lfstift.dk
Til menighedsrådene

Nyt om ansættelser og rokader

August 2019

Sognepræst Jane Christine Funch Svensson har flyttet pastorat fra Kappel-Vestenskov-Arninge pastorat til Sandby-Branderslev pastorat med bistand til Skt. Nikolai.

Provst Bjarne Madsen flytter embede fra Fejø pastorat til Skt. Nikolai pastorat. 

På Fejø vil konstitueret stiftspræstevikar Elin Olsen Rasmussen varetage embedet, indtil der findes en ny sognepræst.