Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Det religionspædagogiske udvalg har som sit formål at udruste og inspirere præster og kirkelige undervisere i stiftet til at prioritere og udvikle det religionspædagogiske arbejde.

Udvalget står for

  • vedligeholdelse af stiftets religionspædagogiske materialesamling,
  • afholdelse af religionspædagogiske kurser for stiftets præster og andre kirkelige medarbejdere

Udvalget tjener som samtale- og inspirationsforum for stiftets funktionspræster på det religionspædagogiske område, som er:

  • Kasper Høyer, som har en 25%-kvote som religionspædagogisk konsulent
  • Anna Sloth Jørgensen, som har en 50%-kvote i skoletjenesten SYLF og
  • Hanne Lundsgaard, som er stiftets kontaktpræst for udviklingshæmmede og kirke.

Medlemmer 2017 - 2021:

Formand
Sognepræst Hanne Lundsgaard, Toreby
Email: HALU@km.dk

Sekretær og religionspædagogisk konsulent
Sognepræst Kasper Høyer, Vesterborg
Email: KMH@km.dk

Sognemedhjælper Anne-Grethe Andersen, Toreby
Email: torebysmh@mail.dk

Sognepræst og konsulent i skoletjenesten
Anna Sloth Jørgensen, Karleby
Email: ASLJ@km.dk

Sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson, Errindlev
Email: ALNF@km.dk
Bestyrelsesmedlem - SYLF

Provst Johannes Olav Kruse Kristensen
Email: JOKK@km.dk
Bestyrelsesmedlem - SYLF

Stiftsrådets repræsentant
Ebbe Balck-Sørensen
Email: balck-soerensen@post.tele.dk


 

som stiftets præster og andre undervisere kan benytte. Se onlinekatalog og læs mere om udlån her.  


Om Folkekirkens Skoletjeneste
SYLF - Sydsjælland, Lolland og Falster

SYLF udbyder projekter om kristendom, religion, livsfilosofi og etik, historisk og nutidigt.


Skoletjenesten er lokalt funderet og har et samarbejde med alle kirkerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.


Den fælles skoletjeneste ledes af en bestyrelse.


Læs mere om SYLF