Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

”Vi vil gerne give noget tilbage til naturen og lokalsamfundet”

I Sandby tager de Grøn Kirke til nye højder med frugtplantage, fredskov og et naturområde på kirkegården. Den 11. august markerer de tiltagene med en picnic-gudstjeneste på Sandby kirkegårds naturområde.

Menighedsrådet i Sandby har fået plantet frugtplantage og fredskov på ti hektar jord, der hidtil havde været bortforpagtet: ”Visionen er, at landsbyens beboere tager området til sig som deres,” siger sognepræst Janne Svensson.

Af Thomas Godsk Larsen

”Med tiden håber vi på at kunne lave meditationsgudstjenester i skoven og i det hele taget få naturen mere i spil og vores sanser mere i brug,” fortæller sognepræst i Sandby Sogn, Janne Svensson. For hende kan gudstjenester i kirkerummet stadig noget helt særligt. Men kirkelige aktiviteter ude i naturen kan på en anden måde vise og lade alle sanse, hvordan vi mennesker er en del af naturen og en del af et lokalsamfund, mener hun.

Sandby Sogn har igennem flere år været en del af Grøn Kirke, og i 2022 valgte menighedsrådet at plante frugtplantage og fredskov på de ti hektar jord, der hidtil havde været bortforpagtet:

”Det skal stadig vokse til, men visionen er, at landsbyens beboere tager området til sig som deres, at de bruger de stier, vi anlægger, forsyner sig frit fra frugttræerne og i det hele taget nyder området. Vi vil gerne give noget tilbage til naturen og lokalsamfundet og vise alle, der kommer her, hvad vi har at byde på herude med strand, et aktivt lokalsamfund og nu også skov ved kirken.”

Janne Svensson kan også fortælle, at det lokale vandværks brøndboring ligger inde på det nye naturområde, og at det forventes, at det vil give endnu renere brugsvand til vandværkets kunder.

Den Gudsskabte natur og samværet med hinanden
Det er Rebekka Maria Brandt Kristensen, præst i nabosognet, som har nomineret Sandbys menighedsråd og sognepræst til årets initiativpris i Lolland-Falsters Stift. Hun er imponeret over deres vilje til at få natur og lokalsamfund mere i clinch med hinanden til glæde for alle, også kirken. Særligt fremhæver hun det nye naturområde på kirkegården, hvor man afholder picnic-gudstjeneste:

”Det er sjældent, vi opholder os på vores kirkegårde, og det er ærgerligt. For kirkegårdene er også steder, hvor vi kan nyde den Gudsskabte natur og samværet med hinanden, både i de levendes land og i den dybe sammenhæng, vi kan opleve i slægt, der følger slægters gang,” forklarer hun.

Lokalsamfund, kirke og natur samarbejder i Sandby
Ud over det nye skovområde har menighedsrådet anlagt et naturområde på kirkegården, hvor det grønne får lov at vokse mere frit. Ved picnic-gudstjenesten den 11. august kl. 14 indvies området til også at kunne bruges til urnenedsættelser.

”Det bliver en festlig og hyggelig dag, med madrasser, stole, picnic-kurve med en masse lækkerier til alle, dejlige sommersalmer, toner fra vores transportable piano-orgel og nogle ord om, hvordan vi mennesker er en del af naturen. Det hele bliver en hyldest til naturen,” fortæller Janne Svensson.

Menighedsrådet står for maden til picnicen, og da man i Sandby er kendt for de særlige Sandby-tasker, som fremstilles af ”sy-damerne” i syklubben i Sandby kulturhus, er man gået i gang med at lave en særlig Sandby-taske som picnickurv. Også på dén måde viser initiativet, at lokalsamfund, kirke og natur samarbejder i Sandby.

Om Lolland-Falsters Stifts initiativpris

Du kan sende dit bud på, hvem der fortjener at få den kirkelige initiativpris 2024, i en mail til lfstift@km.dk senest onsdag den 31. juli 2024.
 

Beskriv det projekt, du nominerer, og hvorfor lige netop det fortjener at få prisen. Send gerne et foto med, hvis du har et.
 

Vinderen vil blive fundet af dommerpanelet, der i år består af biskop Marianne Gaarden, stiftsrådsformand Susanne Møller, stiftsmedarbejder Marlene Laursen, freelance kommunikationsmedarbejder Thomas Godsk Larsen samt leder af Kirkens Genbrug, Lisbeth Jensen, der repræsenterer sidste års vinder af initiativprisen.
 

Initiativprisen vil blive uddelt på stiftets årsmøde, også kaldet ”landemode”, onsdag den 2. oktober 2024.