Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Gudstjeneste- og liturgiudvalg

Gudstjeneste- og liturgiudvalg

Kommissorium

Det er udvalgets opgave at støtte, at der i Lolland-Falsters Stift fortsat arbejdes med gudstjenestens former og -steder, og at forkyndelsen styrkes. Arbejdet skal ske i et samarbejde mellem præster og menighedsråd, med fælles mål om at være en nærværende kirke for sognebørn og gæster.

Det skal ske ved at udvalget

  • indhenter oplysninger om gudstjenestepraksis i stiftets sogne og formidler disse videre til drøftelse og inspiration lokalt
  • indhenter oplysninger om brug af alternative gudstjenesteformer og formidler disse videre til drøftelse og inspiration for andre sogne
  • gennemgår og drøfter de rapporter, der måtte komme fra biskoppernes liturgiudvalg og fra liturgisk forum med henblik på, at disse bliver videreformidlet til en kreds, der rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk og samtidig faciliterer en bred debat om disse i menighedsråd og menigheder
  • generelt skal sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken på Lolland-Falster – også blandt lægfolk, fx i form af temadrøftelser
  • skal drøfte, hvordan musik og korvirksomhed kan indgå i gudstjenesten og berige den

Udvalget sammensættes af 5-7 medlemmer.

Medlemmer

Palle Jacobsen, menighedsrådsmedlem i Nykøbing F. Sogn, formand

Mette Marie Trankjær, sognepræst i Horbelev Sogn

Laura Håkansson, sognepræst i Stormarks Sogn, (på barsel)

Jane Lindahl Svendsen, menighedsrådsmedlem i Rødbyhavn Sogn

Lene Sletved, menighedsrådsmedlem i Rødby Sogn

Jesper Idziak, menighedsrådsmedlem i Sandby-Branderslev Sogne