lfstift.dk
Kalender

Stiftets kalender

30
sep

Kursus for præster: Gudstjenestedebat 2.0 - hvad har vi lært af coronakrisen?

Onsdag den 30. september kl. 9.30 - 14.30 er der kursusdag om forårets udfordringer on- og offline. Det utænkelige skete! Kirkerne lukkede, og i lang tid var der lukket for gudstjenester i kirkens rum. Til gengæld blomstrede de digitale gudstjenester op. Vi var ellers i gang med en gudstjenestedebat, hvor traditionens formfuldendte og gennem generationer finpudsede og overleverede højmesse blev sat over for nye, mere frie udtryk og former. Pludselig stod vi i en situation, hvor vi bare behøvede lidt håndsprit og en selfiestang for at holde gudstjeneste. Har det tilført nye vinkler til gudstjenestedebatten? Har den digitale gudstjeneste fremtiden for sig? Hvad er en god, digital gudstjeneste? Og hvad gør det ved forståelsen af prædiken, liturgi og menighedens fællesskab? Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Lolland-Falsters Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift. Det foregår i Frederiksberg Kirkes menighedshus i København. Se fuld invitation og program her. Det foregår den 30. september 2020 - kl. 9.30 - 14.30 i Frederiksberg Kirkes menighedshus, Pile Allé 3.
Arr: Udvalget for efteruddannelse i Helsingør og København Stift
Tilmelding senest 1. september til stiftssekretær Louise V. Andersen på lfstift@km.dk.

03
okt

Landemode - årsmødet i Lolland-Falsters Stift

Landemodet (årsmødet i Lolland-Falsters Stift) er en vigtig del af stiftets årlige program. I år er det flyttet til lørdag den 3. oktober, da det ikke kunne gennemføres her i foråret på grund af coronavirus. På grund af de aktuelle restriktioner (af 25. september) vil det ikke være muligt at holde landemodet som planlagt i Bangs Have med forplejning og oplæg. Derfor vil landemodet bestå af et kortere arrangement i Maribo Domkirke i forlængelse af årets landemodegudstjeneste. Programmet for lørdag den 3. oktober er: 13.00 – Landemodegudstjeneste i Maribo Domkirke ved provst Johannes Kruse Kristensen. 14.00 - Kort præsentation af den nye bog ”Vel mødt under sky på kirkesti. Udfordringer og muligheder for folkekirken i Lolland-Falsters Stift” ved biskop Marianne Gaarden. 14.15 - Uddeling af Lolland-Falsters Stifts initiativpris 2020 14.30 - Tak for i dag og udlevering af et gratis eksemplar af den nye bog til menighedsrådsmedlemmer (inklusiv afgående og nye medlemmer) og præster. Spørgsmål til programmet kan rettes til stiftsadministrationen på mail: lfstift@km.dk eller telefon 54 85 02 11.

11
nov

Lolland-Falsters stiftskonvents årlige møde

Lolland-Falsters stiftskonvent afholder sit årlige møde onsdag den 11. november i Sognets Hus kl. 10.30. Foredragsholderne er: Holger Villadsen: ”Genbrug af GT - Om anvendelse af gammeltestamentlige læsninger i en kristen gudstjeneste” Marianne Wagner: ”Ro og orden maa præge Landet – et forsøg på at redegøre både for de kirkelige retningers og den folkelige stillingtagen til samarbejdspolitikken samt deres argumentation for at gå til modstand ud fra konfliktpunktet – lydighed mod øvrigheden.”

13
dec

Døvegudstjeneste med advent- og juletema

Der er fast tradition for at holde døvegudstjeneste med advent- og juletema i Sakskøbing Kirke. Du kan allerede nu sætte kryds ved søndag den 13. december 2010, 3. søndag i advent, i Sakskøbing Kirke. Dette arrangement vil blive opdateret her på siden.