Fortsæt til hovedindholdet
lfstift.dk
Stiftsrådet

Hvad er et stiftsråd?

Stiftet: Folkekirken på regionalt niveau

Danmark er inddelt i 10 stifter. Ofte er stiftet opkaldt efter den by, hvor domkirken ligger, men i Lolland-Falsters Stift ligger domkirken i Maribo. Domkirken er ofte den største og flotteste kirke i stiftet, og det er blandt andet her, biskoppen ordinerer nye præster til tjeneste rundt omkring i stiftet. 
 

Hvem leder og arbejder i et stift?

Biskoppen er stiftets formelle overhoved.

Administrationen af stiftet som helhed finder sted gennem bispeembedet og det, man kalder for stiftsøvrigheden. Det er en todelt magtfordeling, som siden 1793 har bestået af biskoppen og en stiftamtmand.

Det er biskoppens opgave at føre tilsyn med præsterne og det kirkelige liv. 

Tilsynet med sognenes administrative og økonomiske forhold udøves af biskoppen og stiftamtmanden sammen. Dette tilsyn udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg.

Den nuværende stiftamtmand er Henrik Horster, som er ankechef ved Ankestyrelsen. Det er Ankestyrelsens direktør, som udpeger en person på ankechefniveau til at udføre hvervet som stiftamtmand i et stift.

Udover stiftets ledelse, er der ansat en stab af folk i stiftsadministrationen til at udføre det daglige administrative arbejde.

Siden 2009 har der desuden været et stiftsråd i alle stifter. Medlemmer af stiftsrådet er biskoppen, domprovsten (biskoppens stedfortræder) og repræsentanter for stiftets provster, præster og menighedsråd. Stiftsrådet er indtil videre mest en rådgivende instans uden egentlige beføjelser. Der er også en række forskellige udvalg i stifterne med ansvar for blandt andet mellemkirkeligt arbejde, diakoni, mission eller kommunikation.

Også Færøerne og Grønland har hver sin biskop. Grønland er det 11. stift i den danske folkekirke, hvorimod folkekirken på Færøerne siden 2007 fungerer helt uafhængigt af folkekirken i Danmark.

 

Læs mere om stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift her