Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2023
Nyheder

Køn, religion og spiritualitet - konference i Kristent-Muslimsk Samtaleforum 

Den 10. og 11. november blev KMS-konferencen 2023 afholdt i Dansk Muslimsk Union i Hvidovre. Kristen-Muslimsk samtaleforum (KMS) har siden 2006 holdt årlige konferencer for at fremme relationerne mellem kristne og muslimske ledere og tage initiativer til religionernes positive bidrag til samfundet.

Af teologistuderende Adrian Rasmus Friis 

Hvert år udvælges der fem kristne og fem muslimske repræsentanter, der skal stå for den næste konferences planlægning. Otte udpeges af kristne og muslimske organisationer, imens en kristen og en muslim af de tilstedeværende vælges på selve konferencen. Sidste år blev jeg valgt til selve konferencen i 2022 og har siddet i styregruppen for at planlægge konferencens sted, tema og program. 

I år var der 71 deltagere inklusiv tre biskopper fra folkekirken. Temaet i år var Køn, religion og spiritualitet. For Lolland-Falster Stiftsråd, som jeg repræsenterede, var det et oplagt tema. 2023 er 75-års jubilæet for kvindelige præster, og en af de tre først ordinerede kvindelige præster, Johanne Andersen, var præst for Lolland-Falsters Valgmenighed. Selve programmet handlede om hvordan køn bliver forstået i religionerne, og hvordan de forskellige køn forholder sig til religion. 

Fredag den 10. november begyndte med en kort velkomst og recitation af Koranen og læsning af Bibelen. Derpå kom et fagligt panel i tre dele og en spørgerunde, hvor der i alt var seks panelister. Den første handlede om Abraham/Ibrahim som en fælles mandlig figur i begge religioner. Præst og ekseget Søren Holst fortalte om Abraham som patriark fra et kristent perspektiv, mens dansk-muslimsk uddannet lærd og forfatter Mufti Imran bin Munir Husayn talte fra et muslimsk perspektiv. Den anden del var om Jomfru Maria/Maryam med katolske Søster Anna Mirijam Kaschner og radiovært og religiøs underviser Zainab Nazrati. Den sidste del med sognepræst og forfatter Marianne Aagard Skovmand og doktorand i Systematisk teologi på Uppsala Universitet Hasib Nasiri omhandlede mere generelt køn i Kristendommen og Islam.  

Samtaler på tværs

Det er interessant at høre om, hvor enige begge religioner kan være, og hvordan uenighederne måske faktisk er interreligiøse. For eksempel ville en typisk luthersk forståelse af Jomfru Maria nok have mere tilfælles med Zainab Nazratis oplæg om Maryam end den katolske marialogi, som Søster Anna Mirijam Kaschners fremlagde.

Om lørdagen hørte vi et oplæg om mænd og kvinders tilgang til religion af Brian Arly Jacobsen, der er lektor i religionssociologi på Københavns Universitet. Gennem undersøgelser kan man se, at kvinder generelt går mere i kirke og moske i Danmark. Hos muslimske immigranter, der ikke er født i Danmark, gik mændene mere til religiøse handlinger, men der sker et skift med danskfødte muslimer, der har en anden etnisk herkomst. Dette tyder på, at selvom der ikke er nogen konvertering, så sker der alligevel en form for integration med den danske religiøsitet og spiritualitet.  

Til sidst på dagen var der en pilgrimsvandring til den muslimske begravelsesplads, hvor mange muslimer fra hele Danmark vælger at blive begravet. To og to gik vi til og fra begravelsespladsen, hvor en kristen og muslim kunne tale med hinanden om temaet køn i forhold til religion og begravelse. Begge dage var der tid til bøn, og der blev også sørget for mad og overnatning.  

Næste år vil der igen være en konference. Tema og sted vil blive besluttet på et senere tidspunkt af den nye styregruppe. 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum  (KMS)

KMS blev etableret under karikaturkrisen i 2006. Kristne og muslimske 
ledere i Danmark så et fælles behov for at danne netværk med hinanden og skabe et rum med god tid til samtale. Gennem årene har de årlige konferencer medført både kendskab og venskab på tværs. I år har netværket eksisteret i 18 år, og det føles vigtigere end nogensinde, at vi mødes på tværs af lighed og forskellighed i vores samfund – både om det vi er enige og det vi er uenige om.