Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Det religionspædagogiske udvalg har til formål at udruste og inspirere præster og kirkelige undervisere i stiftet til at prioritere og udvikle det religionspædagogiske arbejde.

Udvalget står for

  • vedligeholdelse af stiftets religionspædagogiske materialesamling
  • afholdelse af religionspædagogiske kurser for stiftets præster og andre kirkelige medarbejdere

Udvalget tjener også som samtale- og inspirationsforum for stiftets funktionspræster på det religionspædagogiske område. 
Disse funktionspræster er:


Medlemmer af religionspædagogisk udvalg 2017 - 2021:

Formand
Sognepræst Kasper Høyer, Vesterborg
Email: kmh@km.dk

Sekretær
Sognepræst Ida Støckel Rolle, Nysted
Email: isr@km.dk

Næstformand
Sognepræst Hanne Lundsgaard, Toreby
Email: halu@km.dk

Sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson, Errindlev
Email: alnf@km.dk

Provst Johannes Olav Kruse Kristensen
Email: jokk@km.dk

Ebbe Balck-Sørensen (Stiftsrådet)
Email: balck-soerensen@post.tele.dk

Sognepræst og konsulent i skoletjenesten
Anna Sloth Jørgensen, Karleby
Email: aslj@km.dk
 

Materialebanken

Undervisningsmateriale til stiftets præster og andre undervisere: 
Se onlinekatalog og læs mere om udlån her.  


Kommende begivenheder:

Opdateres senere 

 

 

Om Folkekirkens Skoletjeneste
SYLF - Sydsjælland, Lolland og Falster

SYLF udbyder projekter om kristendom, religion, livsfilosofi og etik, historisk og nutidigt.

Skoletjenesten er lokalt funderet og har et samarbejde med alle kirkerne i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.
 

Den fælles skoletjeneste ledes af en bestyrelse.


Læs mere om SYLF