Fortsæt til hovedindholdet
Konsulenter
Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Susanne Oxholm Bay Jacobsen, uddannelseskonsulent og sognepræst i Købelev-Vindeby Sogn og Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogn

Som uddannelseskonsulent i Lolland-Falsters Stift er det min opgave at tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Når et menighedsråd vælger en nyordineret præst, er det min opgave, at præsten de første 20-24 måneder af sit virke også er i et introduktionsforløb kaldet ”NY PRÆST”. Introduktionsforløbet  skal sikre, at præsten får en god modtagelse, trives og får den nødvendige hjælp til at virke i embedet med faglig dygtighed. 

Mine opgaver er at:

 • Lede introduktionssamtalen sammen med provsten og anvise mentorer efter anvisninger fra det gejstlige tilsyn.

   
 • Samarbejde med FUV om evt. indplacering af præsten i faglige netværk eller supplerende undervisningstilbud.

   
 • Udfylde og justere introduktionsplanen og sørge for, at alle aktører omkring præsten har en opdateret version af denne.

   
 • Lede og understøtte mentorkorpset.

   
 • Følge op på præster, som skifter stilling under introduktionsforløbet. 

   
 • Besøge præstens på dennes arbejdsplads efter ca. 6 måneder og give sparring omkring arbejdstilrettelæggelse.

   
 • Sikre at præsten får religionspædagogisk sparring samt sparring vedrørende liturgisk adfærd og prædiken efter de rammer, som er fastsat.

   
 • Sikre at præstens mentorforløb fungerer hensigtsmæssigt.

   
 • Stå til rådighed for spørgsmål fra præst, mentorer og stiftets øvrige konsulenter.

Kontakt Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Telefon: 54 93 20 30
Email: SOXJ@km.dk

 

Ny præst

Du kan læse mere om "Uddannelsesplanen for NY PRÆST – Folkekirkens integrerede præsteuddannelse" på FUV's hjemmeside: https://www.fkuv.dk/uddannelse/uddannelsesplan-for-ny-praest