Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige funktioner
Beredskabspræster

Beredskabspræster

Folkekirken har 45 katastrofeberedskabspræster, som står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.

Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra. 

Hvorfor en præst?

Præster har stor erfaring med at tale med mennesker i sorg og krise. Derfor er de en del af regionernes psykosociale beredskab, der sammen med politi, sygeplejersker, falckreddere og psykologer træder til med akut hjælp ved større ulykker og katastofer.

Beredskabspræsten:

  • tilbyder sjælesorg og samtale til tilskadekomne og pårørende samt politi, beredskab og andre, der måtte være berørt af en voldsom hændelse.
  • hjælper med ritualer og mindegudstjenester 
     
  • formidler kontakt til psykologer, psykiatere og læger
  • samarbejder med de berørtes sognepræst eller ledere i andre trossamfund
  • kan åbner kirker og sognegårde og skaber samling for mennesker, som er berørt af ulykker og kriser.
  • kan træde til, hvis politiet ønsker, at en præst er tilstede, når efterladte skal overbringes beskeden om, at de har mistet et menneske, der står dem nær. Se en video om at være dødsbud her.

Akut hjælp ved ulykker og katastrofer 

Præster har stor erfaring med at tale med mennesker i sorg og krise. Derfor er de en del af regionernes psykosociale beredskab, der sammen med politi, sygeplejersker, falckreddere og psykologer træder til med akut hjælp ved større ulykker og katastofer.

Katastrofeberedskabspræsterne kan også hjælpe med at etablere kontakt til de berørtes lokale sognepræst, ligesom de også kan hjælpe med at etablere kontakt til religiøse ledere fra andre trossamfund.

Sådan tilkaldes katastrofeberedskabet

Både sundhedsvæsen, politi, virksomhedsledelser og lignende kan alarmere Folkekirkens Katastrofeberedskab. 

Alarmering skal ske til beredskabsteamet i den region, hvor hændelsen er sket, eller på det landsdækkende alarmeringsnummer:

Kurser og uddannelse

Beredskabspræsterne skal hvert år deltage i kurser og øvelser for at få den fornødne efteruddannelse, så de kan indgå i et godt samarbejde med politi, redningsvæsen, psykologer og andre relevante fagpersoner.

Håndbog for præster

De danske beredskabspræster har udarbejdet en håndbog til præster, der tilkaldes i forbindelse med en katastrofe eller større ulykke.

Den er samtidig en nærmere beskrivelse af folkekirkens katastrofeberedskab.

Du kan se den nærmere beskrivelse af katastrofeberedskabet her.

Læs mere om folkekirkens katastrofeberedskab her