Fortsæt til hovedindholdet
Viden
Nyheder

Uddannelse

Her kan du finde information om arbejdsmiljørelaterede uddannelser i folkekirken.

Folkekirkens arbejdsmiljøuddannelse 

Uddannelsen er lovpligtig for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe og skal give viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Landsforeningen for Menighedsråd udbyder på vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt supplerende efteruddannelseskurser efter de gældende regler.

Se mere om arbejdsmiljøuddannelsen ved at klikke her

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal tilbyde årlig supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøudvalget skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentant og provst vedrørende den supplerende uddannelse. Kompetenceudviklingsplanen bør tage udgangspunkt i de særlige arbejdsmiljøbehov, der er i pågældende provsti eller stift. 

Læs mere i ’Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster’

Supervisoruddannelse

Uddannelsen, der retter sig mod præster, udbydes af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Som uddannet supervisor kan præsten stå for kollegial supervision, der foregår lokalt i grupper af præster og former sig som en struktureret, faglig samtale:

Se mere om supervisoruddannelsen ved at klikke her

Supervisorerne har dannet interesseorganisationen "Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken" (SSiF).