Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2020
Nyheder

Stående tilladelse til at bruge Bibelen 2020 i gudstjenesten

Bibelen 2020 er en nudansk oversættelse af Bibelen til et mere mundret og nutidigt sprog. Foto: Bibelselskabet.

Af biskop Marianne Gaarden

I marts midt under forårets corona-nedlukning udkom Bibelen 2020. Det er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen, der er formuleret på et alment forståeligt og nutidigt dansk. Det er en forskningsbaseret oversættelse, hvor både eksperter i græsk og hebraisk, men også forfattere og sprogfolk har arbejdet med sproget i de bibelske tekster. Endvidere er 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet i alle aldre blevet inddraget i arbejdet undervejs med oversættelserne.

Hensigten med Bibelen 2020 er en ny oversættelse af Biblen, der understøtter forståelsen for den læser, der ikke er vant til at komme i kirken. Der er arbejdet med formuleringerne, så det er nemmere at forstå teksternes indhold, og så meningen træder tydeligere frem. Bibelen 2020 er således formuleret i et mere mundret og nutidigt sprog, og ord, som kan være svære at forstå, eller som opleves som ’gammeldags’, er fjernet. Bibelen 2020 tager imidlertid ikke udgangspunkt i gudstjenestens liturgiske rum, og den er derfor heller ikke autoriseret.

Jeg giver alle stiftets præster og menighedsråd en stående tilladelse til, at ”Bibelen 2020” kan bruges i stiftets højmesser og øvrige gudstjenester.

Den autoriserede bibel kan være svær at begribe, men måske nemmere at lade sig gribe af. Meningen med ordene er ikke altid til at forstå, de kan være mere højstemt, rumme en større poesi, og der er flere gentagelser og mere rytme og klang. Der er således gode grunde til at fortsætte med at bruge den autoriserede bibel i gudstjenesten.

Hvis man i stedet vælger at anvende Bibelen 2020, kan det risikeres, at den vante kirkegænger vil savne de kendte tekster. Men der vindes det, at den kirkegænger, der ikke så ofte sidder på kirkebænken, kan værdsætte de mere forståelige tekster.

Om man vælger at bruge Bibelen 2020 eller fortsætte med den autoriserede bibel er derfor både et spørgsmål om, hvad menighedsråd og præst ønsker med gudstjenesten, og hvem der sidder på kirkebænken.

Såfremt man ønsker at anvende Bibelen 2020, skal det ske på følgende betingelser:

  1. Hvis man ønsker at anvende Bibelen 2020 i højmessen, henstilles til, at man i menighedsrådet forinden udførligt drøfter fordele og ulemper ved brug af Bibelen 2020, samt hvornår man ønsker at gøre brug af Bibelen 2020.
     
  2. Såfremt man i menighedsrådet bliver enige om at anvende teksterne fra Bibelen 2020, skal biskoppen ikke ansøges, men informeres herom på mail lfstift@km.dk.
     
  3. Hvis man i menighedsrådet vælger at anvende Bibelen 2020, skal man efter et år udarbejde en evaluering af fordele og ulemper. De samlede erfaringer nedskrives og sendes til stiftet på mail lfstift@km.dk.
     
  4. Hvis flere præster i et sogn/pastorat har forskellige holdninger til brugen af Bibelen 2020, skal det forinden aftales med menighedsrådet hvilke præster i sognet, der anvender Bibelen 2020.

 

Spørgsmål vedrørende tilladelsen er velkomne per mail eller telefon til lfstift@km.dk eller bispesekretær Louise Vesterskov Andersen på tlf. 5484 0711.

 

Læs Henrik Gade Jensens anmeldelse af Bibelen 2020 her

Læs mere på: www.bibelselskabet.dk/udforsk2020