Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Kirken i sommerlandet

Kirken i sommerlandet

Kommissorium for stiftsudvalg for Kirken i sommerlandet 

Baggrund 

Fra stiftets strategi: 
Fremover vil stiftsrådet have øget fokus på både sommer- og helårsgæster. Lolland-Falster er et udpræget turismeområde og med et stigende antal flexboliger. Hvor flexboligerne fordeler sig over hele stiftets geografi, er det især på Falsters østkyst, Lollands sydkyst samt småøerne og området omkring Kragenæs og Bandholm, at der samles mange (sommer)gæster. Dem skal vi i højere grad række ud til. 

I perioden 2022-2025 har stiftsrådet derfor nedsat et stiftsudvalg for kirken i sommerlandet. Dette udvalg skal fokusere på, hvordan vi kan være kirke for Lolland-Falsters mange turister, sommerhus- og flexboligejere.  

Formål 

Udvalgets formål er at støtte og inspirere kirkelivet i stiftet til at række ud mod sæsonbeboere, herunder sommerhus- og flexboligejere samt turister, ved at tage initiativer og lave tilbud til præster, menighedsråd, menigheder og ansatte, samt facilitere samarbejde på tværs af sognegrænser. 

Ét af udvalgets første opgaver vil være at indsamle fakta. Herunder: Hvor mange turister besøger Lolland og/eller Falster? Hvor mange sommerhuse og flexboliger findes i kommunerne, og hvordan er de fordelt i de enkelte sogne? 
Derudover vil udvalget også undersøge følgende: Hvilke behov har turister, sommerhusejere og flexboligejere i forhold til kirkelig betjening?  

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udgav for nogle år siden en rapport om Kirken i sommerlandet. Den er udarbejdet pga. af feltstudier i tre jyske stifter, og vil kunne danne baggrund for det videre arbejde i Lolland-Falsters Stift. 

Udvalget skal være en samlende gruppe for arbejdet med turister, sommerhus- og flexboligejere, rundt omkring i stiftet. Udvalget kan give råd, hjælp og vejledning til de enkelte menigheder, og gerne opfordre og hjælpe til fælles reklamering/annoncering for områder med mange turister, sommerhusejere- og flexboligejere. Det kunne være med en hjemmeside, pamflet eller lignende, fx inspireret af ”Kirke på kysten” i Ribe Stift.  

Desuden kan udvalget facilitere og understøtte samarbejde på tværs af sognegrænser og planlægge fælles arrangementer, evt. i samarbejde med andre aktører. 

Udvalget kan yde økonomisk støtte til kirkelige aktiviteter i stiftet, der retter sig mod stiftets sæsonbeboere. 

Udvalget vil søge et tæt samarbejde med bl.a. Visit Lolland-Falster, turistforeningerne, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. 

Udvalgets sammensætning 

Til udvalget vælger stiftsrådet 5-7 personer.  
Udvalgets sammensætning skal bestå af repræsentanter fra sogne, der har mange turister, sommerhus- og/eller flexboligejere, og kan både være præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte, frivillige eller andre interesserede.  

Udvalgets sammensætning skal bestå af medlemmer fra begge af stiftets kommuner, og gerne med repræsentanter fra alle provstier. 

Udvalget kan vælge at nedsætte underudvalg efter behov, i forbindelse med særlige kirkelige aktiviteter og samarbejdsmuligheder i forhold til andre aktører, herunder kommunerne, organisationer og netværk. Udvalget beslutter selv sammensætningen af disse underudvalg, men diversiteten skal tilstræbes, lig udvalgets sammensætning. 

 

Medlemmer

Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse Sogn

Lisbeth Mannerup, sognepræst i Aastrup Sogn

Charlotte Backhaus, pilgrimspræst i Maribo Domsogn

Monica Djarnis, sognepræst i Kettinge-Bregninge Sogn

Bitten Petersen, sogne- og hospicepræst i Bandholm og Askø sogne

Anne Hopkins, menighedsrådsformand i Gloslunde- Græshave-Dannemare-Tillitse sogne

Steen Henriksen, formand for Falster Provstiudvalg

Strandkirken ved Marielyst er velbesøgt af sommerhalvårets mange turister. Foto: PH Bergmann