Fortsæt til hovedindholdet
Rådgivning om HR og byggesager
Restaurerings- og byggeprojekter
Vesterborg Kirke - Foto: Bendix Jensen

Rådgivning i restaurerings- og byggeprojekter

Få hjælp til byggesager

Ud over kirkens liv og vækst er det menighedsrådets opgave at sørge for, at  kirken og dens inventar og udsmykning vedligeholdes. Det være sig alt fra almindelig vedligeholdelse og renovering til opførelse af nye bygninger såsom  mandskabsrum til gravere og lignende.
 

Vi hjælper menighedsrådene og kan rådgive i juridiske spørgsmål i sager om f.eks.

  • Rådgivningskontrakter
  • Udbud i forbindelse med byggesager, køb og sal
  • Leje- og forpagtningskontrakter
  • Lån i stiftsmidlerne

I sager, der vedrører ombygning, ændring og restaurering af kirker, er det stiftsøvrigheden, der som myndighed godkender projekterne efter at have indhentet udtalelser fra konsulenterne. Vi vejleder gerne menighedsrådet igennem hele processen.

Menighedsrådet, provstiudvalget og stiftet indgår i et tæt samarbejde, så der tidligt i forløbet bliver indhentet den nødvendige faglige og økonomiske viden, der gør projektet til en succes. 

På DAP finder I stifternes "Håndbog om bygninger og arealer" (kræver login på DAP), som beskriver fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggeprojekter, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m. Håndbogen giver samtidig et overblik over, hvornår et projekt kræver godkendelse fra enten provstiudvalget eller stiftet.

Læs mere om tilgængelighed i kirkerne her
 

Få besøg: Konsulentrunde giver mulighed for råd og vejledning

Flere gange om året inviterer vi jer, der skal i gang med nye projekter vedr. kirke, kirkegård eller tilknyttede bygninger, til at melde jeres projekt til konsulentrunden. Der træffes ikke afgørelser på disse runder, men I kan få råd og vejledning til at arbejde videre med jeres projekt. 

Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseets konsulent deltager altid i disse konsulentrunder. De øvrige konsulenter deltager, hvis der er projekter, der er relevante inden for deres områder. Konsulenternes deltagelse er gratis for menighedsrådene. Dog skal menighedsrådet betale udgiften, hvis projektet kræver kirkegårds- eller varmekonsulentens deltagelse.

Invitationen til konsulentrunden vil altid blive lagt på DAP.

Kontakt for rådgivning i byggesager

Trine Frydkjær Paulsen
Specialkonsulent

Tlf.: 54 84 07 08
Email: TRFP@km.dk