Til menighedsrådene
Restaurerings- og byggeprojekter
Vesterborg Kirke - Foto: Bendix Jensen

Rådgivning i restaurerings- og byggeprojekter

Ud over kirkens liv og vækst er det menighedsrådets opgave at sørge for, at  kirken og dens inventar og udsmykning vedligeholdes. Det være sig alt fra almindelig vedligeholdelse og renovering til opførelse af nye bygninger såsom  mandskabsrum til gravere o.lign.

Vi hjælper menighedsrådene og kan rådgive i juridiske spørgsmål i sager om f.eks.

  • Rådgivningskontrakter 
  • Udbud i forbindelse med byggesager, køb og sal
  • Leje- og forpagtningskontrakter
  • Lån i stiftsmidlerne

I sager, der vedrører ombygning, ændring og restaurering af kirker, er det stiftsøvrigheden, der som myndighed godkender projekterne efter at have indhentet udtalelser fra konsulenterne. Vi vejleder gerne menighedsrådet igennem hele processen.

Menighedsrådet, provstiudvalget og stiftet indgår i et tæt samarbejde, så der tidligt i forløbet bliver indhentet den nødvendige faglige og økonomiske viden, der gør projektet til en succes. 

På DAP finder I stifternes "Håndbog om bygninger og arealer" (kræver login på DAP), som beskriver fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggeprojekter, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m. Håndbogen giver samtidig et overblik over, hvornår et projekt kræver godkendelse fra enten provstiudvalget eller stiftet.

Konsulentrunder - menighedsrådets mulighed for yderligere råd og vejledning

To gange om året - forår og efterår - inviterer vi jer, der skal i gang med nye projekter vedr. kirke, kirkegård eller tilknyttede bygninger, til at melde jeres projekt til konsulentrunden. Der træffes ikke afgørelser på disse runder, men I kan få råd og vejledning til at arbejde videre med jeres projekt. 

Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseets konsulent deltager altid i disse konsulentrunder. De øvrige konsulenter deltager, hvis der er projekter, der er relevante inden for deres områder. Konsulenternes deltagelse er gratis for menighedsrådene. Dog skal menighedsrådet betale udgiften, hvis projektet kræver kirkegårds- eller varmekonsulentens deltagelse.

Invitationen til konsulentrunden vil altid blive lagt på DAP.

Rådgivning i byggesager:

Trine Frydkjær Paulsen
Specialkonsulent

Tlf.: 54 84 07 08
Email: TRFP@km.dk

Oversigt over planlagte PU-møder i stiftets fire provstiudvalg:


Maribo Domprovsti

Mandag den 23. april
Torsdag den 28. maj
Mandag den 18. juni
Onsdag den 15. august er der fælles PU-møde med Lolland Vestre Provstiudvalg
Onsdag den 22. august
Onsdag den 5. september
Torsdag den 6. september
Mandag den 24. september
Mandag den 29. oktober
Torsdag den 22. november
Mandag den 17. december


Lolland Vestre Provsti
Tirsdag den 10. april
Tirsdag den 8. maj
Tirsdag den 12. juni
Onsdag den 15. august er der fælles PU-møde med Maribo Domprovstiudvalg
Onsdag den 22. august - offentligt budgetsamråd.


Falster Provsti  

Tirsdag den 8. maj
Tirsdag den 12. juni 
Tirsdag den 21. august 
Tirsdag den 28. august - Budgetsam-råd i Lindeskovkirken
Tirsdag den 4. september
Tirsdag den 2. oktober 
Tirsdag den 6. november 
Tirsdag den 4. december 


Lolland Østre Provsti

Tirsdag den 17. april
Tirsdag den 15. maj
Onsdag den 20. juni 
Mandag den 27. august
Torsdag den 30. august -budgetsamråd
Tirsdag den 4. september
Tirsdag den 9. oktober
Tirsdag den 13. november
Tirsdag den 11. decemberHåndbøger på DAP
(kræver login)

Stiftets konsulenter

Nationalmuseets kirkeafd.
Frederiksholms Kanal 12, 1220 Købehavn K
Tlf.: 33 13 44 11
Email: 
kirkekonsulenter@natmus.dk 

Kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
Løjesøvej 13
3670 Veksø
Tlf.: 47 17 02 16
Email: cs@skibsted.eu

Bygningskonsulent for præstegårde
Arkitekt Kjeld Andersen
A-plan Arkitekter
Slotsgade 54, st. th.
4800 Nykøbing F 
Tlf.: 55 72 65 00
Email: a-plan@a-plan.dk

Præstegårdskonsulent
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
Email: kontakt@vkst.dk

Konsulent i kirkeklokker og klokkespil
Klokkenist Per Rasmus Møller Nørregade 4
8550 Ryomgaard
Tlf.: 86 39 40 48 /
       23 80 44 28
Email: prm@km.dk

Højttalerkonsulent
Dan Popescu Skodsborgparken 38
2942 Skodsborg
Tlf.: 45 80 29 04

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen Stationsvej 1a
4320 Lejre
Tlf.: 46 37 33 09 / 
       20 76 07 32
Email:
kpo@roskildedomkirke.dk

Varme-, energi- og klimakonsulent
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 34 63 / 
       20 15 35 30
Email: 
poul.klenz.larsen@privat.dk

Provstirevision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisor Rasmus Dehn Larsen
Toldbuen 1
4700 Næstved
Telefon: 55 75 86 14
Mobil.:   51 83 79 43
Email: rel@pwc.dk