i tidsrummet kl. 16.00 -19.00. Der er tale om åben rådgivning, som ikke kræver forudgående tilmelding.

Tanken er, at man her har mulighed for at drøfte HR-relaterede problemstillinger og spørgsmål. Såfremt der er noget skriftligt materiale, som I ønsker, at konsulenterne skal kigge på, er I velkomne til at sende det forinden til Lone S. Mortensen på mail lsm@km.dk.

03
mar

Stiftskursus: Få inspiration til konfirmandundervisningen og arbejdet med børn og babyer

Få inspiration til undervisningen af børnekonfirmander i 3.-4. klassesalderen og salmesang med børn. Vi vil se på folkekirkelige succeshistorier og på, hvordan man motiverer børn i sognet til at deltage i undervisningen. Kursusdagen om børne- og konfirmandundervisning og nye børnesalmer foregår tirsdag den 3. marts kl. 10.00 – 15.00 i Sundkirken, Linde Alle 34, 4800 Nykøbing F.
Er du forhindret denne dag, udbydes samme kursus af Roskilde Stift i Klostermarkskirken, Ringsted, onsdag den 4. marts. For mere information kontakt Kasper Høyer på kmh@km.dk

Dagens oplægsholdere er Hanne Høgild fra Konfirmandcentret/FU, sognepræst Simon Emil Koefoed og organist Martin Lysholm Hornstrup, sidstnævnte to er begge medlemmer af Forum for Børnesalmer. Kom og bliv inspireret til arbejdet med minikonfirmander og børnegudstjenester, og erfar hvor mange gode nye salmer, der skrives for børn! Læs mere her. Kurset foregår i Sundkirken, Nykøbing F. Tilmelding til Kasper Høyer på kmh@km.dk inden onsdag den 19. februar. Kurset er gratis at deltage i.
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med stiftets religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter.

11
mar

Kursusdag for præster om den meditative gudstjeneste

Kursus for præster. Den meditative gudstjenestes teologi er knyttet tæt til bønnens holdning, som den kommer til udtryk i længsel og hjertets åbenhed. Den åbner med nærvær og stilhed også mod erfaringen af at være et helt menneske. Liturgien har grundlæggende præg af enkelhed og stilhed for at vise deltagerne hen til lydhørhed og indre opmærksomhed. Derfor er dens ord få og salmerne korte, mens musikken kan spille en større rolle. Kursusdagen vil bestå i oplæg, præsentation af elementer til fordybelse og faglig udveksling. Underviserne er Peter Ruge, der også er underviser på FUV samt sognepræst Helle Brink fra Raklev i Kalundborg Provsti. Vi vil på kursusdagen præsentere konkrete redskaber til at understøtte en indre opmærksomhed: f.eks. enkle øvelser til at gøre sindet stille og understøtte nærvær, flere former for bøn og meditation, samt meditativ læsning af bibeltekster. Arr: Roskilde Stift, men præster fra Lolland-Falsters Stift er velkomne til at deltage. Det foregår onsdag den 11. marts 2020 - kl. 9.30 - 15.30 i Klostermarkskirken, Ringsted Pris: Gratis Tilmelding til uddannelseskonsulent Anita Hansen Engdahl på aen@km.dk Tilmeldingsfrist: 1. marts 2020

11
mar

Supervision for præster

Den 11. marts begynder et nyt supervisionshold. Supervisor er Lene Bischoff-Mikkelsen, som er uddannet supervisor fra Teologisk Pædagogisk Center, tidligere sognepræst i Agedrup på Fyn og formand for Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken. For yderligere oplysninger, kontakt Anne Birgitte Reiter på abre@km.dk.

12
mar

HR-rådgivning i Nykøbing F. for menighedsråd

Som en følge af omstruktureringer i stiftsadministrationen vil HR-afdelingen fremadrettet bestå af Lone S. Mortensen og Trine Frydkjær Paulsen. For at forbedre stiftets HR-rådgivning, tilbyder de at komme ud og møde menighedsrådene til en snak om, hvilke HR-relaterede emner der fylder i arbejdet som menighedsråd. Du kan møde HR-konsulenterne i Nykøbing F. torsdag den 12. marts i tidsrummet kl. 16.00 -19.00. Der er tale om åben rådgivning, som ikke kræver forudgående tilmelding.

Tanken er, at man her har mulighed for at drøfte HR-relaterede problemstillinger og spørgsmål. Såfremt der er noget skriftligt materiale, som I ønsker, at konsulenterne skal kigge på, er I velkomne til at sende det forinden til Lone S. Mortensen på mail lsm@km.dk.

18
mar

Menighedsrådsforeningens generalforsamling

Onsdag den 18. marts er der generalforsamling i Menighedsrådsforeningen. Det foregår i Maribo. Indkaldelse følger.

22
mar

Højmesse med markering af den nye bibeludgivelse "Bibelen 2020"

Højmesse med markering af Bibelselskabets nye nudanske bibeloversættelse Bibelen 2020. Gudstjenestens tekstlæsninger vil være fra den nye oversættelse.
Prædikant: Marianne Gaarden.

21
apr

Kursusdag i homiletik

1 ud af 2 kursusdage for præster om homiletik. Holdes i samarbejde med Roskilde Stift. På dette kursus kan man blive klogere på, hvordan læsning af evangelieteksten bidrager til prædikenforberedelsen. Kurset tager udgangspunkt i Thomas G. Longs bog ”The Witness of Preaching”. Den anden kursusdag er 5. Maj i sognegården i Vordingborg.

23
apr

Workshop: Preaching as spiritual formation

Præster inviteres til en dags workshop i Maribo med fokus på prædiken, åndelig fordybelse, poesi og kunst. Stiftet udbyder i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter dette kursus ved Dawn Ottoni-Wilhelm, som er professor i homiletik og gudstjeneste på Bethany Theological Seminary i Richmond, Indiana (USA), forfatter og bidragsyder til en lang række bøger om prædikenen international, en anerkendt foredragsholder og workshopleder samt formand for Societas Homileticas. Man kan se frem til en dag med øvelse i at prædike, hvor Dawn Ottoni-Wilhelm vil hjælpe deltagerne med at blive bedre til at integrere litteratur, kunst, poesi og egen spiritualitet i deres prædikener og få bibelteksterne til at tale ind i præsternes egen kontekst. Der vil både være undervisning og kollegial samtale og erfaringsudveksling – og måske også mulighed for at arbejde med den kommende prædiken. Workshoppen foregår i Maribo kl. 10.00-15.00. Der vil blive serveret frokost, kaffe og te. Læs mere om program og tilmelding her.

Vis flere