Få rådgivning af stiftet
Restaurerings- og byggeprojekter
Vesterborg Kirke - Foto: Bendix Jensen

Rådgivning i restaurerings- og byggeprojekter

Ud over kirkens liv og vækst er det menighedsrådets opgave at sørge for, at  kirken og dens inventar og udsmykning vedligeholdes. Det være sig alt fra almindelig vedligeholdelse og renovering til opførelse af nye bygninger såsom  mandskabsrum til gravere o.lign.
 

Vi hjælper menighedsrådene og kan rådgive i juridiske spørgsmål i sager om f.eks.

  • Rådgivningskontrakter
  • Udbud i forbindelse med byggesager, køb og sal
  • Leje- og forpagtningskontrakter
  • Lån i stiftsmidlerne

I sager, der vedrører ombygning, ændring og restaurering af kirker, er det stiftsøvrigheden, der som myndighed godkender projekterne efter at have indhentet udtalelser fra konsulenterne. Vi vejleder gerne menighedsrådet igennem hele processen.

Menighedsrådet, provstiudvalget og stiftet indgår i et tæt samarbejde, så der tidligt i forløbet bliver indhentet den nødvendige faglige og økonomiske viden, der gør projektet til en succes. 

På DAP finder I stifternes "Håndbog om bygninger og arealer" (kræver login på DAP), som beskriver fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggeprojekter, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m. Håndbogen giver samtidig et overblik over, hvornår et projekt kræver godkendelse fra enten provstiudvalget eller stiftet.

Læs mere om tilgængelighed i kirkerne her

Konsulentrunder: Menighedsrådets mulighed for yderligere råd og vejledning

Flere gange om året inviterer vi jer, der skal i gang med nye projekter vedr. kirke, kirkegård eller tilknyttede bygninger, til at melde jeres projekt til konsulentrunden. Der træffes ikke afgørelser på disse runder, men I kan få råd og vejledning til at arbejde videre med jeres projekt. 

Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseets konsulent deltager altid i disse konsulentrunder. De øvrige konsulenter deltager, hvis der er projekter, der er relevante inden for deres områder. Konsulenternes deltagelse er gratis for menighedsrådene. Dog skal menighedsrådet betale udgiften, hvis projektet kræver kirkegårds- eller varmekonsulentens deltagelse.

Invitationen til konsulentrunden vil altid blive lagt på DAP.

Rådgivning i byggesager:

Trine Frydkjær Paulsen
Specialkonsulent

Tlf.: 54 84 07 08
Email: TRFP@km.dk


Håndbøger på DAP
(kræver login)

Stiftets konsulenter

Nationalmuseets kirkeafd.
Frederiksholms Kanal 12, 1220 Købehavn K
Tlf.: 33 13 44 11
Email: 
kirkekonsulenter@natmus.dk

Kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt MAA MDL 
Anne Galmar
VEGA landskab Aps
Sturlasgade 14 M, 2.
2300 København S
Tlf.: 61 79 17 55
Email: ag@vegalandskab.dk

Bygningskonsulent
Arkitekt MAA
Dan Betak
dlbetak.com
Pilevej 8
4295 Stenlille
Tlf.: 22 88 91 35
Email: dlb@dlbetak.com

Præstegårdskonsulent
VKST
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 86 50 00
Email: kontakt@vkst.dk

Konsulent i kirkeklokker og klokkespil
Klokkenist Per Rasmus Møller Nørregade 4
8550 Ryomgaard
Tlf.: 86 39 40 48 /
       23 80 44 28
Email: prm@km.dk

Højttalerkonsulent
Dan Popescu Skodsborgparken 38
2942 Skodsborg
Tlf.: 45 80 29 04

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen Stationsvej 1a
4320 Lejre
Tlf.: 46 37 33 09 / 
       20 76 07 32
Email:
kpo@roskildedomkirke.dk

Varme-, energi- og klimakonsulent
Civilingeniør Poul Klenz Larsen
Vilvordevej 55
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 34 63 / 
       20 15 35 30
Email: 
poul.klenz.larsen@privat.dk

Provstirevision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisor Rasmus Dehn Larsen
Toldbuen 1
4700 Næstved
Telefon: 55 75 86 14
Mobil.:   51 83 79 43
Email: rel@pwc.dk