Nyheder 2020
Nyheder

Landemode 2020

Landemodet den 3. oktober i Maribo handler om udfordringer og muligheder for folkekirken på Lolland-Falster. Alle er velkomne til at deltage i debatten

Hvilken sti skal folkekirken vandre ad i fremtiden? Det er temaet på årets landemode. Foto: Kevin McLaughlin.

Af biskop Marianne Gaarden

Landemodet (årsmødet i Lolland-Falsters Stift) er en vigtig del af stiftets årlige program. I år er det flyttet til lørdag den 3. oktober, da det ikke kunne gennemføres her i foråret på grund af coronavirus. 

Til oktober mødes vi derfor i Bangs Have, Maribo, og det skal i år handle om udfordringer og muligheder for folkekirken på Lolland-Falster, og om de overvejelser og valg vi står over for i de kommende år. Om hvordan vi også i fremtiden kan være en levende og nærværende kirke, tilstede alle steder i stiftet, hvor der er mennesker, der ønsker at høre evangeliet og være en del af det kristne fællesskab. 

På landemodet udgiver vi desuden fra stiftets side en ny bog skrevet af en række forskellige lokale bidragsydere. Den bog handler netop om dette; kirkelivet i stiftet nu og fremover. Vi har sat det lange lys på i forsøget på at oplyse stien forude, og vi vil gerne invitere læseren med på turen.

Vi håber, at både menigheden, menighedsrådsmedlemmer, præster og kirkefunktionærer samt alle nysgerrige på kirkelivet på Lolland-Falster vil læse denne bog og bruge den som et oplæg til fælles debat om, hvilken folkekirke vi ønsker fremover.

Tilmelding: Senest tirsdag den 24. september. 
Klik på det hvide plus-tegn i boksen nedenfor for at læse mere om, hvordan du tilmelder dig.

Info om tilmelding

Tilmeld jer samlet som menighedsråd på mail: LFSTIFT@km.dk med angivelse af

menighedsrådets og deltagernes navne.


Er du ikke medlem af et menighedsråd, skal 
tilmelding ske på mail: LFSTIFT@km.dk.

Husk at oplyse dit navn.
 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 24. september 2020.
 

Betaling

Pris pr. deltager er 125 kroner, som bedes indbetalt på stiftsadministrationens konto: Reg. 0216 - Kontonr. 4069023584 eller via MobilePay: 20 41 42 02 senest torsdag den 24. september 2020. 

Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som indgangsbillet på dagen. Beløbet refunderes ikke.

Der modtages ikke kontanter ved indgangen.
Emeriti skal ligeledes betale ved tilmelding.

 

Program for landemode 2020


Kl. 13.00 Gudstjeneste i Maribo Domkirke
Prædikant er provst Johannes Olav Kruse Kristensen. Alle er velkomne

Kl. 14.30 Velkommen til årsmøde i Bangs Have, 
Bangshavevej 23, 4930 Maribo
Alle er velkomne mod forudgående tilmelding. Pris for deltagelse er: 125 kr.
Inkl. kaffe/the, lagkage, boller og isvand.

Kl. 14.45 Landemodeberetning og fremtiden i Lolland-Falsters Stift
V/ biskop Marianne Gaarden

Kl. 15.10 Stiftsrådsformandens beretning
V/ formand Susanne Møller

Kl. 15.45 Hvad er samskabelse?
V/ kontorchef Lene Møller Krabbesmark

Kl. 16.15 Drøftelse og debat rundt om bordet

Kl. 16.30 Overrækkelse af den Kirkelige Initiativpris i Lolland-Falsters Stift

Kl. 16.45 Opsamling og afrunding af Landemode 2020

Kl. 17. Afslutning