Nyheder 2020
Nyheder

Krav om mundbind gælder også folkekirken

Fra torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang. Læs om reglerne her og hent materialer

Materialer - hent plakater

Download plakater om de nye krav om mundbind – til at hænge op på kirkedøren og ved indgang til sognegårde og kirkekontorer:
 

Brug mundbind – blå plakat


Brug mundbind – hvid plakat

 

Find flere materialer på temasiden for corona og folkekirken - klik her

Senest opdateret den 29. oktober kl. 13.18

Af Inge Haandsbæk Vestergaard

Onsdag aften har Kirkeministeriet opdateret FAQ'en (hyppigt stillede spørgsmål og svar) om coronarestriktionerne. 

Det fremgår nu, at der fra torsdag den 29. oktober skal bæres mundbind i folkekirkens bygninger med offentlig adgang.

Hvem skal bære mundbind?
Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal derfor bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste, kirkelige handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken.

Kravet om mundbind omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier, og heller ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter. Kravet omfatter heller ikke kirkekor, der øver.

Hvornår skal man bære mundbind?
Kravet om mundbind gælder, når man bevæger sig ind i, ud af eller rundt i lokalet. Det gælder ikke, når deltagere sidder ned eller knæler, eller når deltagerne som led i en religiøs ceremoni kortvarigt rejser og sætter sig på den samme plads.

Kravet gælder også for møder med offentlig adgang, for eksempel menighedsrådsmøder, valghandlinger i kirker, hvor der skal vælges menighedsråd, og for kontorer med offentlig adgang, for eksempel kirkekontoret.

Altså skal ansatte, frivillige, deltagere og besøgende have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af folkekirkens lokaler med offentlig adgang, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir (se materialer nedenfor), og om mulighed for bortvisning, hvis besøgende, brugere og tilskuere ikke efterkommer kravet.

Arbejdsgiver (menighedsrådet) skal betale ansatte og frivilliges værnemidler. Kirkerne forpligtes på at opsætte informationsmateriale, der oplyser om reglerne og muligheden for at blive bortvist.

Folkekirkens uddannelsesinstitutioner følger samme regler for brug af mundbind, som gælder for blandt andet voksen- og efteruddannelser, musik- og kulturskoler.

Det generelle forsamlingsforbud, som trådte i kraft mandag den 26. oktober, gælder også for kirkernes udendørs aktiviteter (eksempelvis allehelgensoptog), hvor der nu højest må være 10 deltagere. Ved udendørs begravelser og bisættelser må der maksimalt være 50 deltagere.

Øvrige regler og anbefalinger (afstandskrav, maksimalt deltagerantal, håndhygiejne etc.) er fortsat gældende.

Læs mere og se specifikationer omkring kravet om mundbind i forbindelse med aktiviteter i folkekirken og i forbindelse med menighedsrådsmøder, besøg i kirke/på kirkekontoret, når koret øver og lignende her: