Stiftsrådet
Stiftsrådet styrker det kirkelige liv

Stiftsrådet styrker det kirkelige liv

Stiftsrådet fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag (dog højest 1 %) og beslutter, hvad beløbet skal bruges til.

Stiftsbidraget kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet varetager desuden forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Den består bl.a. af midler fra salg af ejendomme og indbetalinger til gravstedsvedligeholdelse.

Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og det er stiftsrådet, som fastsætter både indlåns- og udlånsrente af midlerne.

Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stiftsrådet fastlægger også stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalgene.


Planlagte møder i 2019:

Torsdag den 9. maj
kl. 9.00 - 11.00

Torsdag den 12. september
kl. 9.00 - 11.00

Torsdag den 5. december
kl. 10.00 - 12.30

Møderne afholdes i Bispegården, Østre Allé 2, Nykøbing F.

Dagsorden kan rekvireres i stiftsadministrationen på email: LFSTIFT@km.dk

Stiftsadministrationen er sekretariat for stiftsrådet.