Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen februar 2021

Biskop Marianne Gaarden orienterer om nyt fra stiftet

Nedlukningen af samfundet trækker efterhånden tænder ud midt i vinterens mørke. Men heldigvis tændes der lys i kirkerne - både fysisk og åndeligt. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvad det betyder for nogle mennesker, der sidder alene og isolerede, eller hjemmearbejdende forældre med mindre skolesøgende børn, at kirkerne er åbne.

Nogle mennesker mærker ensomheden gnave mere end hidtil. Måneders isolation og afsavn sætter sit aftryk i sindet, det er tydeligt. Hos andre akkumuleres frustrationen over, at der lægges begrænsninger på den personlige udfoldelse, og at man er henvist til leve i sin sociale boble. Nogle lider under at være lukket inde i sociale sammenhænge, de ikke trives i, mens andre stortrives med det og hygger sig med hjemmebag, strikketøj og gåture.

Derfor glæder det mig, at kirken er åben i denne tid, og at mange præster rækker ud og tilbyder samtale, samvær og nærvær - ikke mindst til dem, der sidder alene. Nogle præster opholder sig i kirkerummet i et i forvejen annonceret tidsrum, så man kan komme forbi og få en kop kaffe og en snak. Andre tilbyder, at man kan ringe til dem, eller mødes og gå en tur - selvfølgelig med den nødvendige afstand. Vi finder nye måder at være sammen på, selvom vi sidder alene i denne tid.

Flere steder kommer der fortsat en del mennesker til gudstjenesterne - selvfølgelig inden for det tilladte antal. I nogle af de mindste landsbykirker har det endda været nødvendigt at sætte et skilt op på kirkedøren om, at kirken var fyldt - men her er der så også kun plads til otte mennesker på kirkebænkene. Men det vidner om, at lokalbefolkningen er glade for, at kirkerne er åbne, og at de kan komme derhen og mødes på behørig afstand, hvad enten det er til en gudstjeneste, en samtale med præsten eller alene for at bede en bøn blot eller blot få tid til eftertanke. Kirken kan være et helle for mange mennesker i denne tid.

Nogle præster holder små korte andagter for deres konfirmander i kirken, andre underviser dem digitalt, og atter andre mødes og går en tur med konfirmanderne i små grupper - noget både konfirmander og forældre har taget meget positivt imod. Og erfaringerne er, at præsten får mulighed for en samtale med konfirmanderne, som ikke lader sig gøre på store hold, der modtager samlet klasseundervisning. Gåture påvirker vores tanker, tale og psyken. Forskningen viser, at vi er skabt til at gå og bruge vores hjerne undervejs.

I de sidste par år har gudstjenestens liturgi været på den nationale dagsorden med udgangspunkt i tre teologisk velfunderede rapporter. Den liturgiske debat har imidlertid primært været båret af de i forvejen fagligt engagerede. Men de nye retningslinjer om maksimum 30 minutters højmesse har sat turbo på det brede engagementet i den liturgiske debat. For de fleste - også ikke så hyppige kirkegængere - har en holdning til, hvad der ikke må udelades i gudstjenesten; det være sig salmerne, velsignelsen eller noget helt tredje. Når pandemien er overstået, har vi et helt anderledes erfaringsnært grundlag for en liturgisk debat. Som en præst skriver, så er der vist ikke så meget tvivl om, at pandemien er en anledning til at reflektere over, hvordan vi er kirke, og det er jo i virkeligheden sundt!

Vi afventer fortsat opdaterede retningslinjer fra Kirkeministeriet om afholdelse af menighedsrådsmøder, og indtil da anbefaler jeg digitale møder, såfremt det er muligt.

Imens pandemien fortsat raser, og vi venter på vaccinernes udrulning og forårets komme, så kan vi samle værdifulde erfaringer og øve os i tålmodighedens kunst.

Konfirmationerne aftales lokalt i 2021

Det kan imidlertid være svært blot at væbne sig med tålmodighed, hvis man skal konfirmeres i foråret 2021. For kan det nu lade sig gøre i år?

Som tidligere udmeldt, så er det i år ikke muligt at give en entydig anbefaling for hele stiftet om, hvorvidt konfirmationerne skal flyttes. Det må bero på et lokalt skøn af den/de lokale sognepræst/er i samråd med menighedsrådet. Mange steder er der allerede taget beslutning om at udsætte konfirmationerne, mens man andre steder stadig fastholder den oprindelige dag i foråret, men med mulighed for at flytte den senere.

Kursus for præster

Mange har erfaret, at pandemien har gjort præstearbejde endnu mere grænseløst end under normale omstændigheder. Corona-træthed er et nyt begreb hos de fleste. Det tærer på kræfterne at planlægge, udskyde og aflyse igennem snart et helt år, samtidig med at man skal have overskud til at være til rådighed og rumme andre menneskers frustrationer, bekymringer og uvished for den fremtid, ingen af os kender. Sjælesorgen er i denne tid en vigtig del af præsters arbejde, men det er også vigtigt at have omsorg for sig selv. Derfor tilbyder stiftet en digital workshop i egenomsorg for præster, ledet af autoriseret psykolog Lise Jonsson-Sundbøll og præst og supervisor Pia Sundbøll. For yderligere information og tilmelding klik her.

Mød stiftsadministrationen og biskoppen

I januar havde stiftsadministrationen oprindeligt inviteret til et intromøde med de nye menighedsrådsmedlemmer - og de erfarne, der måtte ønske det - i bispegården for at hilse på nogle af medarbejderne og høre, hvad vi kan hjælpe jer med. Men som så meget andet er det fysiske møde desværre aflyst pga. corona.

I stedet vil vi holde digitale møder, hvor vi kan hilse på hinanden. Her kan menighedsrådsmedlemmer bl.a. få sat ansigt på stiftsadministrationens HR-medarbejdere og få at vide, hvem I fremover skal henvende jer til for rådgivning og hjælp til arbejdet i sognene.

For menighedsrådsmedlemmer generelt: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00 -21.00

For formænd og næstformænd: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00

For kontaktpersoner: Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 – 21.00

Tilmelding sker pr. mail til stiftet på lfstift@km.dk. Inden møderne modtager de tilmeldte nærmere information om de praktiske detaljer.

Vi glæder os til at hilse på jer på skærmen, og ikke mindst til, at vi atter kan mødes fysisk.

Gratis bog om stiftets kirkeliv 

I mellemtiden vil jeg gøre alle menighedsrådsmedlemmer opmærksomme på et stående tilbud. I oktober 2020 udgav stiftet bogen Vel mødt under sky på kirkesti. Det er en bog, hvori vi giver et overblik, indblik og udblik i folkekirkens arbejde på Lolland-Falster. 

Udgangspunktet for bogen er mine besøg hos menighedsrådene, hvor jeg spurgte: Hvad er jeres udfordringer, og hvilke muligheder ser I for fremtiden? Alle disse input og tråde har vi samlet i denne bog, som både indeholder en analyse af kirkernes nuværende situation, skitserer fremtidsudsigterne og kommer med konkrete bud på, hvordan og hvad man kan arbejde hen imod i sin lokale sognekirke. 

Da bogen netop er et arbejdsredskab og et oplæg til debat lokalt i sognene, er der et gratis eksemplar af bogen til alle menighedsrådsmedlemmer i Lolland-Falsters Stift. Godt en tredjedel af alle menighedsrådsmedlemmer i Lolland-Falsters Stift er nyvalgte ved menighedsrådsvalget i oktober 2020. Det er mange, og det er glædeligt, at I har mod på opgaven! 

Så til jer, der endnu ikke har fået et eksemplar af bogen Vel mødt under sky på kirkesti, så ligger den og venter på jer i stiftsadministrationen i Nykøbing F. Stiftets medarbejdere arbejder hjemme i denne tid, så kontakt bispesekretær Louise V. Andersen på tlf. 54 84 07 11 eller mail lfstift@km.dk for at aftale et tidspunkt, hvor I kan komme forbi og hente gratis bøger til jer selv eller jeres menighedsråd. 

Forhåbentlig har I tid til at læse, imens vi venter mere eller mindre tålmodigt på vinterens ende, på vaccinernes udrulning og på sommerens komme, hvor vi forhåbentlig atter kan få luft under vingerne og bevæge os frit. Mange individer lever i øjeblikket som sommerfuglelarver, der spinder en puppe omkring sig og er isoleret fra omgivelserne. Imens larven er forpuppet, sker der imidlertid en transformation. Så en dag, når varmen kommer, bryder den ud og bliver til en sommerfugl. Sådan tror og håber jeg også, det vil være for os alle; at vi har gennemgået en transformation og kommet styrkede ud af isolationen, når den tid kommer, hvor sommerfuglene atter flyver i luften omkring os.

God læselyst.

Venlig hilsen

Marianne Gaarden, biskop