Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2024
Nyheder

Teologisk Voksenundervisning - 
et treårigt uddannelsesforløb

Flere har efterspurgt et dybere indblik i teologi og ikke mindst kirke og kristendom, som vi møder det i Danmark. Derfor er et nyt treårigt uddannelsesforløb etableret for alle interesserede.
 

Maribo Domkirke set fra oven

Teologisk Voksenundervisning i Lolland-Falsters Stift er for alle interesserede, som gerne vil udbygge deres viden om teologi, kristendom og kirke. 

Der undervises i centrale teologiske fagområder. Kurset er treårigt og er opbygget, så man begynder med kernestof og gennem de tre år møder stadig flere temaer og aspekter fra teologi og kristendom.  

Første år begynder med Markus-evangeliet og en gennemgang af historien fra den tidlige kirke over middelalder og frem til vor tid. Derudover er der på hver undervisningsdag temaer, som knytter sig til det gennemgåede i Markus-evangeliet og kirkehistorien. 

Praktisk information

Undervisningen finder sted over 8 gange, på lørdage, med 3 lektioner á 2 x 45 minutter fra kl. 10.00 til 16.00. Kurset begynder i september 2024, og sidste lektion er i marts 2025 for det første år. 

 

Hver kursusdag indledes med en morgenandagt i Maribo Domkirke fra kl. 09.45. 

 

Kursussted 

Undervisningen finder sted i sognehuset i Maribo. 

 

Pris for deltagelse 
Kurset har en egenbetaling for de 8 lørdage på i alt kr. 1.500, - Man kan evt. ansøge om støtte fra egen kirke/menighedsråd. Der serveres en sandwich og en vand til frokost samt eftermiddagskaffe. Evt. undervisningsmateriale vil blive udleveret i kopi. 

Tilmelding 
TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 30. juni 24 til: 
Bispesekretær Louise Vesterskov Andersen, Lolland-Falsters Stift på Mail: LFSTIFT@km.dk eller Tlf.: 54 84 07 11 Oplys venligst navn og adresse samt mobil og mail