lfstift.dk
Til præsterne

Gudstjenesteudvalget

Sp. Mette Marie Trankjær

Email: MTR@km.dk
Telefon: 54 44 51 24

Sp. Hans Maaløe
 

Email: HMAA@km.dk
Telefon: 54 78 66 67