Ressourcepræster
Kirken og mennesker med særlige behov

Kirken og mennesker med særlige behov

Sp. Hanne Lundsgaard, Toreby
Email: HALU@km.dk
Telefon: 21 79 51 19
(Mandag er fridag)

Sp. Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Email: GSLA@km.dk
Telefon: 54 78 05 48
(Fredag er fridag)

Stiftets præster er velkomne til at kontakte os, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp til arbejdet med udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov.

Det gælder både i forbindelse med undervisning og afholdelse af gudstjenester for og med mennesker med særlige behov.

Vi har begge arbejdet med området i en årrække.

Undervisning af konfirmander og minikonfirmander med særlige behov kan give særlig udfordringer, og der findes derfor også en erfa-gruppe, hvor vi mødes jævnligt. Alle er velkomne i gruppen, man kan kontakte os, hvis man er interesseret.

Som ressourcepersoner er vi bindeled mellem stiftet og landsnetværket vedr. Folkekirke og særlige behov.

Vi deltager i de årlige netværksmøder og bringer derfra ny viden og inspiration med hjem til stiftet.