Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcepræster
Kirken og mennesker med særlige behov

Kirken og mennesker med særlige behov

Folkekirken er et bredt fællesskab med plads til alle. For de, der har særlige behov eller udviklingshandicap er der ekstra støtte at få fra lokale ressourcepræster

Sp. Hanne Lundsgaard, Toreby
Email: HALU@km.dk
Telefon: 21 79 51 19
(Mandag er fridag)

Sp. Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Email: GSLA@km.dk
Telefon: 54 78 05 48
(Fredag er fridag)

Stiftets præster er velkomne til at kontakte Lolland-Falsters to ressourcepræster, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp til arbejdet med udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov.

Det gælder både i forbindelse med undervisning og afholdelse af gudstjenester for og med mennesker med særlige behov.

Hanne Lundgaard og Gitte Sylvest Larsen har begge arbejdet med området i en årrække.

Undervisning af konfirmander og minikonfirmander med særlige behov kan give særlig udfordringer, og der findes derfor også en fælles, faglig gruppe, der mødes jævnligt. Alle er velkomne i gruppen, og man kan kontakte en af de to ressourcepræster, hvis man er interesseret.

Ressourcepræsterne er bindeled mellem stiftet og landsnetværket vedrørende Folkekirke og særlige behov. De deltager i de årlige netværksmøder og bringer derfra ny viden og inspiration med hjem til stiftet.

Find en oversigt over alle stifternes ressourcepræster her.