Aktuelt 2021
Nyheder

Hjælp til menighedsrådene: Se, hvad stiftet kan tilbyde

Menighedsrådene kan altid kontakte stiftets ansatte, hvis de har brug for hjælp til konkrete opgaver eller mere generel rådgivning og vejledning i forbindelse med deres arbejde.

Af Kirsten Weiss Mose og Anne-Sofie Holm

Menighedsrådene spiller en afgørende rolle i folkekirkens arbejde; som arbejdsgivere og ansvarlige for sognets økonomi, bygninger og kirkens liv og vækst.

Stiftsadministrationen i Lolland-Falsters Stift har et indgående kendskab til de vilkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og et udpræget kendskab til de lokale forhold i stiftet.

Menighedsrådene er altid velkomne til at henvende sig til stiftsadministrationen, uanset hvilke udfordringer, der er tale om. Stiftsadministrationen vil til enhver tid gøre, hvad der er muligt for at hjælpe, og det er ganske gratis.

 

Det tilbyder stiftsadministrationen

 • Arbejdstilrettelæggelse (arbejdstid, rådighedstid og rammetid)
 • Disciplinære skridt eller afskedigelse
 • Rådgivning om barsel, ferie, feriedage og sygdom
 • Samarbejdsaftaler, eksempelvis hvis to eller flere menighedsråd aftaler at dele en organist
 • Referater og mødenotater i sager mellem menighedsrådene/ansatte
 • Udarbejdelse af udkast til stillingsannoncer
 • Rådgivning i forhold til vurdering af stillingsstørrelser
 • Udarbejdelse af udkast til ansættelsesbeviser
 • Spørgsmål om ansættelsesforhold
 • Rådgivning i forhold til lønspørgsmål og -forhandlinger
 • Bygge- og restaurationssager vedrørende kirker, øvrige bygninger på kirkegården og præstebolig
 • Spørgsmål vedr. gravstedsaftaler
 • Spørgsmål til ind- og udlån
 • Vejledning til menighedsrådsmedlemmer med forskellige funktioner
 • Vejledning om webtilgængelighed og hjemmeside, herunder eksempelvis spørgsmål om ophavsret på billeder brugt på hjemmeside
 • Juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning
 • Hjælp og sparring til det lokale kommunikationsarbejde
 • Sparring ved samarbejdsvanskeligheder
 • Hvis det ønskes og det letter arbejdsgangene, kommer relevante medarbejdere fra stiftsadministrationen gerne på besøg hos det enkelte menighedsråd for at yde assistance

 

Derudover er stiftsadministrationen altid tilgængelig på enten telefon 54 85 02 11 eller e-mail lfstift@km.dk.

 

Baggrund

 • Kirkeministeriet har besluttet at ophæve aftalen fra 2011 om opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet selv
   
 • Det betyder, at der ikke længere er fælles principper for rådgivning og betjening af menighedsråd og provstiudvalg 
   
 • I den anledning sender landets stiftsadministrationer informationer til menighedsrådene om, hvad de kan bruge stiftsadministrationerne til.