Til præsterne
Studieuge for præster

Studieuge for præster i Lolland-Falsters Stift


Stiftets præster har mulighed for en uges studieorlov årligt. 

Ordningen fungerer ved, at præsterne giver hinanden mulighed for frihed til studier svarende til 6 sammenhængende dage. Det betyder, at I gensidigt dækker hinanden ind i den pågældende uge i forhold til kirkelige handlinger, konfirmander, telefon, samtaler o.l. på alle ugens hverdagen.

Ordningen kan ikke omfatte søndage, og det forudsættes, at man kun
benytter sig af studieuge 1 gang om året. Det er ligeledes en
forudsætning, at såfremt der er afholdt studieuge, kan der ikke overføres
det tilsvarende ikke afholdt ferie/særlige feriedage.
Hvis I er enige om at give hinanden en sådan studieuge, skal det ikke
registreres, men blot meddeles provsten forinden, ligesom også
menighedsrådet og personalet bør være orienteret.