Nyheder 2020
Nyheder

Menighedsrådsvalg på en ny måde

I år er der valg til menighedsrådene. Susanne Møller fra Menighedsrådsforeningen giver en status over processen og de næste skridt

Af Susanne Møller, formand for Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift

I mange år har vi ved menighedsrådsvalget brugt metoden med aftalevalg. Den er blevet udviklet og anvendt lokalt og har fungeret godt, men den har manglet legitimitet. Fra i år er loven ændret, så det vi hele tiden har gjort mange steder nu bliver lovligt.

Den nye valgform er centreret omkring to datoer: Orienteringsmødet den 12. maj og valgforsamlingen den 15. september. Samtidig er der indført krav om, at man skal annoncere orienteringsmødet og valgforsamlingen for derved at skabe synlighed omkring valget.

Dog har coronakrisen medført, at der nu er valgfri dato for afholdelse af orienteringsmødet i perioden 9. juni til 22. august, mens valgforsamlingen ligger fast den 15. september.

Orienteringsmøderne har en fast dagsorden og afholdes for at sikre åbenhed om valgproceduren, skabe interesse for den lokale kirke og give et overblik over, hvem der fortsætter i det lokale menighedsråd og hvilke kompetencer man eventuelt. mangler for at få sammensat det bedst mulige menighedsråd. For de fleste menighedsråd vil den største udfordring være at få deltagere til møderne, så brug jeres netværk og de sociale medier for at komme længere ud end jeres ”sædvanlige menighedsrådscirkler”. Lige nu er det ikke let at lokke med fælles spisning eller fællessang!

Fra orienteringsmødet og frem til valgmødet i september skal rekrutteringen af nye medlemmer ske. Så læg en slagplan på orienteringsmødet: Hvem kontakter hvem? Forbered jer på opgaven ved at spørge jer selv om, hvorfor og hvordan vi er menighedsråd: Hvad er udfordringerne og mulighederne i netop vores sogn? Hvad er det, der skal gøre det attraktivt for et eventuelt nyt medlem at være med i arbejdet?

I hvert menighedsråd er der en valgbestyrelse, der skal tage vare på valgret, valgbarhed og udfærdigelse af valgliste, hvorefter der foretages en skriftlig, hemmelig afstemning på valgmødet. Hvis der ikke efterfølgende indkommer flere lister inden for 4 uger er menighedsrådet valgt. Hvis der indkommer flere lister udløses afstemningsvalg som afholdes d. 17. november.