Økonomi
Det bindende stiftsbidrag

Det bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet har på sit møde den 27. februar 2019 besluttet, at fastsætte indlånsrenten til 1% og udlånsrenten til 1% i 2020. 

Stiftsrådet besluttede endvidere at fastholde det bindende stiftsbidrag på 945.000 kroner.

Det bindende stiftsbidrag skønnes herved igen at ville udgøre ca. 0,7 % af de lokale kirkelige ligningsmidler.

Budgetgodkendelse 2019

Budgetgodkendelse 2018

Budgetgodkendelse 2017

Budgetgodkendelse 2016

Tidligere budgetgodkendelser kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen på email: LFstift@km.dk


BK nr 331 af 29/03/2014 om folkekirkens økonomi, § 23a:
"Stiftsrådet fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag (dog højest 1 %) og beslutter, hvad beløbet skal bruges til."